Gode skriveregler 

Ønsker du å skrive i Revisjon og Regnskap? Nedenfor følger noen gode skriveregler. 

Utgangspunktet

Få frem det viktige fremfor det uviktige. 

I tillegg er det viktig å tenke på at en artikkel gjerne består av én eller flere hovedsaker. Om mulig – skriv de forskjellige hovedsakene som separate saker. Prøv å si en ting om gangen! 

 Tittel og ingress

Leseren skal kunne vite hva en sak dreier seg om uten å måtte lese hele saken.

En artikkel bør derfor ha en mest mulig fortellende tittel og ingress. En tittel skal sammen med ingressen si hva saken dreier seg om og/eller gi en hovedkonklusjon. 

En tittel bør helst ikke være på mer enn fem ord og en ingress bør ikke overstige 50 ord. En tittel kan inneholde flere ord ved at den deles i en stikktittel og i en hovedtittel. 

Du henvender deg til leseren – for å gi leseren ett eller flere svar. Vanligvis skal du derfor ikke stille leseren spørsmål, for eksempel i artikkeltittel. 

Inviter leseren inn!

En stikkordsmessig oppsummering på 6-12 linjer som oppsummerer det viktigste i artikkelen plasseres tidlig i artikkelen.

Ikke skriv lange innledninger/om bakgrunnsinformasjon – du skal ikke «tvinge» leseren gjennom «nødvendig» bakgrunnsinformasjon.
En kort innledning med noe bakgrunnsinformasjon er greit, men de lange utredningene (i den grad de må med) kan plasseres i en egen boks/som egen sak bakerst i hovedartikkelen. På det vises slipper lesere som allerede har god generell kunnskap om et tema å lese dette, mens de som har bruk for bakgrunnsinformasjonen vil finne denne. 

Executive/summary/innledende oppsummering

Artikler på mer enn 2-3 sider (ca. 10 900-17 300 tegn med mellomrom) bør i en egen tekstboks ha en oppsummering av hva artikkelen handler om og hva som er budskapet/konklusjonene i artikkelen. 

Tekstbokser/faktabokser. 


Viktige poenger/fakta kommer tydeligere frem dersom de ligger i en tekstboks/faktaboks.

Bakgrunnsinformasjon eller digresjoner (som kanskje ikke alle lesere er interesserte i) kan også legges i tekstboks/faktaboks. 

Mellomtitler

Det blir aldri for mange mellomtitler! 

Mellomtitler kan brukes for å guide leseren gjennom en artikkel, til å trekke frem det som er viktigst i en artikkel og gi leseren nødvendige pauser i artikkelen.

Henvisninger

Du «forstyrrer» teksten mindre ved å bruke fotnotehenvisninger enn ved å legge henvisningene direkte i selve teksten. 

Språkbruk

Skriv direkte og ikke bruk flere ord enn nødvendig!
Unngå bruken av «man». Setningen «Skriv direkte!» er bedre enn «Når man skriver bør man skrive direkte». 


Unngå lange setninger! 

Der det kan settes komma er det ofte en fordel å sette punktum.

Gi eksempler som gjør emnet mest mulig konkret.

Plasser hovedverbet tidligst mulig i setningen.

Bruk ørekontroll – les høyt for deg selv

Unngå forkortelser (som f.eks., osv., bl.a.) i størst mulig grad 

Ikke bruk et unødvendig høytidelig språk, se Kansellisten 

Ordbok

 Se Bokmålsordboka – en definisjons- og rettskrivningsordbok for bokmål.