Emne: SELSKAPSRETT

Utgave 1 2023

Regulerer vi næringslivet på en god måte?

Selskapsrett Regulerer vi næringslivet på en god måte? 18-19 I løpet av de seks årene Regelrådet har eksistert, har det blitt sendt ut mer enn 1500 nye lov- ell…

Sandra Riise

Utgave 6 2022

Lønnskrav i konkursbo

Selskapsrett Lønnskrav i konkursbo Denne artikkelen gjennomgår en rekke praktiske utfordringer i forbindelse med lønnskrav i konkursbo. Blant annet belyses utga…

Pia Andrea Bjørnsen

Utgave 6 2022

Tilbakebetaling av tilskudd ved overskudd og utdelinger

Selskapsrett Kompensasjonsordningen for næringslivet: Tilbakebetaling av tilskudd ved overskudd og utdelinger Selskap som har mottatt tilskudd for faste uunngåe…

Camilla Brunfelt

Utgave 6 2022

Dette betyr den nye advokatloven for revisjonsbransjen

Selskapsrett Dette betyr den nye advokatloven for revisjonsbransjen Advokater og revisorer jobber ofte tett sammen for å gi sine klienter i næringslivet best mu…

Espen Knudsen

Utgave 5 2022

Rettsstridig praksis?

Selskapsrett Administrativ ileggelse av overtredelsesgebyr på objektivt grunnlag: Rettsstridig praksis? Artikkelen retter et kritisk søkelys på lovgivningens br…

Hans P. Bjerke

Utgave 4 2022

Når kan det kredittvurderes?

Selskapsrett Når kan det kredittvurderes? I denne artikkelen vil vi redegjøre for hvilke krav GDPR stiller til innhenting av kredittvurderinger av privatpersone…

Carl Emil Bull-Berg, Emilie Sverdrup

Utgave 2 2022

Nytt og effektivt register

Selskapsrett Reelle rettighetshavere: Nytt og effektivt register Brønnøysundregistrene arbeider nå med utviklingen av det nye registeret over reelle rettighetsh…

Lisa Iversen Stene, Thomas Leirvik Knoph

Utgave 7 2021

Styret har ansvaret for at internkontrollen fungerer

Selskapsrett Gartnerhallen-saken - grensen mellom styrets og revisors ansvar Styret har ansvaret for at internkontrollen fungerer Borgarting lagmannsrett har i …

Nanette Arvesen, Stig Berge

Utgave 6 2021

Rett til informasjon om forhold på produksjonssteder

Selskapsrett Åpenhetsloven: Rett til informasjon om forhold på produksjonssteder Stortinget vedtok i juni åpenhetsloven, som gjør at mer enn 8000 norske virksom…

Katrine Karlsen-Brown, Linn Aakvik

Utgave 5 2021

«Letter of support» i konkurs

Selskapsrett «Letter of support» i konkurs Advokat Andreas S. Christensen Kco Advokater Bostyrer i konkursen etter Habitat Norway AS Advokat Else Loge Kco Advok…

Andreas S. Christensen, Else Loge

Utgave 5 2021

Fysiske og elektroniske møter likestilles

Selskapsrett Endringer i foretakslovgivningen: Fysiske og elektroniske møter likestilles Det er foreslått endringer i foretakslovgivningen som blant annet likes…

Svein G. Stang Hansen, Ronja Moksnes Sommer

Utgave 4 2021

Konkursbehandling og omstøtelsesregler

Selskapsrett Insolvens og krisetider - del II: Konkursbehandling og omstøtelsesregler Dette er andre del i en todelt artikkel om insolvens og krisetider. I førs…

Tor Erlend Framstad, Henrik Midtsæter