Emne: AKTUELT

Utgave 8 2017

Fra Rabba til Rabat

Aktuelt Trond-Morten Lindberg: Fra Rabba til Rabat Han er oppvokst på nordsiden av Hønefoss, på et høydedrag på østsiden av Begnaelva som strekker seg fra jernb…

Alf Asklund

Utgave 7 2017

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Oppdatert anbefaling om eierstyring og selskapsledelse i 2018 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er ikke blitt endret siden okt…

Utgave 6 2017

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt DnR-professorat i revisjon ved NHH Revisorforeningen har inngått avtale om finansiering av et 3-årig professorat til fremme av revisjonsfaget ve…

Utgave 5 2017

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Reklame i sosiale medier Legger du ut reklame på dine profiler i sosiale medier og på blogg, skal denne utformes og presenteres slik at den tyde…

Utgave 5 2017

DnR-dagen

Aktuelt DnR-dagen Prisen for beste revisjonsberetning til Hallvard Aarø og PwC Prisen for beste revisjonsberetning 2016 ble tildelt statsautorisert revisor Hall…

Utgave 4 2017

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Støtter ikke skjerpet beredskap for kontantdistribusjon Revisorforeningen mener at en skjerpet regulering av kontantdistribusjon vil være en dyr…

Utgave 4 2017

Ofte stilte spørsmål

Aktuelt Ofte stilte spørsmål Om ofte stilte spørsmål I denne spalten gjengis utvalgte spørsmål som er kommet til Revisorforeningens henvendelsessystem. Revisorf…

Utgave 3 2017

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Revisor debuterer som romanforfatter Uten vesentlige feil eller mangler, er navnet på debut-romanen til statsautorisert revisor Linda Skomakerst…

Utgave 3 2017

Med revisjon på hjernen

Aktuelt Med revisjon på hjernen Noen få utvalgte studenter velger bort revisjonsselskapene til fordel for en karriere i akademia ved Norges Handelshøyskole. En …

Utgave 2 2017

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Oppbevaring av regnskapsføreres oppdragsdokumentasjon Finanstilsynet foreslår å redusere oppbevaringstiden for en del av regnskapsførers oppdrag…

Utgave 2 2017

Visma overtar Descartes

Aktuelt Visma overtar Descartes Revisorforeningen har inngått avtale om salg av Descartes til programvareselskapet Visma. Foreningen skal fortsatt ha ansvaret f…

Utgave 2 2017

Toårig Master i regnskap og revisjon i Stavanger

Aktuelt Toårig Master i regnskap og revisjon i Stavanger Høsten 2016 startet Handelshøyskolen ved Universitet i Stavanger toårig Master i regnskap og revisjon. …