Innhold

Revisjon og regnskap Nr. 6

Aktuelt

Kommentaren

Førstereis i arbeidslivet

August er måneden mange unge tar steget ut i arbeidslivet for første gang. Med fersk kunnskap, deltidsjobber, verv og frivillig arbeid i sekken skal de nå møte kollegaer og kunder og starte jobben som revisor.

Les mer
Aktuelt

DnR-konferansen – rikets tilstand, revisors rolle og omdømme

Rikets tilstand, revisors rolle og omdømme var hovedtemaene på plenumsseansen på årets DnR-konferanse (4. og 5. september) på Gardermoen. Konferansen hadde i år rekordoppslutning, med nær 550 deltakere. Neste års konferanse finner sted onsdag 4. og torsdag 5. september på samme sted.

Les mer
Digitalisering

Kunstig intelligens i klasserommet

Denne artikkelen ser på hvordan ChatGPT og annen GenAI blir brukt i lærings- og eksamenssituasjoner, og hva dette kan bety for hvordan vi lærer – og eksaminerer – i fremtiden. Neste gang det gjennomføres fagfornyelse og kunnskapsløft i den norske skolen kan det fort være AI-drevne digitale læringsprodukter, og ikke fysiske lærebøker og statisk digitalt innhold, som er de sentrale læremidlene.

Les mer
Klima og bærekraft

Nye lovregler om bærekraftsrapportering

I artikkelen gir vi en oversikt over forslagene i NOU 2023: 15 om hvem som skal utarbeide bærekraftsrapportering og hvordan det skal rapporteres. Vi omtaler de europeiske standardene for bærekraftsrapportering særskilt.

Les mer