Emne: REGNSKAP

Utgave 1 2023

Praktisk implementering av åpenhetsloven

Regnskap Praktisk implementering av åpenhetsloven 19-21 Vi opplever at mange virksomheter ønsker å etterleve kravene i åpenhetsloven og mange er godt i gang med…

Josephine Rogne, Marianne Støkken Pilgaard

Utgave 1 2023

Endringer i regnskapslov og regnskapsstandarder – del II

Regnskap Endringer i regnskapslov og regnskapsstandarder - del II 59-65 Denne artikkelen utgjør den siste av to artikler som omhandler endringer i regnskapslov …

Marianne Berggaard Breili, Kjell Magne Baksaas, Tonny Stenheim

Utgave 1 2023

Klima i regnskapet – IFRS, norsk praksis og Finanstilsynets observasjoner

Regnskap Klima i regnskapet - IFRS, norsk praksis og Finanstilsynets observasjoner 27-30 Klimarelaterte forhold i og utenfor regnskapet er høyt på agendaen for …

Steinar S. Kvifte

Utgave 7 2022

Klassifisering og ­måling av finansielle instrumenter

Regnskap Prinsippene gjennomgås: Klassifisering og -måling av finansielle instrumenter IASB foretar nå en rutinemessig gjennomgang av prinsippene for klassifise…

Robert Madsen

Utgave 6 2022

To agenda­beslutninger fra IFRIC

Regnskap To agenda-beslutninger fra IFRIC Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle og -sentrale spø…

Alvar Strandvold

Utgave 5 2022

Øvrige foretak: GRS eller IFRS SME?

Regnskap Øvrige foretak: GRS eller IFRS SME? Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle og sentrale s…

Steinar S. Kvifte

Utgave 5 2022

Utstedelse av fakturaer

Regnskap Fakturering - del III Utstedelse av fakturaer I del I av artikkelserien så jeg på selve faktureringsplikten, mens del II tok for seg krav til innhold i…

Jan Terje Kaaby

Utgave 5 2022

Ny skattemelding for upersonlige skattepliktige

Regnskap Ny skattemelding for upersonlige skattepliktige I 2024 (for inntektsåret 2023) må alle selskaper bruke den nye skattemeldingen. Fra og med dette året v…

Anette Beichmann

Utgave 4 2022

Påvirkning på regnskap, revisjon og virksomhetsstyring

Regnskap Russlands invasjon i Ukraina Påvirkning på regnskap, revisjon og virksomhetsstyring Den russiske invasjonen av Ukraina påvirker mange selskaper, både d…

Bjørn Einar Strandberg

Utgave 4 2022

Innhold i fakturaer

Regnskap Fakturering - del II Innhold i fakturaer Bokføringsreglene stiller omfattende og detaljerte krav til hvilke opplysninger en faktura skal inneholde. Dis…

Jan Terje Kaaby

Utgave 4 2022

IASB foreslår nye opplysningskrav

Regnskap IASB foreslår nye opplysningskrav Omfanget av leverandørfinansiering har vært økende de siste årene. Selv etter IFRS ICs agendabeslutning i 2020 om lev…

Robert Madsen

Utgave 3 2022

Klassifisering av gjeld med betingelser

Regnskap Klassifisering av gjeld med betingelser Skillet mellom langsiktig og kortsiktig finansering påvirker i mange tilfeller markedets vurdering av risikoen …

Steinar S. Kvifte