Innhold

Revisjon og regnskap Nr. 4

Aktuelt

Kommentaren

En vesentlig aktør i det grønne skiftet

Tiden der bærekraft var et diffust trendord uten substans, er forbi. Nå er det lovpålagte krav, doble vesentlighetsanalyser – og revisors signatur, som gjelder.

Les mer
Digitalisering

Harvey AI bringer ­teknologien bak ChatGPT til advokatbransjen

OpenAI lanserte ChatGPT i november 2022, noe som førte til økt interesse for praktisk anvendelse av generativ AI. Den OpenAI-støttede legaltech-startupen Harvey AI tilpasser GPT til juridiske anvendelser. Harvey AI kan gjøre juridisk research og lage sammendrag, kontraktutkast og juridiske notater, og blir nå implementert i store advokatfirmaer og selskaper som PwC.

Les mer
FINANS

Kunsten å eie et familieselskap

Tidligere gikk ofte et familieselskap til den eldste i søskenflokken. I dag er det mer normalt at familieselskap eies av søsken og søskenbarn. Når flere skal eie sammen, må noe nytt læres.

Les mer
Klima og bærekraft

Barrierer, muligheter og suksesshistorier

Omstilling fra en lineær til en sirkulær økonomi er et satsningsområde både nasjonalt og globalt. I EUs veikart for sirkulær økonomi er bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) én av syv prioriterte områder. Det viser seg dog at næringen henger etter i den sirkulære omstillingen og at aktører finner det vanskelig å komme i gang.

Les mer
Internasjonal skatt og avgift

Internasjonal skatt og avgift

Les mer