Notiser

Manusfrister

Manusfrister for artikler til Revisjon og Regnskap

Informer kundene – profiler firmaet!

Informer kundene - profiler firmaet! Du kan tegne et abonnement på våre utgivelser for dine kunder slik at de kan holde seg bedre informert om innen blant annet…

Annonsér i Revisjon og Regnskap

Annonsér i Revisjon og Regnskap Når du annonserer i Revisjon og Regnskap, når du alle medlemmene i Revisorforeningen, regnskapsførere, jurister og andre yrkesgr…

Gode skriveregler

Gode skriveregler Ønsker du å skrive i Revisjon og Regnskap? Nedenfor følger noen enkle skriveregler. Utgangspunktet Få frem det viktige fremfor det uviktige. I…

Gode skriveregler

Gode skriveregler Ønsker du å skrive i Revisjon og Regnskap? Nedenfor følger noen gode skriveregler. Utgangspunktet Få frem det viktige fremfor det uviktige. I …

Informer kundene – profiler firmaet!

Informer kundene - profiler firmaet! Du kan tegne et abonnement på våre utgivelser for dine kunder slik at de kan holde seg bedre informert om innen blant annet…

Priser på tidsskrifter 2020

Priser på tidsskrifter 2020 Prisene på Revisorforeningens tidsskrifter for 2020 er nå oppdaterte på revisorforeningen.no

Annonsér i Revisjon og Regnskap

Annonsér i Revisjon og Regnskap Når du annonserer i Revisjon og Regnskap, når du alle medlemmene i Revisorforeningen, regnskapsførere, jurister og andre yrkesgr…

Manusfrister 2020 - Revisjon og Regnskap

Alf Asklund Manusfrister 2020 - Revisjon og Regnskap Nedenfor følger manusfrister for 2020. Nr. 1-2020 16. desember (kommer ut 3. februar) Nr. 2-2020 29. januar…

Høstens digitaliseringsutgave – nr. 7-2018

Alf Asklund Høstens digitaliseringsutgave - nr. 7-2018 Revisjon og Regnskaps digitaliseringsutgave kommer også i år som et tillegg til den ordinære utgaven av t…

Informer kundene – profiler firmaet!

Informer kundene - profiler firmaet! Med et abonnement på Revisor informerer og/eller Facta holder du kundene dine oppdatert om temaer innen blant annet skatt, …

Vedr. kommentar til Skårer Syd-dommen i RR 1-2018

Monica Sivertsen Vedr. kommentar til Skårer Syd-dommen i RR 1-2018 I RR 1/2018 har seniorskattejurist Markus Wroldsen en kommentar til Skårer Syd dommen. På gen…

Annonsér i Revisjon og Regnskap

Annonsér i Revisjon og Regnskap Når du annonserer i Revisjon og Regnskap, når du alle medlemmene i Revisorforeningen, regnskapsførere, jurister og andre yrkesgr…