Emne: KOMMENTAREN

Utgave 4 2023

En vesentlig aktør i det grønne skiftet

Kommentaren En vesentlig aktør i det grønne skiftet 05 Tiden der bærekraft var et diffust trendord uten substans, er forbi. Nå er det lovpålagte krav, doble ves…

Henrik Woxholt

Utgave 3 2023

Kom skattemelding, du skjønne milde

Kommentaren Kom skattemelding, du skjønne milde 05 En årsoppgjørsperiode som for mange begynner å gå mot slutten, er et kjent og sikkert vårtegn, men for at vår…

Henrik Woxholt

Utgave 2 2023

Fremtidig rekruttering krever nytenking

Kommentaren Fremtidig rekruttering krever nytenking 05 Behovet for flere revisorkolleger er stort og tiltakende, og det er tid for å tenke nytt rundt rekrutteri…

Henrik Woxholt

Utgave 1 2023

Nå kommer den travle, fine tiden

Kommentaren Nå kommer den travle, fine tiden 05 Like sikkert som at julen kommer hvert år, etterfølges den av arbeid med årsoppgjøret. Selv om det kan bli lange…

Henrik Woxholt

Utgave 8 2022

Det er nå det gjelder!

Kommentaren Det er nå det gjelder! 05 Ingen vet når veksten i inflasjon og renter stopper opp, hvor boligprisene går eller hvordan veksten i norsk og internasjo…

Henrik Woxholt

Utgave 7 2022

Inspirerende møteplasser i bærekraftens tidsalder

Kommentaren Inspirerende møteplasser i bærekraftens tidsalder Noe av det beste 2022 har bydd på, har vært muligheten til å møte revisorkolleger fra hele landet …

Henrik Woxholt

Utgave 6 2022

En profesjon for fremtiden

Kommentaren En profesjon for fremtiden I revisjon inviterer vi bortimot helt nyutdannede fra skolebenken inn til oppgaver og beslutningstakere man i andre yrker…

Henrik Woxholt

Utgave 5 2022

En brytningstid med store muligheter

Kommentaren En brytningstid med store muligheter Vår bransje står overfor store omveltninger. Teknologi endrer og automatiserer. Samtidig utvikles regulatoriske…

Henrik Woxholt

Utgave 4 2022

Revisjon er en bransje for fremtiden

Kommentaren Revisjon er en bransje for fremtiden Hva skjer når virksomhetene entrer metaverset - et univers der alt er digitalt? Hvordan telle varer når de er d…

Leif Arne Jensen

Utgave 3 2022

Alle hadde hatt godt av en revisor iblant

Kommentaren Alle hadde hatt godt av en revisor iblant Helt siden den industrielle revolusjon har revisor gjort en forskjell i samfunnet gjennom å bygge tillit t…

Leif Arne Jensen

Utgave 2 2022

Jeg heter (Leif) Arne og er toppleder

Kommentaren Jeg heter (Leif) Arne og er toppleder 8. mars er en god dag for selvransakelse for mange av landets næringslivstopper. Hvorfor er det slik at noen l…

Leif Arne Jensen

Utgave 1 2022

Tillit skaper verdier som varer

Kommentaren Tillit skaper verdier som varer Mistillit er nå det globale samfunnets grunnholdning, det er et av funnene fra årets utgave av Edelman Trust Baromet…

Leif Arne Jensen