Emne: AKTUELT

Utgave 4 2024

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt 06-11 Tips oss! Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål - innen idrett, kultur eller veldedighet - eller har virksomheten eller en ansatt…

Utgave 3 2024

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt 06-12 Tips oss! Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål - innen idrett, kultur eller veldedighet - eller har virksomheten eller en ansatt…

Utgave 3 2024

Hva kan vi lære av NSM-saken?

Aktuelt Hva kan vi lære av NSM-saken? 1. mars overleverte tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og undertegnede en 88 s…

Karen Kvalevåg

Utgave 2 2024

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt 06-09 Tips oss! Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål - innen idrett, kultur eller veldedighet - eller har virksomheten eller en ansatt…

Utgave 1 2024

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt 06-11 Tips oss! Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål - innen idrett, kultur eller veldedighet - eller har virksomheten eller en ansatt…

Utgave 8 2023

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt 06-13 Tips oss! Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål - innen idrett, kultur eller veldedighet - eller har virksomheten eller en ansatt…

Utgave 8 2023

Hockeyfeber

Aktuelt Hockeyfeber 12-13 Jeg skøyter ikke dit pucken var, men der den kommer til å havne, svarte den legendariske ishockeyspilleren Wayne Gretzky da han ble sp…

Jan Ludvig Andreassen

Utgave 7 2023

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt 06-13 Tips oss! Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål - innen idrett, kultur eller veldedighet - eller har virksomheten eller en ansatt…

Utgave 7 2023

Statsbudsjettet for 2024 – skatt

Aktuelt Statsbudsjettet for 2024 - skatt 10-11 Nedenfor følger en oversikt over de viktigste punktene i skattedelen av statsbudsjettet. Ekstra arbeidsgiveravgif…

Utgave 7 2023

Statsbudsjettet 2024 – merverdiavgift

Aktuelt Statsbudsjettet 2024 - merverdiavgift 11 Avvikler fritaket for hydrogenbiler Det foreslås å avvikle avgiftsfritaket for hydrogenbiler. Forslaget innebær…

Utgave 7 2023

Mens vi venter på Godot

Aktuelt Mens vi venter på Godot 12-13 Ved inngangen til året fryktet jeg at mislighold og konkurser ville ta seg kraftig opp i løpet av første halvår. Det skjed…

Jan Ludvig Andreassen

Utgave 6 2023

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt 06-10 Tips oss! Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål - innen idrett, kultur eller veldedighet - eller har virksomheten eller en ansatt…