Emne: REGNSKAP

Utgave 7 2021

Virksomhetsoverdragelser under samme kontroll

Klarer IASB å snevre inn praksis? Hvorvidt juridiske transaksjoner skal måles til virkelig verdi eller kontinuitet i situasjoner der de samme eier(e) er på begg…

Ole Marius  Kaarigstad, Bjørn Einar Strandberg

Utgave 7 2021

Regnskapsføring i forsikringsselskaper

Del II - livsforsikring: Denne artikkelen må leses i sammenheng med Regnskapsføring i forsikringsselskaper del I om livsforsikring, publisert i Revisjon og Regn…

Karoline Kvinge Toften, Business Jonas Røise, Finn Espen Sellæg

Utgave 7 2021

Skjønn eller sjekkliste?

Mengden av informasjon i IFRS-regnskap har siden implementeringen i 2005 økt jevnt og betydelig. Konsekvensen er at relevant informasjon risikerer å «drukne» i …

Steinar S. Kvifte

Utgave 6 2021

Bokføringsplikten – hvem omfattes og hva innebærer det?

Bokføringspliktige må følge de omfattende og detaljerte reglene i bokføringsloven, bokføringsforskriften og god bokføringsskikk. Bokføringsplikten omfatter i ut…

Jan Terje Kaaby

Utgave 6 2021

Eldre standarder – ny forståelse

Vi er inne i en periode med relativt få store endringer i IFRS. Det betyr likevel ikke at det er helt rolig på IFRS-fronten. IASBs tolkningsorgan publiserer gje…

Statsautorisert revisor Anne-Cathrine Bernhoft, Siviløkonom og master i revisjon og regnskap Alvar Strandvold

Utgave 6 2021

Regnskapsføring i forsikringsselskaper

Del I - livsforsikring: Vi vil i denne artikkelen først redegjøre for virksomhetsreglene og deretter gjeldende regnskapsregler for henholdsvis liv- og skadefors…

Toften, Jonas Røise, Finn Espen Sellæg

Utgave 6 2021

Fokus på nedskrivninger

Praksisundersøkelsen 2021 I denne artikkelen oppsummeres ulike observasjoner gjort i forbindelse med EYs årlige praksisundersøkelse.1 Vår undersøkelse viser at …

Steinar Sars Kvifte, Alvar Strandvold, Vegard Daltveit

Utgave 6 2021

Merverdiavgift, fast eiendom og felleskostnader

Mange eiendomsselskaper som er frivillig registrert for mva, betaler for mye merverdiavgift til Staten knyttet til felleskostnader. Det skyldes ofte en uriktig …

Odd Hylland

Utgave 5 2021

Reverse factoring på agendaen

De fleste som arbeider med regnskap, kjenner begrepet «factoring», men ikke alle er like kjent med reverse factoring. Bruken av reverse factoring har vært økend…

Robert Madsen

Utgave 4 2021

Bruk og misbruk av personopplysninger

SAF-T Regnskap: Målet med innføringen av Standard Audit File - Tax (SAF-T) Regnskap er å gjøre det enklere å dele, kontrollere og analysere regnskapsdata. Økt b…

Lars Erlend Leganger, Christine Ask Ottesen

Utgave 4 2021

Utsatt skatt i konsernregnskapet

Kjøp av datterselskap uten virksomhet Artikkelen problematiserer regnskapsmessig behandling av utsatt skatt i konsernregnskapet ved kjøp av datterselskap som re…

Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, Tonny Stenheim

Utgave 4 2021

Estimater og prinsippopplysninger

IASB har nylig definert estimatendringer og endret kravene som gjelder for opplysninger om regnskapsprinsipper. Endringene kan gi enkelte utslag i fremtidig reg…

Steinar S. Kvifte