Emne: SELSKAPSRETT

Utgave 1 2024

Styrets handleplikt etter aksjeloven – belyst med konkrete eksempler

Selskapsrett Styrets handleplikt etter aksjeloven - belyst med konkrete eksempler 35-40 Styret i aksjeselskap har plikt til å holde seg orientert om selskapets …

Kristian Bårseth, Tor Erlend Framstad

Utgave 8 2023

Hvorfor er habilitet så vanskelig?

Selskapsrett Hvorfor er habilitet så vanskelig? 33-36 Det har vært mye støy rundt norske politikeres habilitet den siste tiden, og flere folkevalgte har etter h…

Agnetha Åsheim, Ida Haro, Magne Esjeholm

Utgave 8 2023

Hvem bærer risikoen for endrede forutsetninger?

Selskapsrett Offentlig myndighetsutøvelse i entrepriseprosjekter Hvem bærer risikoen for endrede forutsetninger? 43-45 Bygge- og anleggsprosjekter strekker seg …

Amalie Dahle Olsen, Hedda Styrvold Carlberg

Utgave 8 2023

Tvangsfullbyrdelse mot opprørske aksjeeiere

Selskapsrett Avklaring fra Høyesterett Tvangsfullbyrdelse mot opprørske aksjeeiere 39-41 I en kjennelse fra Høyesterett avsagt 25. april 2023 er det avgjort hvo…

Belinda Jensen

Utgave 7 2023

Varemerker som verdier

Selskapsrett Hva kan beskyttes og hvordan? Varemerker som verdier 38-41 I denne artikkelen vil vi gjennomgå de grunnleggende vilkårene for at et kjennetegn kan …

Gunnhild F. Berge

Utgave 7 2023

Styrearbeid i organisasjoner som ikke har erverv til formål

Selskapsrett Styrearbeid i organisasjoner som ikke har erverv til formål 42-45 Når man påtar seg et styreverv for en stiftelse eller en ideell organisasjon, er …

Irene Bredvold Weiby, Terje Tvedt, Mina Therese Daler

Utgave 6 2023

Parallell foreldelse kan føre til store tap

Selskapsrett Høyesterettsdom om styreansvar og foreldelse: Parallell foreldelse kan føre til store tap 30-31 En kontraktspart som lider tap, vil som oftest rett…

Einar Heiberg, Øyvind Bakkeby Øverli

Utgave 5 2023

Slik får du kontroll på databehandleravtalene dine

Selskapsrett GDPR er fem år: Slik får du kontroll på databehandleravtalene dine 32-35 Det er fem år siden GDPR trådte i kraft og de fleste virksomhetene tilpass…

Arnt Olav Aardal, Nichlas Gundelach Ødegaard

Utgave 4 2023

Tinglysning av eiendomsoverdragelse

Selskapsrett Et nødvendig onde? Tinglysning av eiendomsoverdragelse 39-41 Denne artikkelen ser nærmere på konsekvensene av manglende tinglysning og gjør rede fo…

Anne Stub, Camilla Sønderland Skjønberg

Utgave 1 2023

Regulerer vi næringslivet på en god måte?

Selskapsrett Regulerer vi næringslivet på en god måte? 18-19 I løpet av de seks årene Regelrådet har eksistert, har det blitt sendt ut mer enn 1500 nye lov- ell…

Sandra Riise

Utgave 8 2022

Aksjonæravtaler – hvordan unngå fallgruvene

Selskapsrett Aksjonæravtaler - hvordan unngå fallgruvene 32-35 En god aksjonæravtale krever skreddersøm og må i prinsippet utformes med konkret tilpasset innhol…

Marte Aasmundtveit Jessen, Aslak Støen

Utgave 6 2022

Tilbakebetaling av tilskudd ved overskudd og utdelinger

Selskapsrett Kompensasjonsordningen for næringslivet: Tilbakebetaling av tilskudd ved overskudd og utdelinger Selskap som har mottatt tilskudd for faste uunngåe…

Camilla Brunfelt