Innhold

Revisjon og Regnskap nr. 3

Aktuelt

Kommentaren

Fremtidens revisjon

Det er gledelig å se at nyutdannede strømmer til revisoryrket, det viser Rekrutteringsundersøkelsen 2023*https://www.revisorforeningen.no/kundesider/min-side/medlemsinformasjon/rekrutteringsundersokelsen-2023---na-strommer-nyutdannede-til-revisoryrket/ som baserer seg på tall innhentet fra de 30 største revisjonsselskapene i Norge. Over sommeren får vi svar på om denne trenden fortsetter i 2024, og om vi gjennom året har klart å vise til mulighetene og alt det spennende som ligger i yrket vårt.

Les mer
Aktuelt

Hva kan vi lære av NSM-saken?

1. mars overleverte tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og undertegnede en 88 sider lang rapport til justisministeren om den såkalte NSM-saken. Rapporten tar for seg hva som gikk så galt da Nasjonal sikkerhetsmyndighet tok opp et lån på 200 millioner kroner. Selv om overskriftene har handlet om ris og refs, mener jeg det ligger mye god læring i rapporten - for alle virksomhetsledere. Økonomistyring og god eierdialog er stikkord.

Les mer
Selskapsrett

Styreansvar overfor investorer i rettet emisjon

I en enstemmig dom fra Høyesterett avsagt 22. desember 2022 har Høyesterett foretatt en avklarende presisering av når styremedlemmer i aksje- og allmennaksjeselskaper kan bli erstatningsansvarlige for feilaktig informasjon de har gitt til investorer i forbindelse med kapitalforhøyelser.

Les mer