Emne: AVGIFT

Utgave 6 2022

Fradrag for merverdiavgift beregnet etter VOEC-­ordningen

Avgift Fradrag for merverdiavgift beregnet etter VOEC--ordningen Fokus på tollbehandling I en artikkelserie vil vi sette søkelys på spørsmål knyttet til tollbeh…

Helene Hval, Even Sæter Grytting 

Utgave 6 2022

Det merverdiavgiftsrettslige nærings­vilkåret

Avgift Ramme Eiendom-saken Det merverdiavgiftsrettslige nærings-vilkåret Der inntektsskatt krever et overskudd å skatte av, er momssystemet en ubrutt kjede av r…

Eivind Bryne

Utgave 6 2022

Bruken av ubetydelighetsregelen i en pandemi

Avgift Bruken av ubetydelighetsregelen i en pandemi Pandemien har ført til at mange virksomheter har mistet inntekter, mens andre har fått økte inntekter. I vur…

Karoline Salamonsen, Karl Kleva

Utgave 5 2022

Tollkontroll på Svalbard

Avgift Tollkontroll på Svalbard Fokus på tollbehandling I en artikkelserie vil vi sette søkelys på spørsmål knyttet til tollbehandling av varer. Artiklene vil b…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 4 2022

Hva skjer med handelen med Ukraina og Russland?

Avgift Hva skjer med handelen med Ukraina og Russland? Norge eksporterte sjømat for 2,2 milliarder norske kroner til Ukraina i 2021, noe som utgjør 1,9 prosent …

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 3 2022

Godtgjørelse av renter

Avgift Mva når omtvistede krav avklares Godtgjørelse av renter Skattekontoret mottok en søknad om rentegodtgjørelse1 fra en entreprenør i bygg- og anleggsbransj…

Ingrid Midtun Førde, Roar Malmedal

Utgave 3 2022

«Høring –VAT in the Digital Age»

Avgift «Høring -VAT in the Digital Age» EU-kommisjonen har publisert et høringsinnspill med forslag til modifisering av mva-reglene i tråd med initiativet «VAT …

Diana Maria Geilhufe, Maria Lippert

Utgave 2 2022

Internasjonal skatt og avgift

Avgift Internasjonal skatt og avgift Skatterådgiver Olav Kregnes Deloitte Advokatfirma. Skatterådgiver Adrian Doubloug Høidahl, Deloitte Advokatfirma. Siden er …

Olav Kregnes, Adrian Doubloug Høidahl,

Utgave 1 2022

MVA-kompensasjon: Mer fleksible dokumentasjonskrav

Avgift MVA-kompensasjon: Mer fleksible dokumentasjonskrav Private aktører som har rett til merverdiavgiftskompensasjon, har opplevd at Skatteetaten kategorisk h…

Cecilie Dyrnes, Andreas Bjørnebye

Utgave 1 2022

Nye regler mot piratvarer

Avgift Nye regler mot piratvarer Fokus på tollbehandling I en artikkelserie vil vi sette søkelys på spørsmål knyttet til tollbehandling av varer. Artiklene vil …

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 1 2022

Skandia og reverse Skandia

Avgift Hva er gjeldende rett i Norge? Skandia og reverse Skandia EU-domstolen har i to saker tatt stilling til avgiftsbehandlingen av tjenester anskaffet til br…

Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, Caroline Svelland Hauge

Utgave 1 2022

Vanlige feil ved import og eksport

Avgift Vanlige feil ved import og eksport Vi vil i denne artikkelen gå gjennom en del typiske feil vi som avgiftsrådgivere, spesialisert på internasjonal handel…

Pål Valheim, Toril Haarr