Emne: AVGIFT

Utgave 3 2022

Godtgjørelse av renter

Avgift Mva når omtvistede krav avklares Godtgjørelse av renter Skattekontoret mottok en søknad om rentegodtgjørelse1 fra en entreprenør i bygg- og anleggsbransj…

Ingrid Midtun Førde, Roar Malmedal

Utgave 3 2022

«Høring –VAT in the Digital Age»

Avgift «Høring -VAT in the Digital Age» EU-kommisjonen har publisert et høringsinnspill med forslag til modifisering av mva-reglene i tråd med initiativet «VAT …

Diana Maria Geilhufe, Maria Lippert

Utgave 2 2022

Nå kan Tollvesenet ilegge overtredelsesgebyr

Avgift Nå kan Tollvesenet ilegge overtredelsesgebyr Fokus på tollbehandling I en artikkelserie vil vi sette søkelys på spørsmål knyttet til tollbehandling av va…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 1 2022

MVA-kompensasjon: Mer fleksible dokumentasjonskrav

Avgift MVA-kompensasjon: Mer fleksible dokumentasjonskrav Private aktører som har rett til merverdiavgiftskompensasjon, har opplevd at Skatteetaten kategorisk h…

Cecilie Dyrnes, Andreas Bjørnebye

Utgave 1 2022

Nye regler mot piratvarer

Avgift Nye regler mot piratvarer Fokus på tollbehandling I en artikkelserie vil vi sette søkelys på spørsmål knyttet til tollbehandling av varer. Artiklene vil …

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 1 2022

Skandia og reverse Skandia

Avgift Hva er gjeldende rett i Norge? Skandia og reverse Skandia EU-domstolen har i to saker tatt stilling til avgiftsbehandlingen av tjenester anskaffet til br…

Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, Caroline Svelland Hauge

Utgave 1 2022

Vanlige feil ved import og eksport

Avgift Vanlige feil ved import og eksport Vi vil i denne artikkelen gå gjennom en del typiske feil vi som avgiftsrådgivere, spesialisert på internasjonal handel…

Pål Valheim, Toril Haarr

Utgave 8 2021

Nye prosedyrekoder ved import og eksport

Avgift Nye prosedyrekoder ved import og eksport Fra 1. februar 2022 tar tolletaten i bruk nye firesifrede koder som skal kobles mot de forskjellige transaksjons…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 8 2021

Kjøpt markedsføringstjenester fra Google Ads, Facebook e.l.?

Avgift Fjernleverbare tjenester Kjøpt markedsføringstjenester fra Google Ads, Facebook e.l.? Skatteetaten har over tid erfart at mange virksomheter ikke er kjen…

Olav Veflen, Eivind Bell Saxegaard

Utgave 8 2021

Dokumentforfalskning

Avgift Enkelt å gjennomføre, vanskelig å avdekke Dokumentforfalskning Dokumentasjon kan ofte relativt enkelt manipuleres slik at vi ikke kan oppdage manipulerin…

Anders Relling

Utgave 8 2021

Tollovgivningen deles opp

Avgift Tollovgivningen deles opp Tollovgivningen deles opp i vareførselsloven og tollavgiftsloven. I tillegg flyttes en rekke tollfritak til merverdiavgiftslove…

Kjerstin Ongre

Utgave 7 2021

Fremtidens MVA-rapportering

Avgift Fremtidens MVA-rapportering Det ble innført en ny MVA-melding i 2017, og nå kommer det enda en ny versjon som trer i kraft 1. januar 2022. Den nye MVA-me…

Cecilie Dyrnes, Morten Jensen