Emne: AVGIFT

Utgave 6 2023

Rammebetingelsene for Havvind må klargjøres

Avgift Skatt og merverdiavgift - del II: Rammebetingelsene for Havvind må klargjøres 26-29 I artikkelen ser vi nærmere på status, aktørenes muligheter til å inn…

Espen Qvist, Simen Horne Stokka

Utgave 6 2023

Opprinnelseskonvensjonen og forenkling av opprinnelses­reglene

Avgift Opprinnelseskonvensjonen og forenkling av opprinnelses-reglene 72-73 Det er som hovedregel toll ved import av varer i de fleste land. For å stimulere til…

Kjetil Øpstad, Helene Øien Hval

Utgave 5 2023

Certificate of Origin og ikke-preferensielle opprinnelsesregler

Avgift Certificate of Origin og ikke-preferensielle opprinnelsesregler 35-36 Stadig flere norske selskaper møter krav om å fremlegge Certificate of Origin når d…

Helene Øien Hval

Utgave 5 2023

– Mva ved innkjøp fra underleverandører i utlandet

Avgift Verdipapirfond: - Mva ved innkjøp fra underleverandører i utlandet 67-71 Skatteklagenemnda har i to avgjørelser tatt stilling til hvor grensen går for fo…

Anne Grethe Sandøy, Marius Holm Hansen

Utgave 5 2023

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Avgift En føljetong om begrensning Fradragsrett for inngående merverdiavgift 64-66 I artikkelen gjennomgår jeg om Finansdepartementet har rettslig grunnlag for …

Tor Arne Pedersen

Utgave 5 2023

Saker fra skatteklagenemndas behandling 2022

Avgift Del III: Saker fra skatteklagenemndas behandling 2022 71-72 I denne artikkelen følger korte utdrag fra saker om merverdiavgift som har vært behandlet av …

Line Solli

Utgave 4 2023

Kreditfradrag – regler til glede og besvær

Avgift Kreditfradrag - regler til glede og besvær 63-74 Kreditfradrag er fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet. Reglene om kreditfradrag skal hindre…

Johannes  Beck

Utgave 3 2023

Nye regler for omtvistede krav

Avgift Nye regler for omtvistede krav 42-51 Entreprenørens innbetaling av merverdiavgift på omtvistede krav ved tilvirkningskontrakter, kan nå utsettes til tvis…

Frode Heggdal Larsen, Helene Aasland

Utgave 3 2023

Ny barnehagelov og momskompensasjon

Avgift Ny barnehagelov og momskompensasjon 40-41 Fra 1. januar 2023 skal alle private barnehager drives som eget retts-subjekt. De nye bestemmelsene gjør det nø…

Camilla Brunfelt

Utgave 2 2023

Uttaksmerverdiavgift for byggetjenester

Avgift Uttaksmerverdiavgift for byggetjenester 57-61 Næringsdrivende som i egenregi utfører byggetjenester, skal beregne merverdiavgift av omsetningsverdien av …

Morten Fjermeros, Jon Alexander  Neder

Utgave 2 2023

Nøkkelen til korrekt tollbehandling

Avgift Klassifisering av varer: Nøkkelen til korrekt tollbehandling 55-57 All tollbehandling starter med varens klassifisering. Alle varer har ett unikt nummer …

Helene Øien Hval, Cato Huseby

Utgave 1 2023

De nye avgiftspliktige i helsebransjen

Avgift De nye avgiftspliktige i helsebransjen 22-24 Fra 1. januar 2021 fikk merverdiavgiftsloven nye bestemmelser som medfører avgiftsplikt for en rekke tjenest…

Karoline Salamonsen, Kristine Giskeødegård Moen