Emne: AKTUELT

Utgave 7 2021

Jobb nummer en er å skape tillit

Aktuelt Jobb nummer en er å skape tillit Tillit er samfunnets lim. Uavhengig revisjon har som formål å skape tillit, og er en bærebjelke i vårt tillitsbaserte s…

Utgave 6 2021

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Høringssvar forskrift om forenklet IFRS Revisorforeningen støtter i hovedsak de foreslåtte endringene i forskrift om forenklet anvendelse av int…

Utgave 6 2021

Medlemmene kommer alltid først

Aktuelt Medlemmene kommer alltid først Etter bare noen uker i jobben konstaterer Revisorforeningens adm. direktør Karen Kvalevåg at det viktigste fortsatt er å …

Alf Asklund

Utgave 6 2021

Internasjonal standard for revisjon av SMB på høring

Aktuelt Internasjonal standard for revisjon av SMB på høring Et utkast til en internasjonal standard for revisjon av små og mindre komplekse virksomheter er sen…

Alf Asklund

Utgave 5 2021

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges …

Utgave 5 2021

En kaptein mønstrer av

Aktuelt En kaptein mønstrer av Han satt igjen med en litt rar følelse da han hadde signert avtalen med endelig sluttdato etter nærmere 40 år i bransjen. Likevel…

Alf Asklund

Utgave 5 2021

Fremtidsfullmakt – ta styring over egen fremtid

Aktuelt Fremtidsfullmakt - ta styring over egen fremtid Fremtidsfullmakt gir deg muligheten til å ta styring over egen fremtid ved selv å bestemme hvem som repr…

Aud-Silje Wæhle, Advokat Ingjer Ofstad

Utgave 4 2021

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Nasjonal risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering 2020 Økokrim og PST har utarbeidet en ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking o…

Utgave 4 2021

HMS-tiltak for bedre øyehelse

Aktuelt Digitalisering og økt skjermbruk: HMS-tiltak for bedre øyehelse Tørre øyne er en av de vanligste og mest utbredte øyelidelsene vi har i Norge, og lidels…

Sten Ræder, Rune Ødegård

Utgave 3 2021

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Forlenger betalingsutsettelse for skatt og avgift ut juni Stortinget har vedtatt å forlenge ordningen med betalingsutsettelse for skatt og avgif…

Utgave 3 2021

- Samarbeidet med revisorene er gull verdt

Aktuelt Kompensasjonsordningen: - Samarbeidet med revisorene er gull verdt Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet i januar. - Vi har hatt et tett…

Utgave 2 2021

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Finanstilsynets rapport fra tilsynet med revisorer i 2020 Finanstilsynet publiserte i februar 2021 rapporter fra de ulike tilsynsområdene for 20…