Emne: SELSKAPSRETT

Utgave 2 2022

Nytt og effektivt register

Selskapsrett Reelle rettighetshavere: Nytt og effektivt register Brønnøysundregistrene arbeider nå med utviklingen av det nye registeret over reelle rettighetsh…

Lisa Iversen Stene, Thomas Leirvik Knoph

Utgave 7 2021

Styret har ansvaret for at internkontrollen fungerer

Selskapsrett Gartnerhallen-saken - grensen mellom styrets og revisors ansvar Styret har ansvaret for at internkontrollen fungerer Borgarting lagmannsrett har i …

Nanette Arvesen, Stig Berge

Utgave 6 2021

Rett til informasjon om forhold på produksjonssteder

Selskapsrett Åpenhetsloven: Rett til informasjon om forhold på produksjonssteder Stortinget vedtok i juni åpenhetsloven, som gjør at mer enn 8000 norske virksom…

Katrine Karlsen-Brown, Linn Aakvik

Utgave 5 2021

«Letter of support» i konkurs

Selskapsrett «Letter of support» i konkurs Advokat Andreas S. Christensen Kco Advokater Bostyrer i konkursen etter Habitat Norway AS Advokat Else Loge Kco Advok…

Andreas S. Christensen, Else Loge

Utgave 5 2021

Fysiske og elektroniske møter likestilles

Selskapsrett Endringer i foretakslovgivningen: Fysiske og elektroniske møter likestilles Det er foreslått endringer i foretakslovgivningen som blant annet likes…

Svein G. Stang Hansen, Ronja Moksnes Sommer

Utgave 4 2021

Konkursbehandling og omstøtelsesregler

Selskapsrett Insolvens og krisetider - del II: Konkursbehandling og omstøtelsesregler Dette er andre del i en todelt artikkel om insolvens og krisetider. I førs…

Tor Erlend Framstad, Henrik Midtsæter

Utgave 4 2021

Viktig ved tegning av styreansvarsforsikring

Selskapsrett Personlig ansvar for styremedlemmer del III: Viktig ved tegning av styreansvarsforsikring I denne del III av artikkelenSe del I i Revisjon og Regns…

Einar Heiberg

Utgave 3 2021

Insolvens, gjeldsforhandling og rekonstruksjon

Selskapsrett Insolvens og krisetider - del I: Insolvens, gjeldsforhandling og rekonstruksjon Dette er første del i en todelt artikkel om insolvens og krisetider…

Tor Erlend Framstad, Henrik Midtsæter

Utgave 1 2021

Ansvarsgrunnlaget og årsakssammenheng

Selskapsrett Personlig ansvar for styremedlemmer del II: Ansvarsgrunnlaget og årsakssammenheng Erstatningsansvar som styremedlemmer og andre tillitspersoner har…

Advokat (H) Einar Heiberg

Utgave 8 2020

Personlig ansvar for styremedlemmer

Selskapsrett Del I: Personlig ansvar for styremedlemmer Artikkelen redegjør for de sentrale vilkårene for erstatningsansvar som styremedlemmer og andre tillitsp…

Einar  Heiberg

Utgave 6 2020

Kontroll av rettsvern ved tingsinnskudd

Selskapsrett Kontroll av rettsvern ved tingsinnskudd Revisor skal bekrefte mottak av tingsinnskudd i et aksjeselskap. Spørsmålet som skal behandles i denne arti…

Johan Endre Holmen

Utgave 6 2020

Forslag til ny inkassolov og inkassoforskrift

Selskapsrett Til fordel og besvær Forslag til ny inkassolov og inkassoforskrift Nytt lovforslag skjerper kravene til inkassoforetakenes kompetanse innad i virks…

Janne Christina Aandal