Emne: KOMMENTAREN

Utgave 6 2022

En profesjon for fremtiden

Kommentaren En profesjon for fremtiden I revisjon inviterer vi bortimot helt nyutdannede fra skolebenken inn til oppgaver og beslutningstakere man i andre yrker…

Henrik Woxholt

Utgave 5 2022

En brytningstid med store muligheter

Kommentaren En brytningstid med store muligheter Vår bransje står overfor store omveltninger. Teknologi endrer og automatiserer. Samtidig utvikles regulatoriske…

Henrik Woxholt

Utgave 4 2022

Revisjon er en bransje for fremtiden

Kommentaren Revisjon er en bransje for fremtiden Hva skjer når virksomhetene entrer metaverset - et univers der alt er digitalt? Hvordan telle varer når de er d…

Leif Arne Jensen

Utgave 3 2022

Alle hadde hatt godt av en revisor iblant

Kommentaren Alle hadde hatt godt av en revisor iblant Helt siden den industrielle revolusjon har revisor gjort en forskjell i samfunnet gjennom å bygge tillit t…

Leif Arne Jensen

Utgave 2 2022

Jeg heter (Leif) Arne og er toppleder

Kommentaren Jeg heter (Leif) Arne og er toppleder 8. mars er en god dag for selvransakelse for mange av landets næringslivstopper. Hvorfor er det slik at noen l…

Leif Arne Jensen

Utgave 1 2022

Tillit skaper verdier som varer

Kommentaren Tillit skaper verdier som varer Mistillit er nå det globale samfunnets grunnholdning, det er et av funnene fra årets utgave av Edelman Trust Baromet…

Leif Arne Jensen

Utgave 8 2021

Revisjonsbransjens bidrag i den grønne omstillingen

Kommentaren Revisjonsbransjens bidrag i den grønne omstillingen Klimaendringer og strengere reguleringer treffer allerede næringslivet. Fremover vil behovet for…

Statsautorisert revisor Leif Arne Jensen

Utgave 7 2021

Hva gjør revisjonsbransjen unik?

Kommentaren Hva gjør revisjonsbransjen unik? Revisorloven slår fast at revisor er allmennhetens tillitsperson. Tillit er ikke noe man har, men noe man gjør seg …

Leif Arne Jensen

Utgave 6 2021

En attraktiv og relevant profesjon

Kommentaren En attraktiv og relevant profesjon I en verden i stor endring er tillit i samfunnet en forutsetning for å opprettholde vår økonomiske velstand og ve…

Leif Arne Jensen

Utgave 5 2021

Annerledesåret har styrket revisjonsbransjen

Kommentaren Annerledesåret har styrket revisjonsbransjen Koronapandemien har påvirket oss som bransje - til det bedre - og vi står bedre rustet for fremtiden en…

Leif Arne Jensen

Utgave 4 2021

Arbeidstidsbestemmelsene holder ikke tritt

Kommentaren Arbeidstidsbestemmelsene holder ikke tritt Koronapandemien har tydeliggjort at arbeidstidsbestemmelsene ikke har holdt tritt med den generelle utvik…

Leif Arne Jensen

Utgave 3 2021

Revisjon = tillit

Kommentaren Revisjon = tillit Vårt samfunnsoppdrag er å være allmenhetens tillitsperson og tillit skal være kjernen i alt vi leverer av tjenester - vi skal allt…

Leif Arne Jensen