Emne: AKTUELT

Utgave 1 2021

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Karen Kvalevåg ny adm. direktør i Revisorforeningen Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges Idrettsforbund er ansatt som ny administrerende dire…

Utgave 8 2020

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Revisjonshandlinger i praksis Tine Degerstrøm Stenvold og Mona Mjøsund Degerstrøm ISBN 978-82-450-2793-8. Fagbokforlaget 2020, 572 sider, kr. 89…

Utgave 7 2020

Etterutdanning når du vil – om hva du vil

Aktuelt Kursabonnementet ReKomp: Etterutdanning når du vil - om hva du vil - Kursabonnementet ReKomp gjør at du som revisor eller regnskapsfører kan ta en etter…

Utgave 7 2020

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Etatene må dele informasjon for å bekjempe arbeidslivskriminalitet Dette fremheves av Justisdepartementet i en høring om nye regler i forvaltnin…

Utgave 6 2020

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Skikkethetskrav for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap Finanstilsynet foreslår nye lovregler om krav til skikkethet for eiere og st…

Utgave 5 2020

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt DnR-stipendiat tok doktorgrad i revisjon Kyrre Kjellevold disputerte 4. juni 2020 for doktorgraden ved NHH med avhandlingen «Essays in Auditing»…

Utgave 4 2020

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Avklaringer om håndtering av lav momssats 6 % Skattedirektoratet har uttalt seg om hvordan reduksjonen i lav momssats skal håndteres. Den hurtig…

Utgave 3 2020

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Endringene i permitterings- og dagpengeregelverket Følgende midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer trådte i kraft fra f…

Utgave 2 2020

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Bærekraftig verdiskaping krever offensiv statlig eierskapsutøvelse Revisorforeningen har deltatt i høringsrunden på Stortinget om den nye eiersk…

Utgave 1 2020

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt Revisorforeningen støtter forslaget om å innføre opplysningsplikt for skatterådgivere som utf…

Utgave 8 2019

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Ber om avklaring om rentebegrensningsreglene Revisorforeningen har bedt Finansdepartementet avklare to spørsmål som gjelder unntak fra rentebegr…

Utgave 7 2019

Aktuelt

Aktuelt Aktuelt Statsbudsjett 2020 og MVA Regjeringen fjerner 350 kroners grensen, og erstatter NRK-lisensen med finansiering over skatteseddelen. Privat import…