Manusfrister

Nedenfor følger manusfrister for artikler til Revisjon og Regnskap i 2023.

Nr. 1-2023 19. desember (kommer ut 2. februar) 

Nr. 2-2023 6. februar (kommer ut 8. mars) 

Nr. 3-2023 9. mars (kommer ut 14. april) 

Nr. 4-2023 18. april (kommer ut 22. mai) 

Nr. 5-2023 25. mai (kommer ut 27. juni) 

Nr. 6-2023 21. august (kommer ut 19. september) 

Nr. 7-2023 26. september (kommer ut 25. oktober) 

Nr. 8-2023 5. november (kommer ut 5. desember)