Emne: AKTUELT

Utgave 6 2019

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Dialogmøte om offentlig revisjon Revisorforeningen var nylig vertskap for det halvårlige møtet om offentlig revisjon med ledelsen i Riksrevisjon…

Utgave 5 2019

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Rundebordskonferanse - digitalisering av revisjonsprosessen 5. juni ble det i regi av NHH og Revisorforeningen holdt en rundebordskonferanse om …

Utgave 4 2019

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Unge norgesmestre i regnskap Ungdomsbedriften Eldregnisten UB fra Tryggheim vgs. i Rogaland fylke vant prisen for beste regnskap under årets nor…

Utgave 4 2019

ISQM 1 – Internasjonal standard om kvalitetsstyring 1

Aktuelt ISQM 1 - Internasjonal standard om kvalitetsstyring 1 Statsautorisert revisor Ruben Bjerketveit Den norske revisorforening IAASB har nå på høring en kva…

Ruben Bjerketveit

Utgave 3 2019

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Brexit - konsekvenser for revisorer Finanstilsynet har publisert informasjon om revisjonsrettslige konsekvenser av en «no-deal» brexit. Vi vil f…

Utgave 3 2019

Vi skal bidra til bærekraftige virksomheter

Aktuelt Vi skal bidra til bærekraftige virksomheter - Å hjelpe klientene med å utvikle bærekraftige virksomheter er en naturlig del av revisors samfunnsoppdrag,…

Alf Asklund

Utgave 2 2019

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Bok om økonomisk kriminalitet Vår tidligere kollega statsautorisert revisor Barbro Bruu (nå i PwC) har sammen med statsautorisert revisor Morten…

Utgave 2 2019

Kai Morten Hagen, ny fagdirektør i Revisorforeningen

Aktuelt Kai Morten Hagen, ny fagdirektør i Revisorforeningen Kai Morten Hagen (42) ble ny fagdirektør i Revisorforeningen 1. februar 2019. Han har vært ansatt i…

Utgave 1 2019

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Ikke beskatning av negativ inngangsverdi på aksjer -overført ved generasjonsskifte Det var ikke grunnlag for gjennomskjæring da aksjer med betyd…

Utgave 8 2018

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Ny kommunelov Den nye kommuneloven ble vedtatt i juni. Vedtaket var i all hovedsak i samsvar med innstillingen på områdene som er relevante for …

Utgave 8 2018

Digitaliserer styre­arbeidet i revisjonsselskaper

Aktuelt Digitaliserer styre-arbeidet i revisjonsselskaper Revisorforeningen har inngått et samarbeid med Systemfabrikken AS om å utvikle en spesialtilpasset ver…

Utgave 7 2018

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober Den nye hvitvaskingsloven trer i kraft 15. oktober 2018. Ny hvitvaskingsforskrift trer i kraft fra samme …