Innhold

Revisjon og regnskap Nr. 7

Aktuelt

Kommentaren

Nøkkelen til et godt årsoppgjør

Høsten er godt i gang og det er også forberedelsene til årsoppgjøret. Det er når årsoppgjøret starter, vi virkelig ser viktigheten av å ha en tett oppfølging og jevnlig dialog med kundene gjennom året. God planlegging er nøkkelen til et effektivt og godt årsoppgjør, og det grunnlaget legger vi nå.

Les mer
Digitalisering

AI-etikk vs. AI-sikkerhet

Vil intelligente maskiner alltid tjene mennesker, eller kan de en dag overgå oss? Noen ser intelligente maskiner kun som verktøy, der alt vi trenger å frykte er direkte og indirekte konsekvenser av menneskers (mis)bruk. Andre aner en fremtid hvor kunstig intelligens kan bli menneskets overmann, med potensielt katastrofale konsekvenser.

Les mer
Arbeidsrett

Riktig håndtering av varslingssaker

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er en viktig forutsetning for et velfungerende arbeidsliv og en god ytringskultur. Men det er lettere sagt enn gjort. Hva som ansees som et varsel og hvordan en varslingssak skal håndteres, er komplekst og utfordrende. Her må man som arbeidsgiver sørge for å innhente nok fakta, balansere mellom grunnleggende rettsprinsipper og gjøre vanskelige juridiske vurderinger.

Les mer
Klima og bærekraft

Styrets ansvar for bærekraft

I artikkelen foretas en overordnet gjennomgang av relevant rettspraksis om styrets erstatningsansvar. Gjennomgangen gir en pekepinn på hva som kan være relevant for styret å ta hensyn til når det gjelder virksomhetens arbeid med bærekraft og ESG. Når det er sagt, har det vært krevende å gi presise beskrivelser av styrets rettslige ansvar for bærekraft og ESG, slik at gjennomgangen av rettskilder i artikkelen er indikasjoner og ikke sikre beskrivelser.

Les mer