Emne: SKATT

Utgave 6 2022

Selskaper med deltakerfastsetting og fritaksmetoden

Skatt Selskaper med deltakerfastsetting og fritaksmetoden Selskaper med deltakerfastsetting er både subjekt og objekt i fritaksmetoden, men på flere punkter avv…

Børge Busvold

Utgave 5 2022

Særregler for privat konsum i selskap

Skatt Særregler for privat konsum i selskap Finansdepartementet sendte 9. mai 2022 et forslag om særregler for skattlegging av privat konsum i selskap på høring…

Harald Hauge, Jarle Schelander

Utgave 5 2022

Ansattes lånefinansierte aksjekjøp

Skatt Ansattes lånefinansierte aksjekjøp Finansierer arbeidsgiver aksjekjøp i selskapet, kan den ansatte måtte betale utbytteskatt og det kan innebære et brudd …

Paal Braanaas

Utgave 5 2022

Saker fra skatteklagenemndas behandling 2022

Skatt Del I: Saker fra skatteklagenemndas behandling 2022 I denne artikkelen følger korte utdrag fra en del saker som har vært behandlet av Skatteklagenemnda i …

Line  Solli

Utgave 4 2022

Forvaltningens uttalelser om pågående tvistetema

Skatt Forvaltningens uttalelser om pågående tvistetema Skattemyndighetene avgir mange uttalelser for å avklare eller redusere usikkerheten rundt forståelsen av …

Stig Benestad

Utgave 4 2022

Syntetiske aksjer og opsjoner i arbeidsforhold

Skatt Syntetiske aksjer og opsjoner i arbeidsforhold Syntetiske aksjer og opsjoner vil kunne være en smidigere insentivmodell rent organisatorisk enn tilfellet …

Christoffer Cornelius Østerhaug, Henriette Holmen

Utgave 4 2022

Viktig ved skatterapporteringen for 2021

Skatt Rentebegrensningsregelen Viktig ved skatterapporteringen for 2021 Vi ønsker gjennom denne artikkelen å nå målgruppen av selskaper som har plikt til å leve…

Lene Marie Lønn, Eva-Britt Austdal

Utgave 4 2022

Tollverdien ved import av varer når partene inngår i samme konsern

Skatt Avgift Tollverdien ved import av varer når partene inngår i samme konsern Ved vareimport som knytter seg til kjøp og salg mellom selskaper som inngår i sa…

Pål Valheim

Utgave 3 2022

Inntekt av krypto – retting av skattemeldinger

Skatt Inntekt av krypto - retting av skattemeldinger Investeringer som tidligere er gjort i enten kryptovaluta eller NFT-er (Non-Fungible Tokens) utløser skatt.…

Gjermund Kittelsrud, Tone Kaarbø

Utgave 3 2022

Statsstøttereglene og differensiert arbeidsgiveravgift

Skatt Statsstøttereglene og differensiert arbeidsgiveravgift Skatteetatens undersøkelser viser at ikke alle følger regelverket for differensiert arbeidsgiveravg…

Ingrid Bergheim, Sananthan Gunaratnam

Utgave 2 2022

Etterlevelsen på regnskapsførings– og revisjonsområdet

Skatt Hvitvaskingsregelverket og Finanstilsynets tematilsyn i 2021: Etterlevelsen på regnskapsførings- og revisjonsområdet 21. desember 2021 publiserte Finansti…

Ingvild Helene Fredriksen, Erling Grimstad

Utgave 2 2022

Skatteutvalget og -tilleggsmandatet

Skatt Skatteutvalget og -tilleggsmandatet Støre-regjeringen har gitt Skatteutvalget et tilleggsmandat med bakgrunn i Hurdalsplattformen. Tilleggsmandatet omfatt…

Harald Brandsås