Emne: SELSKAPSRETT

Utgave 6 2023

Parallell foreldelse kan føre til store tap

Selskapsrett Høyesterettsdom om styreansvar og foreldelse: Parallell foreldelse kan føre til store tap 30-31 En kontraktspart som lider tap, vil som oftest rett…

Einar Heiberg, Øyvind Bakkeby Øverli

Utgave 5 2023

Slik får du kontroll på databehandleravtalene dine

Selskapsrett GDPR er fem år: Slik får du kontroll på databehandleravtalene dine 32-35 Det er fem år siden GDPR trådte i kraft og de fleste virksomhetene tilpass…

Arnt Olav Aardal, Nichlas Gundelach Ødegaard

Utgave 4 2023

Tinglysning av eiendomsoverdragelse

Selskapsrett Et nødvendig onde? Tinglysning av eiendomsoverdragelse 39-41 Denne artikkelen ser nærmere på konsekvensene av manglende tinglysning og gjør rede fo…

Anne Stub, Camilla Sønderland Skjønberg

Utgave 1 2023

Regulerer vi næringslivet på en god måte?

Selskapsrett Regulerer vi næringslivet på en god måte? 18-19 I løpet av de seks årene Regelrådet har eksistert, har det blitt sendt ut mer enn 1500 nye lov- ell…

Sandra Riise

Utgave 8 2022

Aksjonæravtaler – hvordan unngå fallgruvene

Selskapsrett Aksjonæravtaler - hvordan unngå fallgruvene 32-35 En god aksjonæravtale krever skreddersøm og må i prinsippet utformes med konkret tilpasset innhol…

Marte Aasmundtveit Jessen, Aslak Støen

Utgave 6 2022

Lønnskrav i konkursbo

Selskapsrett Lønnskrav i konkursbo Denne artikkelen gjennomgår en rekke praktiske utfordringer i forbindelse med lønnskrav i konkursbo. Blant annet belyses utga…

Pia Andrea Bjørnsen

Utgave 6 2022

Tilbakebetaling av tilskudd ved overskudd og utdelinger

Selskapsrett Kompensasjonsordningen for næringslivet: Tilbakebetaling av tilskudd ved overskudd og utdelinger Selskap som har mottatt tilskudd for faste uunngåe…

Camilla Brunfelt

Utgave 6 2022

Dette betyr den nye advokatloven for revisjonsbransjen

Selskapsrett Dette betyr den nye advokatloven for revisjonsbransjen Advokater og revisorer jobber ofte tett sammen for å gi sine klienter i næringslivet best mu…

Espen Knudsen

Utgave 5 2022

Rettsstridig praksis?

Selskapsrett Administrativ ileggelse av overtredelsesgebyr på objektivt grunnlag: Rettsstridig praksis? Artikkelen retter et kritisk søkelys på lovgivningens br…

Hans P. Bjerke

Utgave 4 2022

Når kan det kredittvurderes?

Selskapsrett Når kan det kredittvurderes? I denne artikkelen vil vi redegjøre for hvilke krav GDPR stiller til innhenting av kredittvurderinger av privatpersone…

Carl Emil Bull-Berg, Emilie Sverdrup

Utgave 2 2022

Nytt og effektivt register

Selskapsrett Reelle rettighetshavere: Nytt og effektivt register Brønnøysundregistrene arbeider nå med utviklingen av det nye registeret over reelle rettighetsh…

Lisa Iversen Stene, Thomas Leirvik Knoph

Utgave 7 2021

Styret har ansvaret for at internkontrollen fungerer

Selskapsrett Gartnerhallen-saken - grensen mellom styrets og revisors ansvar Styret har ansvaret for at internkontrollen fungerer Borgarting lagmannsrett har i …

Nanette Arvesen, Stig Berge