Emne: AKTUELT

Utgave 7 2021

Aktuelt

Ny NUES-anbefaling NUES har publisert en ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Blant de viktigste endringene er nye anbefalinger om bærekraft, hvem s…

Utgave 7 2021

Jobb nummer en er å skape tillit

Tillit er samfunnets lim. Uavhengig revisjon har som formål å skape tillit, og er en bærebjelke i vårt tillitsbaserte samfunn. At vi i Norge er verdensmestere i…

Utgave 6 2021

Aktuelt

Høringssvar forskrift om forenklet IFRS Revisorforeningen støtter i hovedsak de foreslåtte endringene i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regn…

Utgave 6 2021

Internasjonal standard for revisjon av SMB på høring

Et utkast til en internasjonal standard for revisjon av små og mindre komplekse virksomheter er sendt på høring med høringsfrist 31. januar 2022. Revisorforenin…

Alf Asklund

Utgave 6 2021

Medlemmene kommer alltid først

Etter bare noen uker i jobben konstaterer Revisorforeningens adm. direktør Karen Kvalevåg at det viktigste fortsatt er å prioritere medlemmenes behov. Viktighet…

Alf Asklund

Utgave 5 2021

Fremtidsfullmakt – ta styring over egen fremtid

Fremtidsfullmakt gir deg muligheten til å ta styring over egen fremtid ved selv å bestemme hvem som representerer deg og hvordan dine interesser skal ivaretas, …

Aud-Silje Wæhle, Advokat Ingjer Ofstad

Utgave 5 2021

En kaptein mønstrer av

Han satt igjen med en litt rar følelse da han hadde signert avtalen med endelig sluttdato etter nærmere 40 år i bransjen. Likevel er han tydelig på at det er et…

Alf Asklund

Utgave 5 2021

Aktuelt

Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og …

Utgave 4 2021

Aktuelt

Nasjonal risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering 2020 Økokrim og PST har utarbeidet en ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansie…

Utgave 4 2021

HMS-tiltak for bedre øyehelse

Digitalisering og økt skjermbruk: Tørre øyne er en av de vanligste og mest utbredte øyelidelsene vi har i Norge, og lidelsen rammer inntil 50 prosent av befolkn…

Sten Ræder, Rune Ødegård

Utgave 3 2021

Aktuelt

Forlenger betalingsutsettelse for skatt og avgift ut juni Stortinget har vedtatt å forlenge ordningen med betalingsutsettelse for skatt og avgift til ut juni. F…

Utgave 3 2021

- Samarbeidet med revisorene er gull verdt

Kompensasjonsordningen: Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet i januar. - Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Revisorforeningen og Regnska…