Emne: REVISJON

Utgave 2 2024

Overstiger nytten kostnadene?

Revisjon Sentrale forhold ved revisjonen (KAMer): Overstiger nytten kostnadene? 24-26 Sentrale forhold ved revisjonen, etter engelske Key Audit Matters (KAMer),…

Finn Kinserdal

Utgave 2 2024

Revisjon i usikre tider

Revisjon Revisjon i usikre tider 57-60 Ordene «krevende tider, geopolitisk usikkerhet, økte renter, svak norsk krone, økt antall konkurser, økt antall utleggsfo…

Kristin Hagland, Knut Aker

Utgave 2 2024

Kvalitetskontrollen av revisjon 2023

Revisjon Kvalitetskontrollen av revisjon 2023 13-14 I 2023 ble det gjennomført kvalitetskontroll av 159 oppdragsansvarlige revisorer. Av disse fikk 86 % godkjen…

Ruben Bjerketveit

Utgave 1 2024

Ofte stilte spørsmål om ISA for LCE

Revisjon Ofte stilte spørsmål om ISA for LCE 12-13 Den internasjonale standardsetteren IAASB har publisert standarden for revisjon av små og mindre komplekse fo…

Utgave 8 2023

Hva påvirker bachelorstudenters valg av masterstudium?

Revisjon Rekrutteringsutfordringer i revisjonsbransjen Hva påvirker bachelorstudenters valg av masterstudium? 51-53 Verken høy startlønn og høy arbeidsmengde er…

Sander Husebø, Johan Kosmo Larsen

Utgave 7 2023

Oppdragsaksept og fortsettelsesvurderinger

Revisjon Oppdragsaksept og fortsettelsesvurderinger 21-24 Revisors vurderinger av aksept og fortsettelse av revisjonsoppdrag er en viktig del av revisors oppgav…

Knut Aker

Utgave 5 2023

Signering av skatteopplysninger

Revisjon Signering av skatteopplysninger 29-30 SKD-melding 4/2022, publisert i desember 2022, omhandler revisors plikter i forbindelse med signering av skatteop…

Henning Stokke, Inger Helene Iversen

Utgave 5 2023

Revisors plikter – reaksjoner ved mislighold

Revisjon Revisors plikter - reaksjoner ved mislighold 31 SKD-melding 5/2022 omhandler reaksjoner hvis revisor har misligholdt sine plikter. Meldingen gir retnin…

Utgave 5 2023

Hva ChatGPT mener om revisjon

Revisjon Hva ChatGPT mener om revisjon 26-28 Revisorer kan spille en betydelig rolle i å fremme bærekraft i selskaper og samfunnet som helhet og det er mange gr…

Alf Asklund

Utgave 4 2023

Revisors ansvarsforsikring

Revisjon Revisors ansvarsforsikring 14-16 Revisorforeningens nye forsikringstilbud er organisert som en kollektiv forsikringsordning, uten at dette har medført …

Terje Granvang

Utgave 3 2023

Kvalitetskontrollen av revisjon 2022

Revisjon Kvalitetskontrollen av revisjon 2022 19-20 Ved årets kvalitetskontroll ble 88 % av de kontrollerte godkjent uten vesentlige feil og mangler. Resultatet…

Ruben Bjerketveit

Utgave 3 2023

Kvalitetskontrollen av regnskapsføringen 2022

Revisjon Kvalitetskontrollen av regnskapsføringen 2022 20-21 Årets kontroll av regnskapsførere ble gjennomført digitalt, men hos dem med begrenset virksomhet bl…

Ruben Bjerketveit