Emne: KOMMENTAREN

Utgave 7 2021

Hva gjør revisjonsbransjen unik?

Revisorloven slår fast at revisor er allmennhetens tillitsperson. Tillit er ikke noe man har, men noe man gjør seg fortjent til. For at revisjonsbransjen skal g…

Leif Arne Jensen

Utgave 6 2021

En attraktiv og relevant profesjon

I en verden i stor endring er tillit i samfunnet en forutsetning for å opprettholde vår økonomiske velstand og velferd. Her har revisorene, som allmennhetens ti…

Leif Arne Jensen

Utgave 5 2021

Annerledesåret har styrket revisjonsbransjen

Koronapandemien har påvirket oss som bransje - til det bedre - og vi står bedre rustet for fremtiden enn noen gang. Pandemien har synliggjort revisjonsbransjens…

Leif Arne Jensen

Utgave 4 2021

Arbeidstidsbestemmelsene holder ikke tritt

Koronapandemien har tydeliggjort at arbeidstidsbestemmelsene ikke har holdt tritt med den generelle utviklingen i samfunnet. Hvor logisk er det for eksempel at …

Leif Arne Jensen

Utgave 3 2021

Revisjon = tillit

Vårt samfunnsoppdrag er å være allmenhetens tillitsperson og tillit skal være kjernen i alt vi leverer av tjenester - vi skal alltid strebe mot å være den vikti…

Leif Arne Jensen

Utgave 2 2021

Inkludering og kjønnsmangfold

Mangfold på partner- og ledernivå er viktig for bransjens attraktivitet, konkurransedyktighet og evne til å ivareta vår rolle som allmennhetens tillitsperson. V…

Leif Arne Jensen

Utgave 1 2021

Å ivareta den tilliten samfunnet viser oss

Vår felles oppgave: Revisor er allmennhetens tillitsperson. Store ord, men det er essensen av vårt samfunnsoppdrag - og norske revisorer leverer. Revisorforenin…

Leif Arne Jensen

Utgave 8 2020

Rapporteringens relevans

Relevant selskapsrapportering er avgjørende for at det tas informerte beslutninger i markedet. Verden er i stor endring, og vår rolle som pådriver i å utvikle s…

Leif Arne Jensen

Utgave 7 2020

En ny verden – nye kompetansebehov

Revisjonsbransjen har hatt en fantastisk evne til å fornye seg i takt med endrede rammebetingelser og teknologiske skift i snart 200 år. Nå står vi midt i et di…

Leif Arne Jensen

Utgave 6 2020

Bransjens konkurransekraft

Bransjens konkurransekraft er avhengig av vår evne til å tiltrekke oss og beholde de beste samt utvikle ny kompetanse og tjenester som responderer på nye behov …

Leif Arne Jensen

Utgave 5 2020

Sommer, sol og Covid-19

Statsautorisert revisor Mona Irene Larsen Styreleder i Revisorforeningen Klar for ferie, sol, en meters avstand og sannsynligvis vesentlig mer antibac enn solkr…

Mona Irene Larsen

Utgave 4 2020

Digital – den nye normalen

Administrerende direktør Per Hanstad Revisorforeningen Etter at store deler av Norge ble stengt ned og de aller fleste som hadde anledning etablerte hjemmekonto…

Per Hanstad