Emne: REGNSKAP

Utgave 2 2024

Regnskapsføring av betalinger fra leverandører

Regnskap Regnskapsføring av betalinger fra leverandører 62-64 Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktue…

Alvar Strandvold

Utgave 1 2024

Gjeldsopplysninger – nye IFRS-krav i 2024

Regnskap Gjeldsopplysninger - nye IFRS-krav i 2024 33-34 Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle o…

Steinar S. Kvifte

Utgave 1 2024

Separat regnskap for etterlevelse av statsstøtteregelverket

Regnskap Krever løpende separat bokføring Separat regnskap for etterlevelse av statsstøtteregelverket 43-49 Statsstøtteregelverket tillater offentlige aktører å…

Geir Melby, Elin Sætre Løfsgaard, Merete Skårland

Utgave 1 2024

– noen betraktninger om struktur og underskrift

Regnskap Årsrapporten til børsnoterte foretak: - noen betraktninger om struktur og underskrift 50-52 Årsrapporten til børsnoterte foretak har økt betydelig i om…

Tonny Steinheim

Utgave 8 2023

ESMAs prioriteringer for 2023

Regnskap Klima og makroøkonomiske forhold i fokus ESMAs prioriteringer for 2023 48-50 Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpe…

Inge Morten Braut

Utgave 8 2023

Høring om regnskapsstandardsettingen i Norge

Regnskap Høring om regnskapsstandardsettingen i Norge 31-32 Finansdepartementet har sendt utredning om fremtidig organisering av regnskapsstandardsettingen på h…

Signe Haakanes

Utgave 7 2023

IASB vurderer kraftkontrakter

Regnskap IASB vurderer kraftkontrakter 63-64 Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle og sentrale s…

Robert  Madsen

Utgave 6 2023

IASB evaluerer IFRS 15

Regnskap IASB evaluerer IFRS 15 20-22 Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle og sentrale spørsmål…

Alvar Strandvold

Utgave 6 2023

Mer frihet under ansvar i oppdragsutførelsen

Regnskap Ny standard for god regnskapsføringsskikk del II: Mer frihet under ansvar i oppdragsutførelsen 62-69 Med ny GRFS må regnskapsfører løfte blikket og i s…

Jan Terje Kaaby

Utgave 6 2023

Praksisundersøkelsen 2023

Regnskap Børsnoterte foretaks IFRS-rapportering: Praksisundersøkelsen 2023 48-53 I årets EY-undersøkelse av regnskapspraksis1 blant norske børsnoterte selskaper…

Steinar S. Kvifte, Karoline Thu, Sindre T. Eltarvåg, Jørgen M. Eriksen

Utgave 5 2023

Regnskapsstandardsetting i Norge

Regnskap Regnskapsstandardsetting i Norge 43-45 Mer enn 99 % av regnskapene i Brønnøysund er utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk.Langli og Stenheim 2023…

Steinar S. Kvifte

Utgave 5 2023

En prinsipp- og risikobasert standard med fokus på kvalitetsstyring

Regnskap Ny standard for god regnskapsføringsskikk del I: En prinsipp- og risikobasert standard med fokus på kvalitetsstyring 58-63 Ny GRFS er tydeligere avgren…

Jan Terje Kaaby