Emne: ARBEIDSRETT

Utgave 5 2021

Arbeidsgivers forpliktelser

Hjemmekontor under Covid-19: En undersøkelse gjennomført av Deloitte Advokatfirma viser at svært mange arbeidsgivere ikke er klar over hvilke forpliktelser de h…

Bjørn Ofstad, Henriette Cecilie S. Breilid

Utgave 4 2020

Permitteringsreglene

Som følge av utviklingen og smitteutbredelsen av covid-19-viruset, er permittering brått blitt en aktuell problemstilling for både arbeidsgivere og arbeidstaker…

Håkon Andreassen

Utgave 3 2020

Sluttavtaler på godt og vondt

En sluttavtale kan være en utmerket måte å avslutte et arbeidsforhold på, i minnelighet og uten risiko for etterfølgende konflikt, men en sluttavtale kan også v…

Ole André Oftebro, Regine Rolfsen

Utgave 2 2020

Trygd og Brexit

Storbritannia vil bli behandlet som et EU-medlem frem til 31. desember 2020. Det betyr at dagens gjeldende trygdekoordineringsregler vil gjelde ut året. Advokat…

Per Tore Kraby Lock

Utgave 3 2019

Midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsbyrå

Ved behov for arbeidskraft er den klare hovedregelen at det skal ansettes fast, men arbeidsmiljøloven gir også åpning for at det i noen tilfeller kan inngås avt…

Inger Rose Mathisen

Utgave 8 2018

Skatte- og avgifts­messige konsekvenser

Utenlandsk arbeidskraft - innleie- og oppdragsavtale: I denne artikkelen skal vi se på hvilke konsekvenser skillet mellom innleie- og oppdragsavtale har når sel…

Utgave 5 2017

Nå skal det varsles!

Arbeidsmiljølovens varslingsregler skjerpes: Arbeidsgiverne må nå lage skriftlige rutiner for å legge bedre til rette for at det varsles om kritikkverdige forho…

Utgave 3 2017

Arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger

Folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger kan på enkelte områder være kompliserte, og som arbeidsgiver må man være godt kjent med dette regelverket. Mangelful…

Utgave 1 2017

Riktig behandling av nettolønn

11. mai 2016 ble en merkedag for alle som jobber med nettolønn. Høyesterett satte med Biller-dommen et endelig punktum for en diskusjon som har pågått i årevis …

Utgave 8 2016

Enklere med bedriftsinterne oppdrag i EU

Regelverket for oppholds- og arbeidstillatelser for tredjelandsborgere som er ansatt i et internasjonalt selskap etablert utenfor EU, endres. Det blir nå mulig …

Utgave 6 2015

Forretningsreiser og oppholdstillatelser i Norge

Som hovedregel må alle utlendinger ha tillatelse for å besøke Norge. Tillatelse gis enten som et visum eller som en oppholdstillatelse. Artikkelen gir en oversi…

Utgave 4 2015

Reglene for permittering

Advokat Sven Skinnemoen Senior Manager EY Tax & Law Advokatfullmektig Helene Hermansen EY Tax & Law Permittering er et alternativ til nedbemanning når s…