Emne: SAMFUNNSANSVAR

Utgave 5 2017

Velferdsobligasjoner i Norge

Samfunnsansvar Velferdsobligasjoner i Norge Stortinget har bedt regjeringen om å legge til rette for pilotprosjekter med sosiale obligasjoner - såkalte velferds…

Anita Sundal

Utgave 7 2016

Rapportering av samfunnsansvar

Samfunnsansvar Veiledning fra Oslo Børs: Rapportering av samfunnsansvar I denne artikkelen gis det et sammendrag av Oslo Børs’ veiledning om rapportering av sam…

Elisabeth Adina Dyvik

Utgave 8 2013

Samfunnsansvar i årsberetningen

Samfunnsansvar Samfunnsansvar i årsberetningen Nye lovregler pålegger store foretak - cirka 700 selskaper - å gi informasjon om sin håndtering av samfunnsansvar…

Espen Knudsen

Utgave 6 2013

En nyttigere virksomhetsrapportering

Samfunnsansvar Integrert rapportering: En nyttigere virksomhetsrapportering The International Integrated Reporting Council (IIRC) sendte 16. april på høring for…

Eli Moe-Helgesen

Utgave 1 2013

Opplysninger om samfunnsansvar i årsberetningen

Samfunnsansvar Opplysninger om samfunnsansvar i årsberetningen Regjeringen fremmet i desember et lovforslag for Stortinget om at store foretak skal rapportere o…

Espen Knudsen

Utgave 4 2012

Revisorforeningens konferanse om integrert rapportering

Samfunnsansvar Revisorforeningens konferanse om integrert rapportering 19. april avholdt Revisorforeningen konferansen «Integrert rapportering - fremtidens inve…

Espen Knudsen

Utgave 2 2012

Fremtidens investorinformasjon

Samfunnsansvar Konferanse: Fremtidens investorinformasjon I denne spalten vil jeg kommentere aktuelle temaer relatert til rapportering av bedriftenes samfunnsan…

Espen Knudsen

Utgave 8 2011

Land-for-land-rapportering

Samfunnsansvar Land-for-land-rapportering I oktober fremmet EU-kommisjonen forslag til nye EU-regler om at store foretak i olje-, gruve- og tømmerindustrien ska…

Espen Knudsen

Utgave 7 2011

På vei mot integrert rapportering

Samfunnsansvar På vei mot integrert rapportering I diskusjonsnotatet «Towards Integrated Reporting Communicating Value in the 21st Century» presenteres overordn…

Espen Knudsen

Utgave 5 2011

Samfunnsansvar i statlig eide selskaper

Samfunnsansvar Samfunnsansvar i statlig eide selskaper Cand. jur. Espen Knudsen Fagsjef rammebetingelser Den norske Revisorforening I denne spalten vil jeg komm…

Espen Knudsen

Utgave 4 2011

Uavhengig bekreftelse av klimagassrapporter

Samfunnsansvar Uavhengig bekreftelse av klimagassrapporter I denne spalten vil jeg kommentere aktuelle temaer relatert til rapportering av bedriftenes samfunnsa…

Espen Knudsen