Emne: SKATT

Utgave 3 2024

Praktisk håndtering av et bokettersyn

Skatt Praktisk håndtering av et bokettersyn 38-40 I denne artikkelen vil vi gi en oversikt over de ulike typene av bokettersyn, og hvordan de kan påvirke skatte…

Erik Stenvik Granly, Hanne Tapper

Utgave 3 2024

Exit-skatten foreslås skjerpet

Skatt Exit-skatten foreslås skjerpet 43-48 I høringsforslaget om endringer i reglene om utflyttingsskatt for privatpersoner foreslås blant annet at utflyttingss…

Tomine Edvardsen, Jarle Schelander

Utgave 3 2024

Gjennomskjæringsregler på skatteposisjonen innbetalt kapital

Skatt Stordalen-dommen: Gjennomskjæringsregler på skatteposisjonen innbetalt kapital 62-68 Artikkelens hovedfokus er på spørsmålet om gjennomskjæring av innbeta…

Michaela Ritterberg, Arild Vestengen

Utgave 3 2024

Det er ikke bare å flytte

Skatt Det er ikke bare å flytte 40-42 Når beslutningen om å flytte utenlands først er tatt, trenger det ikke å ta lang tid før det fysiske bostedet er forlatt o…

Atle Melø

Utgave 2 2024

Saker fra skatteklagenemndas behandling 2022

Skatt Del V: Saker fra skatteklagenemndas behandling 2022 16-18 I denne artikkelen følger korte utdrag fra saker som har vært behandlet av Skatteklagenemnda i s…

Line Solli

Utgave 2 2024

Vedvarende underskudd og armlengdeprinsippet

Skatt Vedvarende underskudd og armlengdeprinsippet 47-54 Artikkelen beskriver hvilke skattemessige konsekvenser vedvarende underskudd kan få i forhold til prisi…

Frank Lange, Henning Risøy

Utgave 2 2024

Nye regler for fusjonsfordringer

Skatt Nye regler for fusjonsfordringer 55-56 Med virkning fra 2023 skal skattemessig verdi på fusjonsfordringer og gjeld etter konsernfusjon og fisjon (trekantf…

Børge Busvold

Utgave 2 2024

Utenlandske offentlige pensjoner

Skatt Del II: Utenlandske offentlige pensjoner 65-66 I denne del II av artikkelen om problemstillinger og skatteregler som gjelder for pensjonsordninger, kommen…

Erik Øxnevad Larsen, Marte Okkelmo

Utgave 1 2024

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

Skatt Innført fra 1. januar 2024 Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft 58-59 19. desember vedtok Stortinget innføring av grunnrenteskatt på landbasert vindkra…

Tone Kaarbø, Ida Heldal

Utgave 1 2024

Det norske skattesystemet – hva kan bli bedre?

Skatt Det norske skattesystemet - hva kan bli bedre? 18-24 Denne artikkelen trekker frem visse skjevheter i skattesystemet, hva som bør gjøres, og, mer deprimer…

Ole Gjems-Onstad

Utgave 1 2024

Utenlandske arbeidsgiverfinansierte pensjonsordninger

Skatt Del I: Norsk beskatning Utenlandske arbeidsgiverfinansierte pensjonsordninger 60-64 I artikkelen gis en oversikt over problemstillinger og skattereglene s…

Erik Øxnevad Larsen, Oddgeir Wik

Utgave 8 2023

Lang saksbehandlingstid i Skatteklagenemnda

Skatt Lang saksbehandlingstid i Skatteklagenemnda 58-59 Skatteklagenemnda fungerer godt som et uavhengig klageorgan, men saksbehandlingstiden er uakseptabel lan…

Børge Busvold