Emne: FINANS

Utgave 4 2024

Typiske fallgruver ved verdivurderinger

Finans Typiske fallgruver ved verdivurderinger 43-56 I artikkelen ser vi nærmere på typiske fallgruver vi observerer i verdivurderinger, som vil være relevante …

Alexander I. Karlsen, Endre Berner, Mia Vale Sæter

Utgave 2 2024

Banksekretessen

Finans - fortsatt sentralt virkemiddel for skjulte inntekter og formuer Banksekretessen 27-33 Etter at G20/OECD fikk på plass et globalt system for automatisk u…

Gregar  Berg-Rolness

Utgave 2 2024

Verdivurdering – håndverk og vitenskap

Finans Verdivurdering - håndverk og vitenskap 19-24 Hva er egentlig verdien av en bedrift og finnes det et fasitsvar? I denne artikkelen ser jeg på enkelte elem…

Håvard Hammertrø

Utgave 8 2023

– viktige avklaringer

Finans Finansavtaleloven - viktige avklaringer 26-31 Siden finansavtaleloven trådte i kraft er det fastsatt forskrifter til loven, det er avgitt tolkningsavklar…

Stian Advocaat Endre, Rebecca Molyneux

Utgave 8 2023

Investorbeskyttelse for investeringer i Russland

Finans Investorbeskyttelse for investeringer i Russland 42 Norge og Russland inngikk i 1995 en bilateral investeringstraktat om gjensidig beskyttelse av investo…

Hans Peder Bjerke

Utgave 4 2023

Kunsten å eie et familieselskap

Finans Kunsten å eie et familieselskap 27-29 Tidligere gikk ofte et familieselskap til den eldste i søskenflokken. I dag er det mer normalt at familieselskap ei…

Mette Ballari

Utgave 1 2023

Verdsettelsesmetoder

Finans Del II - Økt behov for kjøpsprisallokeringer i et krevende marked Verdsettelsesmetoder 50-54 Dette er andre del i en todelt artikkel om kjøpsprisallokeri…

Tor Harald Johansen, Espen Bråthen, Lars Magnus Lynngård

Utgave 8 2022

Økt behov for kjøpsprisallokeringer i et krevende marked

Finans Økt behov for kjøpsprisallokeringer i et krevende marked 20-25 I denne todelte artikkelen vil vi først gi en innføring i kjøpsprisallokeringer med fokus …

Tor Harald Johansen, Espen Bråthen, Lars Magnus Lynngård

Utgave 1 2022

Ny finansavtalelov

Finans Ny finansavtalelov En ny finansavtalelov, som ble vedtatt i 2020, vil etter hvert erstatte dagens finansavtalelov. I denne artikkelen redegjør vi for enk…

Stian Advocaat Endre, Rebecca Molyneux

Utgave 1 2021

Lavere markedsrisikopremie i Norge enn i Sverige

Finans 10-årsjubileum for undersøkelsen om markedsrisikopremie i Norge Lavere markedsrisikopremie i Norge enn i Sverige Norske finansanalytikeres syn på markeds…

Karen Fastbø, Henrik Gran

Utgave 1 2021

Sprikende millionverdsettelser av næringseiendom

Finans Advokaters bruk av partssakkyndige - et taktisk spill: Sprikende millionverdsettelser av næringseiendom Både advokater og sakkyndige verdsettere er enige…

Even Bønes, Sondre Johansen

Utgave 8 2020

Egen pensjonskonto – hva og når

Finans Egen pensjonskonto - hva og når Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021, noe som betyr at du som jobber i en bedrift med innskuddspensjon, får sam…

Stefi Kierulf Prytz