Emne: REGNSKAP

Utgave 3 2022

Klassifisering av gjeld med betingelser

Regnskap Klassifisering av gjeld med betingelser Skillet mellom langsiktig og kortsiktig finansering påvirker i mange tilfeller markedets vurdering av risikoen …

Steinar S. Kvifte

Utgave 3 2022

Faktureringsplikten

Regnskap Fakturering - del I Faktureringsplikten I denne artikkelen ser jeg nærmere på hva en faktura skal og ikke skal brukes til, samt hvem som har plikt til …

Jan Terje Kaaby

Utgave 3 2022

Hva skiller gjeld fra egenkapital?

Regnskap Hva skiller gjeld fra egenkapital? Å skille gjeld fra egenkapital er vanligvis uproblematisk. For enkelte instrumenter derimot, kan dette skillet være …

Tine Svae, Roger Sagmoen

Utgave 2 2022

Ny delårsregnskapsstandard under GRS

Regnskap Sentrale trekk og mulige virkninger Ny delårsregnskapsstandard under GRS Norsk RegnskapsStiftelse publiserte i februar en ny regnskapsstandard for delå…

Alvar Strandvold, Sverre Soløy

Utgave 2 2022

Samlebokføring av investeringsporteføljer

Regnskap Samlebokføring av investeringsporteføljer Det er mulig å bokføre kjøp, salg og avkastning på investeringer som totaler for en periode, basert på en rap…

Jan Terje Kaaby

Utgave 1 2022

Felles regnskapsstandarder blir obligatorisk for alle statlige virksomheter

Regnskap Felles regnskapsstandarder blir obligatorisk for alle statlige virksomheter Finansdepartementet har fastsatt at alle statlige virksomheter skal føre re…

Harald Brandsås

Utgave 1 2022

Referanserentene legges om

Regnskap Referanserentene legges om Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle og sentrale spørsmål o…

Robert Madsen

Utgave 1 2022

Regnskapsføring i forsikringsforetak

Regnskap Artikkel II - skadeforsikring: Regnskapsføring i forsikringsforetak Denne artikkelen bygger på artikkelen i Revisjon & Regnskap nr. 6 og 7 2021 om …

Jonas Røise, Karoline Toften, Finn Espen Sellæg

Utgave 8 2021

ESMAs prioriteringer for 2021

Regnskap Covid-19 og klima i fokus ESMAs prioriteringer for 2021 Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) har offentliggjort sine priorite…

Alvar Strandvold

Utgave 8 2021

Varetelling og dokumentasjon av varelager

Regnskap Varetelling og dokumentasjon av varelager Foretakets varelager skal telles hvert år, og både varetellingen og verdien av varelageret i balansen skal do…

Jan Terje Kaaby

Utgave 7 2021

Skjønn eller sjekkliste?

Regnskap Skjønn eller sjekkliste? Mengden av informasjon i IFRS-regnskap har siden implementeringen i 2005 økt jevnt og betydelig. Konsekvensen er at relevant i…

Steinar S. Kvifte

Utgave 7 2021

Regnskapsføring i forsikringsselskaper

Regnskap Del II - livsforsikring: Regnskapsføring i forsikringsselskaper Denne artikkelen må leses i sammenheng med Regnskapsføring i forsikringsselskaper del I…

Karoline Kvinge Toften, Business Jonas Røise, Finn Espen Sellæg