Emne: SELSKAPSRETT

Utgave 7 2021

Styret har ansvaret for at internkontrollen fungerer

Gartnerhallen-saken - grensen mellom styrets og revisors ansvar Borgarting lagmannsrett har i dom 11. mars 2021 blant annet trukket opp grensen mellom styrets o…

Nanette Arvesen, Stig Berge

Utgave 6 2021

Rett til informasjon om forhold på produksjonssteder

Åpenhetsloven: Stortinget vedtok i juni åpenhetsloven, som gjør at mer enn 8000 norske virksomheter må gjøre aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter i verd…

Katrine Karlsen-Brown, Linn Aakvik

Utgave 5 2021

Fysiske og elektroniske møter likestilles

Endringer i foretakslovgivningen: Det er foreslått endringer i foretakslovgivningen som blant annet likestiller fysiske og elektroniske møter i aksjeselskaper, …

Svein G. Stang Hansen, Ronja Moksnes Sommer

Utgave 5 2021

«Letter of support» i konkurs

Advokat Andreas S. Christensen Kco Advokater Bostyrer i konkursen etter Habitat Norway AS Advokat Else Loge Kco Advokater Hvilken stilling har et «letter of sup…

Andreas S. Christensen, Else Loge

Utgave 4 2021

Konkursbehandling og omstøtelsesregler

Insolvens og krisetider - del II: Dette er andre del i en todelt artikkel om insolvens og krisetider. I første del så vi på plikter og ansvar ved insolvens, sam…

Tor Erlend Framstad, Henrik Midtsæter

Utgave 4 2021

Viktig ved tegning av styreansvarsforsikring

Personlig ansvar for styremedlemmer del III: I denne del III av artikkelenSe del I i Revisjon og Regnskap nr. 8-2020 og del II i nr. 1-2021. behandles forhold s…

Einar Heiberg

Utgave 3 2021

Insolvens, gjeldsforhandling og rekonstruksjon

Insolvens og krisetider - del I: Dette er første del i en todelt artikkel om insolvens og krisetider. I denne første delen av artikkelen ser vi på plikter og an…

Tor Erlend Framstad, Henrik Midtsæter

Utgave 1 2021

Ansvarsgrunnlaget og årsakssammenheng

Personlig ansvar for styremedlemmer del II: Erstatningsansvar som styremedlemmer og andre tillitspersoner har overfor selskap, aksjeeiere og andre, kan bli bety…

Advokat (H) Einar Heiberg

Utgave 8 2020

Personlig ansvar for styremedlemmer

Del I: Artikkelen redegjør for de sentrale vilkårene for erstatningsansvar som styremedlemmer og andre tillitspersoner etter lovbestemmelsen har overfor selskap…

Einar  Heiberg

Utgave 6 2020

Koronatiltakene – hva gjelder?

Myndighetene har kommet med en rekke tiltak og støtteordninger for å avhjelpe den vanskelige situasjonen bedrifter og enkeltpersoner har kommet i som følge av k…

Børge Busvold

Utgave 6 2020

Forslag til ny inkassolov og inkassoforskrift

Til fordel og besvær Nytt lovforslag skjerper kravene til inkassoforetakenes kompetanse innad i virksomheten og deres fremgangsmåte ved innkreving. Samtidig set…

Janne Christina Aandal

Utgave 6 2020

Kontroll av rettsvern ved tingsinnskudd

Revisor skal bekrefte mottak av tingsinnskudd i et aksjeselskap. Spørsmålet som skal behandles i denne artikkelen, er om revisor må kontrollere rettsvern for å …

Johan Endre Holmen