Emne: REGNSKAP

Utgave 3 2024

Et utfordrende marked har gjort nedskrivningstester mer krevende

Regnskap Nedskrivningstester etter IAS 36: Et utfordrende marked har gjort nedskrivningstester mer krevende 49-57 Svakere kronekurs og økte markedsrenter i komb…

Tor Harald Johansen, Espen Bråthen, Lars Lynngård

Utgave 7 2014

Dokumentasjon av balansen

Regnskap Mer enn en avstemming: Dokumentasjon av balansen Det bør i tilknytning til avstemminger settes klare krav til dokumentasjonen så det ikke er noen tvil …

Elin Petersen

Utgave 4 2024

Ny IFRS-regnskapsstandard for presentasjon og opplysninger i årsregnskapet

Regnskap Ny IFRS-regnskapsstandard for presentasjon og opplysninger i årsregnskapet 35-36 Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi …

Sindre T. Eltarvåg

Utgave 3 2024

Kvalitetskontrollen av regnskapsføringen 2023

Regnskap Kvalitetskontrollen av regnskapsføringen 2023 17 I løpet av 2023 ble det gjennomført kvalitetskontroll av 41 regnskapsførerselskaper/-foretak og 104 st…

Miriam Tvorg Johansen

Utgave 3 2024

Har Regjeringen vurdert interessentenes informasjonsbehov?

Regnskap Vesentlig flere blir klassifisert som små foretak: Har Regjeringen vurdert interessentenes informasjonsbehov? 58-61 Regjeringens forslag til å øke stør…

Tonny Stenheim, Marianne Berggaard Breili

Utgave 3 2024

Egenkapital, gjeld og opplysninger om finansieringsstruktur

Regnskap Egenkapital, gjeld og opplysninger om finansieringsstruktur 36-37 Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdate…

Robert Madsen

Utgave 2 2024

Regnskapsføring av betalinger fra leverandører

Regnskap Regnskapsføring av betalinger fra leverandører 62-64 Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktue…

Alvar Strandvold

Utgave 1 2024

Gjeldsopplysninger – nye IFRS-krav i 2024

Regnskap Gjeldsopplysninger - nye IFRS-krav i 2024 33-34 Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle o…

Steinar S. Kvifte

Utgave 1 2024

Separat regnskap for etterlevelse av statsstøtteregelverket

Regnskap Krever løpende separat bokføring Separat regnskap for etterlevelse av statsstøtteregelverket 43-49 Statsstøtteregelverket tillater offentlige aktører å…

Geir Melby, Elin Sætre Løfsgaard, Merete Skårland

Utgave 1 2024

– noen betraktninger om struktur og underskrift

Regnskap Årsrapporten til børsnoterte foretak: - noen betraktninger om struktur og underskrift 50-52 Årsrapporten til børsnoterte foretak har økt betydelig i om…

Tonny Steinheim

Utgave 8 2023

ESMAs prioriteringer for 2023

Regnskap Klima og makroøkonomiske forhold i fokus ESMAs prioriteringer for 2023 48-50 Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpe…

Inge Morten Braut

Utgave 8 2023

Høring om regnskapsstandardsettingen i Norge

Regnskap Høring om regnskapsstandardsettingen i Norge 31-32 Finansdepartementet har sendt utredning om fremtidig organisering av regnskapsstandardsettingen på h…

Signe Haakanes