Manusfrister

Nedenfor følger manusfrister for artikler til Revisjon og Regnskap i 2024.

Nr. 1-2024 15. januar (kommer ut 15. februar) 

Nr. 2-2024 23. februar (kommer ut 3. april) 

Nr. 3-2024 9. april (kommer ut 15. mai) 

Nr. 4-2024 24. mai (kommer ut 25. juni) 

Nr. 5-2024 20. august (kommer ut 19. september) 

Nr. 6-2024 25. september (kommer ut 25. oktober) 

Nr. 7-2024 5. november (kommer ut 5. desember)