Emne: FINANS

Utgave 1 2023

Verdsettelsesmetoder

Finans Del II - Økt behov for kjøpsprisallokeringer i et krevende marked Verdsettelsesmetoder 50-54 Dette er andre del i en todelt artikkel om kjøpsprisallokeri…

Tor Harald Johansen, Espen Bråthen, Lars Magnus Lynngård

Utgave 1 2022

Ny finansavtalelov

Finans Ny finansavtalelov En ny finansavtalelov, som ble vedtatt i 2020, vil etter hvert erstatte dagens finansavtalelov. I denne artikkelen redegjør vi for enk…

Stian Advocaat Endre, Rebecca Molyneux

Utgave 1 2021

Lavere markedsrisikopremie i Norge enn i Sverige

Finans 10-årsjubileum for undersøkelsen om markedsrisikopremie i Norge Lavere markedsrisikopremie i Norge enn i Sverige Norske finansanalytikeres syn på markeds…

Karen Fastbø, Henrik Gran

Utgave 1 2021

Sprikende millionverdsettelser av næringseiendom

Finans Advokaters bruk av partssakkyndige - et taktisk spill: Sprikende millionverdsettelser av næringseiendom Både advokater og sakkyndige verdsettere er enige…

Even Bønes, Sondre Johansen

Utgave 8 2020

Egen pensjonskonto – hva og når

Finans Egen pensjonskonto - hva og når Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021, noe som betyr at du som jobber i en bedrift med innskuddspensjon, får sam…

Stefi Kierulf Prytz

Utgave 1 2020

Fra NIBOR til reformert Nowa

Finans Ny referanserente: Fra NIBOR til reformert Nowa En ny norsk referanserente, reformert Norwegian Overnight Weighted Average (Nowa), vil antagelig overta d…

Kristine Haugen, Didrik Thrane- Nielsen

Utgave 4 2019

PSD2 endrer finansbransjen

Finans Innføring av PSD2 i Norge: PSD2 endrer finansbransjen Payment Services Directive 2 (PSD2) er starten på en ny fremtid for finansbransjen. Tiden der vi gj…

Lars Erik Fjørtoft, Daniel Næsse

Utgave 4 2019

Gjeldsregisteret snart i gang

Finans Gjeldsregisteret snart i gang Gjeldsregisteret AS, som EVRY står bak, er teknisk sett klart til å levere tjenester, men oppstartstidspunktet er avhengig …

Egil Årrestad

Utgave 3 2019

En ny fremtid for betalingsmarkedet

Finans PSD2: En ny fremtid for betalingsmarkedet PSD2 utfordrer de tradisjonelle forretningsmodellene for betalingstjenester og vil utvilsomt være starten på en…

Ingvild O. Kaagen, Ida Obstfelder Ytrebø

Utgave 3 2018

Et kritisk blikk på verdien av kryptovaluta

Finans Et kritisk blikk på verdien av kryptovaluta Såkalt kryptovaluta er i vinden selv om prisene både faller dramatisk og deretter stiger voldsomt - gjerne i …

Ole Einar Stokstad

Utgave 2 2018

Uendret markeds­risiko­premie i det ­norske markedet

Finans Mer fokus på miljø og bærekraft: Uendret markeds-risiko-premie i det -norske markedet Siviløkonom Morten Mjelde Siviløkonom Martin Hoang Nguyen PwC Maste…

Morten Mjelde, Martin Hoang Nguyen, Karen Fastbø

Utgave 8 2017

Gjeldsinformasjonsloven

Finans Gjeldsinformasjonsloven Norske myndigheter har uttrykt bekymring over veksten i forbrukslån. I april 2017 lanserte derfor regjeringen det som omtales som…

Are Jansrud