Emne: REVISJON

Utgave 2 2023

Revisor og ulovlig kreditt eller sikkerhetsstillelse

Revisjon Revisor og ulovlig kreditt eller sikkerhetsstillelse 51-54 Temaet for artikkelen er om revisor kan bli holdt erstatnings- eller tilbakeføringspliktig f…

Fredrik Dahm

Utgave 7 2022

Den praktiske implementeringen av ny ISA 315

Revisjon Den praktiske implementeringen av ny ISA 315 Med virkning fra regnskapsåret 2022 er det vedtatt vesentlige endringer i ISA 315 Identifisering og vurder…

Asbjørn Nygård

Utgave 6 2022

Revisjonsutvalg og bærekrafts­rapportering

Revisjon Revisjonsutvalg og bærekrafts-rapportering Informasjon til eiere, kreditorer og omverdenen for øvrig om selskapets integrerte forretnings- og bærekraft…

Erik Mamelund

Utgave 5 2022

Ny standard for revisjon av små virksomheter

Revisjon Ny standard for revisjon av små virksomheter The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har nå avholdt en konferanse i Paris om n…

Statsautorisert revisor Ruben Bjerketveit

Utgave 5 2022

Kvalitetskontrollen av revisjon 2021

Revisjon Kvalitetskontrollen av revisjon 2021 Ved årets kvalitetskontroll ble 88 % av de kontrollerte godkjent uten vesentlige feil og mangler. Dette er et resu…

Statsautorisert revisor Ruben Bjerketveit

Utgave 5 2022

Kvalitetskontrollen av regnskapsføringen 2021

Revisjon Kvalitetskontrollen av regnskapsføringen 2021 Årets kontroll av regnskapsførere ble i sin helhet gjennomført som dokumentbasert kontroll, som en følge …

Ruben Bjerketveit

Utgave 2 2018

Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen

Revisjon Bruken av fysisk og elektronisk signatur: Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen Spørsmål om signering og datering av revisjonsberetn…

Espen Knudsen, Erik Avlesen-Østli

Utgave 3 2022

Automatisering av revisjon

Revisjon Stort potensial - store utfordringer Automatisering av revisjon I denne artikkelen vil vi presentere vår forståelse av potensiale og utfordringer med a…

Magnus Hoel Skaar, Lars Erlend Leganger

Utgave 1 2022

En praktisk hjelp til forbedret revisjon – Implementeringsguide for hvitvaskingsreglene

Revisjon En praktisk hjelp til forbedret revisjon - Implementeringsguide for hvitvaskingsreglene Våren 2021 ble to av de store revisjonsselskapene ilagt bøter p…

Asbjørn Nygård

Utgave 8 2021

Profesjonelt skjønn og profesjonell skepsis

Revisjon Profesjonelt skjønn og profesjonell skepsis Artikkelen belyser profesjonelt skjønn og profesjonell skepsis knyttet til nedskrivnings-vurderinger basert…

Erik  Mamelund

Utgave 8 2021

Hvitvaskingsloven i en revisors hverdag

Revisjon Hvitvaskingsloven i en revisors hverdag I artikkelen diskuterer vi den risikobaserte tilnærmingen som revisor skal ta i sin vurdering og oppfølging av …

Christina Kleven Jakobsen, Helene Øgreid

Utgave 7 2021

Første blikk på revisjonsstandarden for SMB

Revisjon Første blikk på revisjonsstandarden for SMB Det er nå foreslått en enkelt revisjonsstandard som dekker revisjonen av en SMB-kunde fra A til Å. Tanken b…

Ruben Bjerketveit