Forfatterregisteret

Forfatterregisteret er organisert etter forfatters etternavn og gir i tillegg informasjon om tittel på artikkel, hvilket tema artikkelen omhandler og i hvilken utgave av Revisjon og Regnskap artikkelen er publisert. Oversikten er sortert i omvendt kronologisk rekkefølge. Sist publiserte artikler kommer dermed øverst på listen, mens artikler publisert lenger tilbake i tid kommer lenger ned på listen.