Emne: AVGIFT

Utgave 7 2021

Fremtidens MVA-rapportering

Det ble innført en ny MVA-melding i 2017, og nå kommer det enda en ny versjon som trer i kraft 1. januar 2022. Den nye MVA-meldingen må ses i en større sammenhe…

Cecilie Dyrnes, Morten Jensen

Utgave 7 2021

Ulovfestet gjennomskjæring

Disposisjoner i sammenheng med byggeprosjekt I et vedtak fra 2020 ble den ulovfestede omgåelsesnormen anvendt for å endre et eiendomsselskaps disposisjoner som …

Anne Grethe Sandøy, Marius Holm Hansen

Utgave 7 2021

Forslag om ny tollov

Nesten ett og et halvt år etter at forslaget om ny tollov ble sendt på høring, kom i midten av september 2021 regjeringens forslag om den nye tolloven. Det frem…

r Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 6 2021

Ny frihandelsavtale med UK

Status quo eller endrede betingelser? Norge har blitt enige om en frihandelsavtale med UK. Avtalen avløser den midlertidige avtalen Norge, Island og UK har hatt…

Per Kirknes, Advokatfullmektig Teresa Sermak

Utgave 5 2021

Tap for Staten i tollverdisak

Staten v/Finansdepartementet fikk nylig prøvd regelverket om tollverdi på en ny type «konseptavgift», noe som endte med tap i Lagmannsretten. Ifølge dommen i Bo…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 5 2021

Endringer i EUs mva-regelverk

Fra 1. juli 2021 skjer det noen store endringer i EUs mva-regelverk. Spesielt for norske nettbutikker som selger til privatkunder, vil endringene merkes godt. T…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 5 2021

Merverdiavgift på uttak

Det skal beregnes utgående merverdiavgift ved uttak, på samme måte som det skal beregnes merverdiavgift ved salg av varer og tjenester. Plikt til å beregne utgå…

Kari Elisabeth Christiansen

Utgave 4 2021

Har spøkelser betydning for mva-fradrag?

Fellesareal i bygg: I tre klagesaker, som ble avgjort 9. september 2020 og publisert 14. januar 2021, kom skatteklagenemnda til oppsiktsvekkende resultat. Spørs…

Hilde Alvsåker

Utgave 4 2021

Frihandel etter Brexit

Et komplisert farvann for norske bedrifter: I denne artikkelen skisserer vi reglene i de europeiske frihandelsavtalene som norske bedrifter må forholde seg til …

Per Kirknes, Teresa Sermak

Utgave 3 2021

Alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

MVA etter lovendringen og følgene av denne: De fleste virksomheter som leverer tjenester innen alternativ behandling, og alle virksomheter som driver virksomhet…

Sebastian Brodtkorb

Utgave 3 2021

Tap på krav-saker og tilleggsskatt

Saker fra Skatteklagenemndas behandling - del II 2021 Skatteklagenemnda har høsten 2020 i stor avdeling bl.a. behandlet to saker som gjelder tap på krav.Jf. mer…

Margit Kjetsaa

Utgave 3 2021

Reduksjon/fritak for el-avgift

Flere næringsdrivende betaler for mye i el-avgift uten at de er klar over det. Vi vil i denne artikkelen fokusere på de mulighetene som finnes for næringslivet …

Helene Hval, Cato Huseby