Manusfrister

Nedenfor følger manusfrister for artikler til Revisjon og Regnskap i 2022.

Nr. 1-2022 17. desember (kommer ut 1. februar) 

Nr. 2-2022 4. februar (kommer ut 8. mars) 

Nr. 3-2022 10. mars (kommer ut 8. april) 

Nr. 4-2022 13. april (kommer ut 23. mai) 

Nr. 5-2022 25. mai (kommer ut 27. juni) 

Nr. 6-2022 19. august (kommer ut 19. september) 

Nr. 7-2022 26. september (kommer ut 25. oktober) 

Nr. 8-2022 4. november (kommer ut 5. desember)