Emne: REGNSKAP

Utgave 6 2022

To agenda­beslutninger fra IFRIC

Regnskap To agenda-beslutninger fra IFRIC Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle og -sentrale spø…

Alvar Strandvold

Utgave 5 2022

Øvrige foretak: GRS eller IFRS SME?

Regnskap Øvrige foretak: GRS eller IFRS SME? Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle og sentrale s…

Steinar S. Kvifte

Utgave 5 2022

Utstedelse av fakturaer

Regnskap Fakturering - del III Utstedelse av fakturaer I del I av artikkelserien så jeg på selve faktureringsplikten, mens del II tok for seg krav til innhold i…

Jan Terje Kaaby

Utgave 5 2022

Ny skattemelding for upersonlige skattepliktige

Regnskap Ny skattemelding for upersonlige skattepliktige I 2024 (for inntektsåret 2023) må alle selskaper bruke den nye skattemeldingen. Fra og med dette året v…

Anette Beichmann

Utgave 4 2022

Påvirkning på regnskap, revisjon og virksomhetsstyring

Regnskap Russlands invasjon i Ukraina Påvirkning på regnskap, revisjon og virksomhetsstyring Den russiske invasjonen av Ukraina påvirker mange selskaper, både d…

Bjørn Einar Strandberg

Utgave 4 2022

Innhold i fakturaer

Regnskap Fakturering - del II Innhold i fakturaer Bokføringsreglene stiller omfattende og detaljerte krav til hvilke opplysninger en faktura skal inneholde. Dis…

Jan Terje Kaaby

Utgave 4 2022

IASB foreslår nye opplysningskrav

Regnskap IASB foreslår nye opplysningskrav Omfanget av leverandørfinansiering har vært økende de siste årene. Selv etter IFRS ICs agendabeslutning i 2020 om lev…

Robert Madsen

Utgave 3 2022

Klassifisering av gjeld med betingelser

Regnskap Klassifisering av gjeld med betingelser Skillet mellom langsiktig og kortsiktig finansering påvirker i mange tilfeller markedets vurdering av risikoen …

Steinar S. Kvifte

Utgave 3 2022

Faktureringsplikten

Regnskap Fakturering - del I Faktureringsplikten I denne artikkelen ser jeg nærmere på hva en faktura skal og ikke skal brukes til, samt hvem som har plikt til …

Jan Terje Kaaby

Utgave 3 2022

Hva skiller gjeld fra egenkapital?

Regnskap Hva skiller gjeld fra egenkapital? Å skille gjeld fra egenkapital er vanligvis uproblematisk. For enkelte instrumenter derimot, kan dette skillet være …

Tine Svae, Roger Sagmoen

Utgave 1 2022

Felles regnskapsstandarder blir obligatorisk for alle statlige virksomheter

Regnskap Felles regnskapsstandarder blir obligatorisk for alle statlige virksomheter Finansdepartementet har fastsatt at alle statlige virksomheter skal føre re…

Harald Brandsås

Utgave 1 2022

Referanserentene legges om

Regnskap Referanserentene legges om Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle og sentrale spørsmål o…

Robert Madsen