Emne: AVGIFT

Utgave 5 2020

Harmoniserte mva-regler i EU fra 2020 og 2021

Avgift Quick fixes: Harmoniserte mva-regler i EU fra 2020 og 2021 I EU forsvinner det årlig ca. 50 milliarder euro gjennom momsbedrageri. For å forhindre momsbe…

Cato Huseby

Utgave 4 2020

Korona-situasjonens innvirkning på toll og avgifter

Avgift Korona-situasjonens innvirkning på toll og avgifter Koronaviruset vil ha en betydelig innvirkning på verdenshandelen, og UNCTAD, som er FN-konferansen om…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 2 2020

Endringer på tollområdet i 2020

Avgift Endringer på tollområdet i 2020 Det skjer flere endringer på tollområdet fra 2020 som vil få innvirkning på import av varer og for bokføringen av selskap…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 2 2020

Merverdiavgift

Avgift Saker fra Skatteklagenemndas behandling - del I 2020 Merverdiavgift Skatteklagenemnda har høsten 2019 blant annet behandlet to saker som gjelder rivnings…

Line Solli, Margit Kjetsaa

Utgave 2 2020

Mva ved bruk av digitale formidlings- eller handelsplattformer

Avgift Mva ved bruk av digitale formidlings- eller handelsplattformer I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan avgiftsreglene regulerer avgiftsbehandling…

Espen Qvist, Jennifer Wong

Utgave 2 2020

Transaksjonskostnader og mva – nytt kapittel

Avgift Transaksjonskostnader og mva - nytt kapittel 2019 er avsluttet og bøkene begynner å lukkes. Det samme kan sies om sagaen om transaksjonskostnader og frad…

Markus D. Wroldsen

Utgave 2 2020

Privates kompensasjonsrett for mva

Avgift Ny dom fra Høyesterett: Privates kompensasjonsrett for mva Dommen gir en prinsipiell avklaring om at det ikke er et vilkår for den privates kompensasjons…

Erlend Øen

Utgave 1 2020

Tollbehandlingen av fisk og sjømat

Avgift Tollbehandlingen av fisk og sjømat For å oppnå tollfrihet eller redusert toll på norsk sjømat til Europa må fiskeeksportører sette seg inn i et omfattend…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 8 2019

Et skjørt nettverk av opprinnelsesregler

Avgift Uansett Brexitutfall: Et skjørt nettverk av opprinnelsesregler Om Storbritannia skulle tre ut av EU med skilsmisseavtalen på plass, innebærer det at de b…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 8 2019

MVA-plikt på varesalg fra utlandet (VOSC)

Avgift Endring av avgiftsreglene for salg og import av varer til Norge MVA-plikt på varesalg fra utlandet (VOSC) Advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen Partn…

Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, Kristian Rytter

Utgave 7 2019

Fastsettelse av tollverdi

Avgift Fastsettelse av tollverdi Vi skal i denne artikkelen gjennomgå noen av de vanligste problemstillingene når det gjelder å sette en verdi på varer som man …

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 6 2019

Sjokolade- og sukkeravgiften

Avgift Sjokolade- og sukkeravgiften Det er totalt 18 særavgifter som innkreves. Vi vil i denne artikkelen ser nærmere på en av særavgiftene, avgift på sjokolade…

Helene Hval, Cato Huseby