Emne: ARBEIDSRETT

Utgave 1 2024

Etterinnmelding i en tjenestepensjonsordning

Arbeidsrett HR-dom: Etterinnmelding i en tjenestepensjonsordning 65-66 Du kan miste pensjonen hvis du på grunn av en feil ikke er meldt inn i arbeidsgivers pens…

Sigurd Øyvind Kambestad

Utgave 7 2023

Riktig håndtering av varslingssaker

Arbeidsrett Riktig håndtering av varslingssaker 25-28 Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er en viktig forutsetning for et velfungerende arbeid…

Gro Forsdal Helvik, Henriette Cecilie Breilid, Maria de Michelis Sperre

Utgave 5 2023

Høyesteretts dom i «tipssaken»

Arbeidsrett Høyesteretts dom i «tipssaken» 52 I en dom av 20.04. 2023 konkluderte Høyesterett med at arbeidsgiver ikke kunne trekke arbeidsgiveravgift og egne a…

Håkon Angell

Utgave 3 2022

Hybrid arbeidshverdag i utlandet

Arbeidsrett Hva må arbeidsgiver tenke på? Hybrid arbeidshverdag i utlandet I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke konsekvenser det kan ha for arbeidsgiver …

Gjertrud H. Behringer, Kaja Sommerfeldt Skeid

Utgave 1 2022

Pandemi, europeiske trender, rettsavklaringer, økt domstolskontroll fra Høyesterett – Arbeidsrettsåret 2021

Arbeidsrett Pandemi, europeiske trender, rettsavklaringer, økt domstolskontroll fra Høyesterett - Arbeidsrettsåret 2021 Vi har lagt bak oss et innholdsrikt år p…

Julie Dahl Sagmo

Utgave 5 2021

Arbeidsgivers forpliktelser

Arbeidsrett Hjemmekontor under Covid-19: Arbeidsgivers forpliktelser En undersøkelse gjennomført av Deloitte Advokatfirma viser at svært mange arbeidsgivere ikk…

Bjørn Ofstad, Henriette Cecilie S. Breilid

Utgave 4 2020

Permitteringsreglene

Arbeidsrett Permitteringsreglene Som følge av utviklingen og smitteutbredelsen av covid-19-viruset, er permittering brått blitt en aktuell problemstilling for b…

Håkon Andreassen

Utgave 3 2020

Sluttavtaler på godt og vondt

Arbeidsrett Sluttavtaler på godt og vondt En sluttavtale kan være en utmerket måte å avslutte et arbeidsforhold på, i minnelighet og uten risiko for etterfølgen…

Ole André Oftebro, Regine Rolfsen

Utgave 2 2020

Trygd og Brexit

Arbeidsrett Trygd og Brexit Storbritannia vil bli behandlet som et EU-medlem frem til 31. desember 2020. Det betyr at dagens gjeldende trygdekoordineringsregler…

Per Tore Kraby Lock

Utgave 3 2019

Midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsbyrå

Arbeidsrett Midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsbyrå Ved behov for arbeidskraft er den klare hovedregelen at det skal ansettes fast, men arbeidsmilj…

Inger Rose Mathisen

Utgave 8 2018

Skatte- og avgifts­messige konsekvenser

Arbeidsrett Utenlandsk arbeidskraft - innleie- og oppdragsavtale: Skatte- og avgifts-messige konsekvenser I denne artikkelen skal vi se på hvilke konsekvenser s…

Endre Hovden Betanzo, Jon Egil Auestad

Utgave 5 2017

Nå skal det varsles!

Arbeidsrett Arbeidsmiljølovens varslingsregler skjerpes: Nå skal det varsles! Arbeidsgiverne må nå lage skriftlige rutiner for å legge bedre til rette for at de…

Elin P. Kvitberg