Emne: DIGITALISERING

Utgave 7 2022

Cyberangrep – før, under og etter

Digitalisering Det skjer ikke meg … Cyberangrep - før, under og etter God motstandsevne, som handler om både teknologiske og organisatoriske tiltak, er nødvendi…

Anna Låstad, Synne Røstgård

Utgave 7 2022

Metaverset, VR, og kampen om interaksjonsflatene

Digitalisering Metaverset, VR, og kampen om interaksjonsflatene Spalte om teknologi og digitalisering I denne spalten vil Lars Erlend Leganger og noen av hans k…

Lars Erlend  Leganger

Utgave 6 2022

Digital selskapsetablering

Digitalisering Digital selskapsetablering I samarbeid med en referansegruppe har Brønnøysundregistrene utarbeidet et konsept for en digital innsending ved selsk…

Jan Otto Johansen

Utgave 5 2022

Digitaliseringsdirektivet

Digitalisering Høring Digitaliseringsdirektivet Implementering av digitaliseringsdirektivet i norsk rett vil medføre flere endringer i aksjeselskapsretten, blan…

Sigurd Helland, Harald Sætermo

Utgave 8 2021

Tilda – en datadelings-tjeneste for tilsyn

Digitalisering Tilda - en datadelings-tjeneste for tilsyn Tilda - er en ny datadelingstjeneste som er tilrettelagt for at tilsynsmyndighetene, i tillegg til all…

Kåre Knutsen

Utgave 7 2019

Behov for kunnskap om digitaliseringsmulighetene

Digitalisering Kommentar Behov for kunnskap om digitaliseringsmulighetene Alf Asklund Redaktør Revisorer og regnskapsførere har fortsatt behov for mer kunnskap …

Alf Asklund

Utgave 7 2019

Fremtidens arbeidsliv

Digitalisering Fremtidens arbeidsliv Fremtidens arbeidsliv er i endring og vi ser i denne artikkelen på hva som kjennetegner de organisasjonene som vil lykkes m…

Carl Johan Raugstad, Anne-Lene Festervoll

Utgave 7 2019

Cybersikkerhet og arbeidsdeling

Digitalisering Utfordringer og muligheter: Cybersikkerhet og arbeidsdeling I artikkelen ser vi på hvorfor selskaper har utfordringer i forhold til arbeidsdeling…

Dylan Clark, Jo Sigurd Pedersen

Utgave 7 2019

Nå skal robotene autoriseres

Digitalisering Nå skal robotene autoriseres Jurist Gry Nergård Direktør Finans Norge Gjennom ti år har finansnæringen autorisert sine rådgivere. Nå er de første…

Gry Nergård

Utgave 7 2019

Automatisering av ISO-revisjoner

Digitalisering Automatisering av ISO-revisjoner Ingeniør Paul Fredrik Eilertsen Leder for prosessautomatiseringsavdelingen i Visma ITC Ingeniør Tristan Davis Ke…

Paul Fredrik Eilertsen, Tristan Davis Keaveny

Utgave 7 2019

Fra enkel chatbot til helhetlig medarbeider

Digitalisering Kunstig intelligens: Fra enkel chatbot til helhetlig medarbeider Mange som tar kontakt med et kundesenter, ønsker gjerne å få løst et problem, ik…

Miriam Øyna

Utgave 7 2019

Private Digitale Penger blir stadig viktigere

Digitalisering Private Digitale Penger blir stadig viktigere Nye prosjekter for å gjennomføre betalinger i annet enn kroner og øre lanseres stadig oftere og om …

Lasse Meholm