Emne: AVGIFT

Utgave 1 2023

De nye avgiftspliktige i helsebransjen

Avgift De nye avgiftspliktige i helsebransjen 22-24 Fra 1. januar 2021 fikk merverdiavgiftsloven nye bestemmelser som medfører avgiftsplikt for en rekke tjenest…

Karoline Salamonsen, Kristine Giskeødegård Moen

Utgave 1 2023

Opprinnelsesreglene – muligheter og utfordringer

Avgift Opprinnelsesreglene - muligheter og utfordringer 55-58 Opprinnelsesreglene er av stor betydning for både norske eksportører og for deres utenlandske kund…

Jan-Erik Tørres, Narve Løvø, Delphine Poirot

Utgave 1 2023

Fersk Høyesterettsdom om virksomhetsbegrepet

Avgift Ramme Eiendom: Fersk Høyesterettsdom om virksomhetsbegrepet 38-42 Høyesterett avgjorde i dom av 19.12.2022 at hotell- og museumsprosjektet Gildely drevet…

Jim Krüger Olsen

Utgave 8 2022

Innføring av CBAM – karbontoll i EU

Avgift Innføring av CBAM - karbontoll i EU 56-59 En ordning med såkalt CBAM (karbontoll) skal innføres gradvis i EU samtidig som antall frikvoter til industrien…

Kjerstin Ongre, Kristin Broen Falstad

Utgave 7 2022

Internprisingens påvirkning av tollverdien

Avgift Internprisingens påvirkning av tollverdien Ved transaksjoner mellom parter med interessefellskap, typisk i et konsern, kan priser avvike fra markedsprise…

Helene Øien Hval, Advokatfullmektig Heidi Skevik

Utgave 7 2022

Fradragsretten for inngående mva ved kjøp av aksjer

Avgift Fradragsretten for inngående mva ved kjøp av aksjer I etterkant av SSH-dommen (HR-2017-1851-A) har Skatteetaten gradvis innskrenket fradragsretten for in…

Morten Rivelsrud

Utgave 7 2022

En fellesregistrering til besvær

Avgift Utmelding av fellesregistrering kan gi store merverdiavgiftstap i eiendomsprosjekter En fellesregistrering til besvær Skattemyndighetene har nylig avsagt…

Trond Ingebrigtsen, Bjørnar Elverhøy Michaelsen, Eivind Robstad

Utgave 6 2022

Fradrag for merverdiavgift beregnet etter VOEC-­ordningen

Avgift Fradrag for merverdiavgift beregnet etter VOEC--ordningen Fokus på tollbehandling I en artikkelserie vil vi sette søkelys på spørsmål knyttet til tollbeh…

Helene Hval, Even Sæter Grytting 

Utgave 6 2022

Det merverdiavgiftsrettslige nærings­vilkåret

Avgift Ramme Eiendom-saken Det merverdiavgiftsrettslige nærings-vilkåret Der inntektsskatt krever et overskudd å skatte av, er momssystemet en ubrutt kjede av r…

Eivind Bryne

Utgave 6 2022

Bruken av ubetydelighetsregelen i en pandemi

Avgift Bruken av ubetydelighetsregelen i en pandemi Pandemien har ført til at mange virksomheter har mistet inntekter, mens andre har fått økte inntekter. I vur…

Karoline Salamonsen, Karl Kleva

Utgave 5 2022

Tollkontroll på Svalbard

Avgift Tollkontroll på Svalbard Fokus på tollbehandling I en artikkelserie vil vi sette søkelys på spørsmål knyttet til tollbehandling av varer. Artiklene vil b…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 4 2022

Hva skjer med handelen med Ukraina og Russland?

Avgift Hva skjer med handelen med Ukraina og Russland? Norge eksporterte sjømat for 2,2 milliarder norske kroner til Ukraina i 2021, noe som utgjør 1,9 prosent …

Helene Hval, Cato Huseby