Emne: AKTUELT

Utgave 7 2023

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt 06-13 Tips oss! Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål - innen idrett, kultur eller veldedighet - eller har virksomheten eller en ansatt…

Utgave 7 2023

Statsbudsjettet for 2024 – skatt

Aktuelt Statsbudsjettet for 2024 - skatt 10-11 Nedenfor følger en oversikt over de viktigste punktene i skattedelen av statsbudsjettet. Ekstra arbeidsgiveravgif…

Utgave 7 2023

Statsbudsjettet 2024 – merverdiavgift

Aktuelt Statsbudsjettet 2024 - merverdiavgift 11 Avvikler fritaket for hydrogenbiler Det foreslås å avvikle avgiftsfritaket for hydrogenbiler. Forslaget innebær…

Utgave 7 2023

Mens vi venter på Godot

Aktuelt Mens vi venter på Godot 12-13 Ved inngangen til året fryktet jeg at mislighold og konkurser ville ta seg kraftig opp i løpet av første halvår. Det skjed…

Jan Ludvig Andreassen

Utgave 6 2023

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt 06-10 Tips oss! Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål - innen idrett, kultur eller veldedighet - eller har virksomheten eller en ansatt…

Utgave 6 2023

DnR-konferansen – rikets tilstand, revisors rolle og omdømme

Aktuelt DnR-konferansen - rikets tilstand, revisors rolle og omdømme 11-13 Rikets tilstand, revisors rolle og omdømme var hovedtemaene på plenumsseansen på året…

Sverre Christian Jarild

Utgave 5 2023

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt 06-10 Tips oss! Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål - innen idrett, kultur eller veldedighet - eller har virksomheten eller en ansatt…

Utgave 5 2023

Signaturen som er gull verdt

Aktuelt Signaturen som er gull verdt 14-15 Det nye konseptet Signaturen som er gull verdt fungerer. Årets første kampanje scorer bedre på nesten samtlige parame…

Utgave 5 2023

Revisortreffet 2023

Aktuelt Revisortreffet 2023 11-13 God ledelse og hvordan fremsnakke yrket, inspirasjon og mingling sto på agendaen da over 500 revisorer møttes til bransjetreff…

Utgave 4 2023

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt 06-11 Tips oss! Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål - innen idrett, kultur eller veldedighet - eller har virksomheten eller en ansatt…

Utgave 3 2023

En økonomisk politikk for vanlige folk

Aktuelt En økonomisk politikk for vanlige folk 10-11 I år har det vært mye snakk om frykten for rentehevinger, faren for børskrakk og hva verre er: Prognoser om…

Jan Ludvig Andreassen

Utgave 3 2023

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt 06-14 Tips oss! Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål - innen idrett, kultur eller veldedighet - eller har virksomheten eller en ansatt…