Emne: AVGIFT

Utgave 1 2024

Særavgiftenes finurlige verden

Avgift Særavgiftenes finurlige verden 40-42 Fra stempelavgift på dokumenter og spillkort, luksusskatt og alkoholavgifter til avgift på kosmetiske toalettmidler,…

Helene Øien Hval, Kjetil Øpstad

Utgave 1 2024

Plikter for importører av CBAM-varer

Avgift Første trinn av CBAM-ordningen iverksatt Plikter for importører av CBAM-varer 52-57 CBAM-ordningen med avgift på karbonutslipp på import av visse varer i…

Kjerstin Ongre, Kristin Broen Falstad

Utgave 1 2024

Merverdiavgiftsbehandling av leveranser til petroleumsvirksomhet

Avgift Merverdiavgiftsbehandling av leveranser til petroleumsvirksomhet 66-68 Enkelte virksomheter tolker fritakene i merverdiavgiftsloven bredt og fakturerer m…

Karianne Mo

Utgave 8 2023

Egne ansatte og uttaksplikt

Avgift Oppføring av bygg eller anlegg for egen regning (mval. § 3-26) Egne ansatte og uttaksplikt 60-62 Problemstillingen som diskuteres i denne artikkelen er h…

Alexander With, Nils Flesland Bull

Utgave 8 2023

Kantinebidrag og merverdiavgift

Avgift Ny forvaltningspraksis Kantinebidrag og merverdiavgift 54-56 Valget av kantinemodell har betydning for arbeidsgivers mulighet til å yte kantinebidrag til…

Synne Hangeland, Lars Flatåker

Utgave 8 2023

Siste nytt om innføring av Digitoll

Avgift Siste nytt om innføring av Digitoll 57 Fokus på tollbehandling I en artikkelserie vil vi sette søkelys på spørsmål knyttet til tollbehandling av varer. A…

Cato Huseby

Utgave 7 2023

Sanksjoner og eksportkontroll

Avgift Sanksjoner og eksportkontroll 53-55 Krigen som Russland fører mot Ukraina, samt stadig nye og utvidede sanksjoner, har økt oppmerksomheten på eksport av …

Kjetil Øpstad, Helene Øien Hval, Lars Flatåker

Utgave 6 2023

Rammebetingelsene for Havvind må klargjøres

Avgift Skatt og merverdiavgift - del II: Rammebetingelsene for Havvind må klargjøres 26-29 I artikkelen ser vi nærmere på status, aktørenes muligheter til å inn…

Espen Qvist, Simen Horne Stokka

Utgave 6 2023

Opprinnelseskonvensjonen og forenkling av opprinnelses­reglene

Avgift Opprinnelseskonvensjonen og forenkling av opprinnelses-reglene 72-73 Det er som hovedregel toll ved import av varer i de fleste land. For å stimulere til…

Kjetil Øpstad, Helene Øien Hval

Utgave 5 2023

Certificate of Origin og ikke-preferensielle opprinnelsesregler

Avgift Certificate of Origin og ikke-preferensielle opprinnelsesregler 35-36 Stadig flere norske selskaper møter krav om å fremlegge Certificate of Origin når d…

Helene Øien Hval

Utgave 5 2023

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Avgift En føljetong om begrensning Fradragsrett for inngående merverdiavgift 64-66 I artikkelen gjennomgår jeg om Finansdepartementet har rettslig grunnlag for …

Tor Arne Pedersen

Utgave 5 2023

– Mva ved innkjøp fra underleverandører i utlandet

Avgift Verdipapirfond: - Mva ved innkjøp fra underleverandører i utlandet 67-71 Skatteklagenemnda har i to avgjørelser tatt stilling til hvor grensen går for fo…

Anne Grethe Sandøy, Marius Holm Hansen