Emne: FINANS

Utgave 1 2021

Sprikende millionverdsettelser av næringseiendom

Advokaters bruk av partssakkyndige - et taktisk spill: Både advokater og sakkyndige verdsettere er enige om at verdsettelse av næringseiendom i stor grad består…

Even Bønes, Sondre Johansen

Utgave 1 2021

Lavere markedsrisikopremie i Norge enn i Sverige

10-årsjubileum for undersøkelsen om markedsrisikopremie i Norge Norske finansanalytikeres syn på markedsrisikopremien forblir uendret og synes å være uavhengig …

Karen Fastbø, Henrik Gran

Utgave 8 2020

Egen pensjonskonto – hva og når

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021, noe som betyr at du som jobber i en bedrift med innskuddspensjon, får samlet all din pensjonssparing på ett sted…

Stefi Kierulf Prytz

Utgave 1 2020

Fra NIBOR til reformert Nowa

Ny referanserente: En ny norsk referanserente, reformert Norwegian Overnight Weighted Average (Nowa), vil antagelig overta den rollen som NIBOR-rentene har hatt…

Kristine Haugen, Didrik Thrane- Nielsen

Utgave 4 2019

PSD2 endrer finansbransjen

Innføring av PSD2 i Norge: Payment Services Directive 2 (PSD2) er starten på en ny fremtid for finansbransjen. Tiden der vi gjør alle våre finansielle transaksj…

Lars Erik Fjørtoft, Daniel Næsse

Utgave 4 2019

Gjeldsregisteret snart i gang

Gjeldsregisteret AS, som EVRY står bak, er teknisk sett klart til å levere tjenester, men oppstartstidspunktet er avhengig av hvor raskt bankene kommer i gang m…

Egil Årrestad

Utgave 3 2019

En ny fremtid for betalingsmarkedet

PSD2: PSD2 utfordrer de tradisjonelle forretningsmodellene for betalingstjenester og vil utvilsomt være starten på en ny fremtid både for bankene, nye aktører o…

Ingvild O. Kaagen, Ida Obstfelder Ytrebø

Utgave 3 2018

Et kritisk blikk på verdien av kryptovaluta

Såkalt kryptovaluta er i vinden selv om prisene både faller dramatisk og deretter stiger voldsomt - gjerne i løpet av veldig kort tid. Jeg oppfordrer alle til å…

Utgave 2 2018

Uendret markeds­risiko­premie i det ­norske markedet

Mer fokus på miljø og bærekraft: Siviløkonom Morten Mjelde Siviløkonom Martin Hoang Nguyen PwC Master i anvendt økonomi og finans Karen Fastbø Norske finansanal…

Utgave 8 2017

Gjeldsinformasjonsloven

Norske myndigheter har uttrykt bekymring over veksten i forbrukslån. I april 2017 lanserte derfor regjeringen det som omtales som «en kraftfull pakke av tiltak …

Utgave 7 2017

Krisehåndtering i bank

Del II: Analysesjef Are Jansrud Finans Norge I stadig flere land klargjøres kravene til minimum nedskrivbar og konvertibel kapital (MREL). En avklaring av disse…

Utgave 6 2017

Krisehåndtering i bank

Del I: Med bakgrunn i erfaringene fra finanskrisen har regulatoriske myndigheter utarbeidet et regelverk som både skal bidra til å forhindre nye bankkriser og s…

Are Jansrud