Innhold

Revisjon og regnskap No. 8

Aktuelt

SELSKAPSRETT

Aksjonæravtaler – hvordan unngå fallgruvene

En god aksjonæravtale krever skreddersøm og må i prinsippet utformes med konkret tilpasset innhold i hvert enkelt tilfelle. Som med enhver avtale, er det ikke slik at one size fits all. Selv om det verserer mange maler og standarder, finnes det ikke en omforent, balansert standard som fungerer i ethvert tilfelle. En god aksjonæravtale må utformes spesifikt for selskapet, den virksomheten som drives og hvem som er aksjonærer. Det er imidlertid noen fellestrekk og overordnede temaer som går igjen.