Emne: FINANS

Utgave 1 2015

Dette påvirker avkastningskravet ved prising av selskaper

Finans Dette påvirker avkastningskravet ved prising av selskaper Over 70 % mener at selskapets risk management og compliance (etterlevelse) har betydning for av…

Tor Harald Johansen, Astrid Laake Paaske

Utgave 1 2015

Normalisering av arbeidskapital i transaksjoner

Finans Normalisering av arbeidskapital i transaksjoner I transaksjonsprosesser er det vanlig at man tidlig låser verdien av selskapet i form av selskapsverdi/en…

Bjarte M. Jonassen, Rasmus Møller

Utgave 4 2014

Obligasjonseiermøtets kompetanse

Finans Endring og rullering av obligasjonslån: Obligasjonseiermøtets kompetanse Advokat Hans P. Bjerke Gram, Hambro & Garman Advokatfirma Advokatfullmektig …

Hans P. Bjerke, Mads Ribe

Utgave 3 2014

Motpartsrisiko

Finans Bruken av derivater - del IV: Motpartsrisiko Artikkelen er ment å gi leseren en bedre forståelse av hvilken risiko man utsettes for ved å inngå derivatko…

Lasse Cornelius Vangstein, Camilla Solberg

Utgave 2 2014

Eksportkredittfinansiering

Finans En viktig kilde til lånekapital for stadig flere bedrifter: Eksportkredittfinansiering Såkalt «Export Credit Agency» eller «ECA»-finansiering er offentli…

Audun Nedrelid

Utgave 1 2014

Skattemessig behandling av derivater

Finans Bruken av derivater - del III: Skattemessig behandling av derivater Artikkelen er ment som en praktisk og enkel innføring i den skattemessige behandlinge…

Kristine Moum Larsen, Rebecca Hammer

Utgave 1 2014

Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

Finans Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014 Siviløkonom Marlene Follestad Aulie Associate PwC Siviløkonom/Statsautorisert revisor Tor Harald Johanse…

Marlene Follestad Aulie, Tor Harald Johansen

Utgave 7 2013

Sikringsbokføring under NGAAP

Finans Bruken av derivater - del II: Sikringsbokføring under NGAAP Derivater som sikringsinstrument gir økt forutsigbarhet for bedriftens inntekter og kostnader…

Camilla Solberg, Erik Rian Johannessen

Utgave 5 2013

Regelverksutviklingen i finanssektoren

Finans Del II - brister demningen snart? Regelverksutviklingen i finanssektoren Partner Are Jansrud Leder Financial Risk Management, KPMG Det er lansert en rekk…

Utgave 5 2013

Risikoreduksjon og spekulasjon

Finans Bruken av derivater - del I: Risikoreduksjon og spekulasjon Denne artikkelen er den første i en serie om derivater. Formålet er å gi leseren en introduks…

Syed Wajahat H. Kazmi, Erik Rian Johannessen

Utgave 4 2013

Regelverksutviklingen i finanssektoren

Finans Del I - brister demningen snart? Regelverksutviklingen i finanssektoren Det er lansert en rekke forslag til endringer i de regulatoriske rammebetingelsen…

Are Jansrud

Utgave 2 2013

Risikopremien i det norske markedet 2012 og 2013

Finans Risikopremien i det norske markedet 2012 og 2013 Siviløkonom Marlene Follestad Aulie Associate PwC Siviløkonom Astrid Laake Senior Associate PwC Siviløko…

Marlene Follestad Aulie, Astrid Laake, Tor Harald Johansen