Innhold

Revisjon og Regnskap nr. 4

Aktuelt

Kommentaren

Sommer i sikte

Bærekraft har inntatt styrerommene, og med et vellykket styreseminar om bærekraftsrapportering friskt i minne, nærmer sommeren seg med stormskritt. Gledelig er det også å se at selskapenes bærekraftsrapportering stadig blir bedre. Det er tydelig at mange selskaper har lagt ned en stor innsats i å forbedre og utvikle bærekraftsrapporteringen.

Les mer
Digitalisering

Slik bruker du Copilot

Copilot for Microsoft 365 er en smart assistent som opererer i Microsoft 365-apper som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams og flere. Copilot forstår nå bokmål i Word, PowerPoint, teams og Outlook. Andre programmer som Excel kommer snart etter.

Les mer
Klima og bærekraft

Slik integreres bærekraft i økonomifunksjonen

Ved å hensynta bærekraft i økonomiske beslutninger, kan bedrifter og økonomer bedre håndtere risiko knyttet til miljø, natur og sosiale faktorer. Dette kan bidra til å redusere sårbarheten og øke robustheten i møte med fremtidige utfordringer.

Les mer