Emne: SKATT

Utgave 3 2022

Inntekt av krypto – retting av skattemeldinger

Skatt Inntekt av krypto - retting av skattemeldinger Investeringer som tidligere er gjort i enten kryptovaluta eller NFT-er (Non-Fungible Tokens) utløser skatt.…

Gjermund Kittelsrud, Tone Kaarbø

Utgave 3 2022

Statsstøttereglene og differensiert arbeidsgiveravgift

Skatt Statsstøttereglene og differensiert arbeidsgiveravgift Skatteetatens undersøkelser viser at ikke alle følger regelverket for differensiert arbeidsgiveravg…

Ingrid Bergheim, Sananthan Gunaratnam

Utgave 2 2022

Skatteutvalget og tilleggsmandatet

Skatt Skatteutvalget og tilleggsmandatet Støre-regjeringen har gitt Skatteutvalget et tilleggsmandat med bakgrunn i Hurdalsplattformen. Tilleggsmandatet omfatte…

Harald Brandsås

Utgave 2 2022

Merverdiavgiftsbehandlingen av driftsmidlet næringseiendom

Skatt Merverdiavgiftsbehandlingen av driftsmidlet næringseiendom Artikkelen setter søkelyset på hvordan fradragskriterier utviklet for direkte kostnader har vis…

Eivind Bryne

Utgave 2 2022

Merverdiavgift og indre selskap

Skatt Merverdiavgift og indre selskap I en veiledende uttalelse fra desember 2021 vurderte skattekontoret ulike merverdi-avgiftsrettslige problemstillinger som …

Tone Hørgård, Peer Sandborg

Utgave 8 2021

Internprising og økonomiske virkninger av covid-19

Skatt Internprising og økonomiske virkninger av covid-19 Covid-19 pandemien har ført til at mange multinasjonale konsern har opplevd en unormal reduksjon i tilb…

Fabian Mikarlsen Storm, Michael Aaen, Frian Årsnes

Utgave 2 2021

Planlegging ved generasjonsskifte

Skatt Planlegging ved generasjonsskifte I artikkelen ser vi blant annet på forhold som må vurderes ved overføring av fast eiendom og aksjer i forbindelse med et…

Morten Fjermeros, Jon Alexander Neder

Utgave 7 2021

Tilleggsskatt ved brudd på skatte-insentivordningen

Skatt Tilleggsskatt ved brudd på skatte-insentivordningen Det ble i 2017 innført en ordning der den skattepliktige kan få fradrag for tilskudd til oppstartssels…

Line Solli

Utgave 6 2021

Frivillig retting – en redningsplanke under press

Skatt Skatt: Frivillig retting - en redningsplanke under press Regjeringen ønsker å undersøke om reglene om frivillig retting i sin nåværende form oppfyller for…

Marius Mansika-Aanstad, Eivind Robstad

Utgave 6 2021

Plikten til å redusere en aksjes inngangsverdi

Skatt Plikten til å redusere en aksjes inngangsverdi For første gang - som jeg kjenner til - i de 100 årene det har vært utbyttebeskatning, har skatteetaten pål…

Stig Benestad

Utgave 6 2021

Historisk enighet om global minimumsbeskatning

Skatt Historisk enighet om global minimumsbeskatning 133 av 139 land i OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF) («OECD-forumet IF»)…

Lene Dørmænen Lodde

Utgave 6 2021

Fallgruver ved utarbeidelse av skattemeldingen

Skatt Fusjon og fisjon: Fallgruver ved utarbeidelse av skattemeldingen Skatteetaten ved avdeling Storbedrift har hvert år endringssaker som skyldes feil utfylli…

Statsautorisert revisor Erlend Thinn Solheim