Emne: SKATT

Utgave 2 2023

Saker fra skatteklagenemndas behandling 2022

Skatt Del II: Saker fra skatteklagenemndas behandling 2022 42-44 I denne artikkelen følger korte utdrag fra en del saker som har vært behandlet av Skatteklagene…

Line Solli

Utgave 1 2023

Fortsatt uakseptabel lang behandlingstid

Skatt Skatteklagenemnda: Fortsatt uakseptabel lang behandlingstid 24-26 Siden vår forrige artikkel om saksbehandlingen i Skatteklagenemnda i begynnelsen av 2021…

Hanne Skaarberg Holen, Johannes Beck

Utgave 1 2023

Skatteparadiset Irland består

Skatt «The double irish» er historie: Skatteparadiset Irland består 75-80 De irske selskapenes skattebetaling har økt med hele 56 % pr. november 2022 sammenlign…

Gregar Berg-Rolness, Tsend-Ayush Tseren

Utgave 1 2023

Formuesbeskatning av truster

Skatt Formuesbeskatning av truster 70-74 I sak SKNS1-2022-101 behandlet av Skatteklagenemda 27. januar 2022 ble det slått fast at en konkret trust, hjemmehørend…

Ingerid Nordland Kleppe

Utgave 1 2023

Betydningen av ulike eierandeler i skatteretten

Skatt Betydningen av ulike eierandeler i skatteretten 66-69 En aksjonærs grad av eierskap og innflytelse har direkte betydning i en rekke norske skatteregler. D…

Daniel Nygaard Nyberg

Utgave 1 2023

Er det en skattereform på gang?

Skatt NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem Er det en skattereform på gang? 43-49 Skatteutvalget foreslår å beholde hovedstrukturen i dagens skattesystem, men …

Christian Dalby, Ståle Lorås, Trine Agathe Lorentzen, Helene Hval, Anders Torkildsen Nytrøen, Irene Bredvold Weiby, Hanne Fritzsønn

Utgave 6 2022

Selskaper med deltakerfastsetting og fritaksmetoden

Skatt Selskaper med deltakerfastsetting og fritaksmetoden Selskaper med deltakerfastsetting er både subjekt og objekt i fritaksmetoden, men på flere punkter avv…

Børge Busvold

Utgave 5 2022

Særregler for privat konsum i selskap

Skatt Særregler for privat konsum i selskap Finansdepartementet sendte 9. mai 2022 et forslag om særregler for skattlegging av privat konsum i selskap på høring…

Harald Hauge, Jarle Schelander

Utgave 5 2022

Ansattes lånefinansierte aksjekjøp

Skatt Ansattes lånefinansierte aksjekjøp Finansierer arbeidsgiver aksjekjøp i selskapet, kan den ansatte måtte betale utbytteskatt og det kan innebære et brudd …

Paal Braanaas

Utgave 5 2022

Saker fra skatteklagenemndas behandling 2022

Skatt Del I: Saker fra skatteklagenemndas behandling 2022 I denne artikkelen følger korte utdrag fra en del saker som har vært behandlet av Skatteklagenemnda i …

Line  Solli

Utgave 4 2022

Forvaltningens uttalelser om pågående tvistetema

Skatt Forvaltningens uttalelser om pågående tvistetema Skattemyndighetene avgir mange uttalelser for å avklare eller redusere usikkerheten rundt forståelsen av …

Stig Benestad

Utgave 4 2022

Syntetiske aksjer og opsjoner i arbeidsforhold

Skatt Syntetiske aksjer og opsjoner i arbeidsforhold Syntetiske aksjer og opsjoner vil kunne være en smidigere insentivmodell rent organisatorisk enn tilfellet …

Christoffer Cornelius Østerhaug, Henriette Holmen