Emne: KOMMENTAREN

Utgave 1 2023

Nå kommer den travle, fine tiden

Kommentaren Nå kommer den travle, fine tiden 05 Like sikkert som at julen kommer hvert år, etterfølges den av arbeid med årsoppgjøret. Selv om det kan bli lange…

Henrik Woxholt

Utgave 8 2022

Det er nå det gjelder!

Kommentaren Det er nå det gjelder! 05 Ingen vet når veksten i inflasjon og renter stopper opp, hvor boligprisene går eller hvordan veksten i norsk og internasjo…

Henrik Woxholt

Utgave 7 2022

Inspirerende møteplasser i bærekraftens tidsalder

Kommentaren Inspirerende møteplasser i bærekraftens tidsalder Noe av det beste 2022 har bydd på, har vært muligheten til å møte revisorkolleger fra hele landet …

Henrik Woxholt

Utgave 6 2022

En profesjon for fremtiden

Kommentaren En profesjon for fremtiden I revisjon inviterer vi bortimot helt nyutdannede fra skolebenken inn til oppgaver og beslutningstakere man i andre yrker…

Henrik Woxholt

Utgave 5 2022

En brytningstid med store muligheter

Kommentaren En brytningstid med store muligheter Vår bransje står overfor store omveltninger. Teknologi endrer og automatiserer. Samtidig utvikles regulatoriske…

Henrik Woxholt

Utgave 4 2022

Revisjon er en bransje for fremtiden

Kommentaren Revisjon er en bransje for fremtiden Hva skjer når virksomhetene entrer metaverset - et univers der alt er digitalt? Hvordan telle varer når de er d…

Leif Arne Jensen

Utgave 3 2022

Alle hadde hatt godt av en revisor iblant

Kommentaren Alle hadde hatt godt av en revisor iblant Helt siden den industrielle revolusjon har revisor gjort en forskjell i samfunnet gjennom å bygge tillit t…

Leif Arne Jensen

Utgave 2 2022

Jeg heter (Leif) Arne og er toppleder

Kommentaren Jeg heter (Leif) Arne og er toppleder 8. mars er en god dag for selvransakelse for mange av landets næringslivstopper. Hvorfor er det slik at noen l…

Leif Arne Jensen

Utgave 1 2022

Tillit skaper verdier som varer

Kommentaren Tillit skaper verdier som varer Mistillit er nå det globale samfunnets grunnholdning, det er et av funnene fra årets utgave av Edelman Trust Baromet…

Leif Arne Jensen

Utgave 8 2021

Revisjonsbransjens bidrag i den grønne omstillingen

Kommentaren Revisjonsbransjens bidrag i den grønne omstillingen Klimaendringer og strengere reguleringer treffer allerede næringslivet. Fremover vil behovet for…

Statsautorisert revisor Leif Arne Jensen

Utgave 7 2021

Hva gjør revisjonsbransjen unik?

Kommentaren Hva gjør revisjonsbransjen unik? Revisorloven slår fast at revisor er allmennhetens tillitsperson. Tillit er ikke noe man har, men noe man gjør seg …

Leif Arne Jensen

Utgave 6 2021

En attraktiv og relevant profesjon

Kommentaren En attraktiv og relevant profesjon I en verden i stor endring er tillit i samfunnet en forutsetning for å opprettholde vår økonomiske velstand og ve…

Leif Arne Jensen