Emne: REVISJON

Utgave 3 2022

Automatisering av revisjon

Revisjon Stort potensial - store utfordringer Automatisering av revisjon I denne artikkelen vil vi presentere vår forståelse av potensiale og utfordringer med a…

Magnus Hoel Skaar, Lars Erlend Leganger

Utgave 1 2022

En praktisk hjelp til forbedret revisjon – Implementeringsguide for hvitvaskingsreglene

Revisjon En praktisk hjelp til forbedret revisjon - Implementeringsguide for hvitvaskingsreglene Våren 2021 ble to av de store revisjonsselskapene ilagt bøter p…

Asbjørn Nygård

Utgave 8 2021

Profesjonelt skjønn og profesjonell skepsis

Revisjon Profesjonelt skjønn og profesjonell skepsis Artikkelen belyser profesjonelt skjønn og profesjonell skepsis knyttet til nedskrivnings-vurderinger basert…

Erik  Mamelund

Utgave 8 2021

Hvitvaskingsloven i en revisors hverdag

Revisjon Hvitvaskingsloven i en revisors hverdag I artikkelen diskuterer vi den risikobaserte tilnærmingen som revisor skal ta i sin vurdering og oppfølging av …

Christina Kleven Jakobsen, Helene Øgreid

Utgave 7 2021

Første blikk på revisjonsstandarden for SMB

Revisjon Første blikk på revisjonsstandarden for SMB Det er nå foreslått en enkelt revisjonsstandard som dekker revisjonen av en SMB-kunde fra A til Å. Tanken b…

Ruben Bjerketveit

Utgave 7 2021

Revisjon av usikre estimater

Revisjon Revisjon av usikre estimater Den nye ISA 540 - Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger, som gjaldt første gang for 2020, krev…

Erik Mamelund

Utgave 5 2021

Ulike typer erstatningskrav mot revisorer

Revisjon Ulike typer erstatningskrav mot revisorer I denne artikkelen gir vi en oversikt over hvilke typer erstatningskrav som ofte fremsettes mot revisorer. I …

Linn Kvade Rannekleiv, Tobias Behncke

Utgave 4 2021

Revisors rolle i kompensasjonsordning 1 og 2

Revisjon Revisors rolle i kompensasjonsordning 1 og 2 Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innholdet i søknader som gjelder støtte både i kompe…

Espen Knudsen

Utgave 4 2021

Digitalisering i revisjonsbransjen

Revisjon Hvor raskt går skiftet og hva påvirker endringstakten? Digitalisering i revisjonsbransjen Det er liten grunn til å tro at de store revisjonsselskapene …

Aasmund Eilifsen, Finn Kinserdal

Utgave 4 2021

Må tilpasses brukerne

Revisjon Publiseringssystemet for revisjonsstandardene: Må tilpasses brukerne Revisjonsstandardene er en sentral kilde for å fortolke revisorloven. Dagens publi…

Jan-Sverre Isaksen

Utgave 3 2021

Nye regler om overtredelsesgebyr

Revisjon Nye regler om overtredelsesgebyr Hva er et overtredelsesgebyr og hva innebærer de nye reglene? Hvem kan ilegges overtredelsesgebyr og hvilke vilkår må …

Eirik Nakstad

Utgave 3 2021

Vurdering av klimarisiko i finansiell rapportering

Revisjon Revisjonsstandardene (ISA): Vurdering av klimarisiko i finansiell rapportering Revisor har et viktig oppdrag i arbeidet med klimarisiko og spiller alle…

Simen Kjøsnes Kristiansen