Manusfrister 2020 - Revisjon og Regnskap

Nedenfor følger manusfrister for 2020.

Nr. 1-2020 16. desember (kommer ut 3. februar)

Nr. 2-2020 29. januar (kommer ut 6. mars)

Nr. 3-2020 5. mars (kommer ut 17. april)

Nr. 4-2020 2. april (kommer ut 20. mai)

Nr. 5-2020 20. mai (kommer ut 25. juni)

Nr. 6-2020 20. august (kommer ut 25. september)

Nr. 7-2020 28. september (kommer ut 2. november)

Nr. 8-2020 6. november (kommer ut 11. desember)