Emne: SAMFUNNSANSVAR

Utgave 5 2017

Velferdsobligasjoner i Norge

Stortinget har bedt regjeringen om å legge til rette for pilotprosjekter med sosiale obligasjoner - såkalte velferdsobligasjoner. Artikkelen ser på hva velferds…

Utgave 7 2016

Rapportering av samfunnsansvar

Veiledning fra Oslo Børs: I denne artikkelen gis det et sammendrag av Oslo Børs’ veiledning om rapportering av samfunnsansvar, som er utarbeidet i samarbeid med…

Utgave 8 2013

Samfunnsansvar i årsberetningen

Nye lovregler pålegger store foretak - cirka 700 selskaper - å gi informasjon om sin håndtering av samfunnsansvar i årsberetningen eller i en egen samfunnsansva…

Utgave 6 2013

En nyttigere virksomhetsrapportering

Integrert rapportering: The International Integrated Reporting Council (IIRC) sendte 16. april på høring forslag til et nytt rammeverk for integrert selskapsrap…

Utgave 1 2013

Opplysninger om samfunnsansvar i årsberetningen

Regjeringen fremmet i desember et lovforslag for Stortinget om at store foretak skal rapportere om hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar i årsberetningen elle…

Utgave 4 2012

Revisorforeningens konferanse om integrert rapportering

19. april avholdt Revisorforeningen konferansen «Integrert rapportering - fremtidens investorinformasjon?» på Hotel Continental i Oslo. Konferansen, den første …

Utgave 2 2012

Fremtidens investorinformasjon

Konferanse: I denne spalten vil jeg kommentere aktuelle temaer relatert til rapportering av bedriftenes samfunnsansvar. Samfunnsansvarsrapporter har mange navn,…

Utgave 8 2011

Land-for-land-rapportering

I oktober fremmet EU-kommisjonen forslag til nye EU-regler om at store foretak i olje-, gruve- og tømmerindustrien skal få plikt til å publisere årlige rapporte…

Utgave 7 2011

På vei mot integrert rapportering

I diskusjonsnotatet «Towards Integrated Reporting Communicating Value in the 21st Century» presenteres overordnede tanker for hvordan et internasjonalt rammever…

Utgave 5 2011

Samfunnsansvar i statlig eide selskaper

Cand. jur. Espen Knudsen Fagsjef rammebetingelser Den norske Revisorforening I denne spalten vil jeg kommentere aktuelle temaer relatert til rapportering av bed…

Utgave 4 2011

Uavhengig bekreftelse av klimagassrapporter

I denne spalten vil jeg kommentere aktuelle temaer relatert til rapportering av bedriftenes samfunnsansvar. Samfunnsansvarsrapporter har mange navn, blant annet…