Emne: DIGITALISERING

Utgave 7 2016

Opprettelse av sikker digital postkasse

Digitalisering Opprettelse av sikker digital postkasse Digital kommunikasjon er nå hovedregelen når offentlig sektor skal kommunisere med andre. For å få post f…

Alf Asklund

Utgave 7 2016

Bli digital med Revisorforeningen

Digitalisering Bli digital med Revisorforeningen Som medlem av Revisorforeningen kan du til gunstige priser skaffe mye av det som er nødvendig for å drive en mo…

Utgave 7 2016

Altinn som motor i offentlig digitalisering

Digitalisering Altinn som motor i offentlig digitalisering Altinn har vært et selvsagt bindeledd mellom offentlig og privat sektor i snart tretten år. Fra først…

Cat Holten

Utgave 7 2016

Dataanalyse i revisjon

Digitalisering Den nye historiefortelleren Dataanalyse i revisjon Direktør revisjon/leder data og analyse Jo Sigurd Pedersen KPMG Innovativ bruk av data og anal…

Jo Sigurd Pedersen

Utgave 7 2016

Kundene styrer digitaliseringen

Digitalisering Kundene styrer digitaliseringen Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, ser et betydelig potensial for ytterligere digitalisering…

Alf Asklund

Utgave 7 2016

Notiser

Digitalisering Notiser Må endre organisasjonsmodellen Hele 92 prosent av internasjonale næringslivsledere sier at de må endre sin organisasjonsmodell for å møte…