Innhold

Revisjon og regnskap Nr. 1

Aktuelt

Kommentaren

Et lærerikt årsoppgjør

Årsoppgjøret er i gang, og tiden er inne for gode, men også til tider krevende diskusjoner med både store og små virksomheter. Det ligger i vår rolle som samfunnets tillitsperson. Selv om det kan stille store krav til deg som revisor, gir det samtidig verdifull læring.

Les mer
En sunn livsstil

En sunn livsstil

Når årsoppgjøret kaster lange skygger over revisorenes timeplaner, blir det ofte en utfordring å opprettholde et sunt kosthold. De sene nettene og hektiske timene kan innby til raske løsninger i matveien. Men det går an å opprettholde et balansert og næringsrikt kosthold selv i de travleste periodene.

Les mer
Selskapsrett

Styrets handleplikt etter aksjeloven – belyst med konkrete eksempler

Styret i aksjeselskap har plikt til å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og å sørge for at virksomheten drives forsvarlig. Styret har en handleplikt om kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet ikke er oppfylt. Artikkelen belyser når styrets handleplikt inntrer, og når erstatningsansvar for styret kan bli aktuelt.

Les mer