Risen-metoden

Slik kommuniserer du med kunstig intelligens

16

Kunstig intelligens i revisors hverdag

I denne artikkelserien vil vi gi kunnskap om og veiledning i praktisk bruk av kunstig intelligens «KI».

Statsautorisert revisor
Ruben Bjerketveit

Fagsjef revisjon Revisorforeningen

For å få best mulig utbytte av et verktøy basert på kunstig intelligens (KI), som for eksempel Microsofts Copilot, er det viktig at du kommuniserer med verktøyet på en god måte. Med andre ord at du gir gode instruksjoner for hvordan oppgaver skal løses og gir instruksjoner som gjør at KI-verktøyet kan løse oppgaver på best mulig vis.

Ferdigheten å kunne snakke med et KI-verktøy, vil bli stadig viktigere. Det handler altså ikke om kodingsferdighet, men om kommunikasjonsferdighet. Hvis du kan snakke med vennene dine ved hjelp av meldinger, kan du også snakke med et KI-verktøy. Kan du gi klare instruksjoner i en e-post, kan du også gi klare instruksjoner til et KI-verktøy som for eksempel Chat GPT eller CoPilot.

En ting er å kunne gi instruksjoner, en annen ting er å gi gode instruksjoner. Tar du utgangspunkt i den såkalte RISEN metoden for kommunikasjon med kunstig intelligens, er du godt i gang med å gi gode instrukser.

Rollen

I stedet for å starte med en kort og upresis instruks om å skrive en artikkel om deltakelse på varetelling, vil jeg alltid starte med R, som er rollen. Denne sier at du skal opptre som en viss type person, som for eksempel en oppdragsansvarlig revisor eller en fagansvarlig i revisorforeningen. Jeg starter derfor alle mine instrukser med å angi rollen.

Instruksene

I-en i RISEN-rammeverket er selve instruksene. Rett etter rolleerklæringen må vi derfor si mest mulig nøyaktig hva vi vil at for eksempel Chat GPT skal gjøre. Det kan være at rollen er å opptre som en profesjonell revisor og at instruksen er å skrive en fagartikkel om når revisor må delta på revisjonsklientens telling av varelageret.

Stegene

Deretter må vi beskrive de nøyaktige stegene (S-steps), akkurat som om vi ga en menneskelig ansatt instruksjoner om hvordan en fagartikkel skal bygges opp. Instruksjonen så langt kan være: skriv en fagartikkel om revisors pliktige deltakelse på klientens varetelling, start med en veldig interessant anekdote om deltakelse på varetelling for å fange oppmerksomheten til leseren, fremlegg så hovedpunktene fra revisjonsstandarden om når revisor må delta på tellingen, ta deretter opp teknologisk utvikling hos selskapene og hos revisor og dens påvirkning. Avslutt med unntakene, om og når (hvilke omstendigheter) det for eksempel er mulig for revisor å ikke delta på den fysiske varetellingen.

Endelig mål

E-en i RISEN står for endelig mål. I dette tilfellet kan det være å øke revisorenes bevissthet rundt deltakelse på foretakenes varetelling og hvilke kriterier som eventuelt kan ligge til grunn for å ikke delta.

Nøyaktighet/avgrensning

N-en til slutt i RISEN står for nøyaktighet/avgrensning. I dette eksempelet kunne vi også ha fortsatt med å be Chat GPT om å fokusere på en praktisk tilnærming og gi eksempler som forklarer vurderingene som ligger til grunn.