Emne: KOMMENTAREN

Utgave 2 2022

Jeg heter (Leif) Arne og er toppleder

Kommentaren Jeg heter (Leif) Arne og er toppleder 8. mars er en god dag for selvransakelse for mange av landets næringslivstopper. Hvorfor er det slik at noen l…

Leif Arne Jensen

Utgave 1 2022

Tillit skaper verdier som varer

Kommentaren Tillit skaper verdier som varer Mistillit er nå det globale samfunnets grunnholdning, det er et av funnene fra årets utgave av Edelman Trust Baromet…

Leif Arne Jensen

Utgave 8 2021

Revisjonsbransjens bidrag i den grønne omstillingen

Kommentaren Revisjonsbransjens bidrag i den grønne omstillingen Klimaendringer og strengere reguleringer treffer allerede næringslivet. Fremover vil behovet for…

Statsautorisert revisor Leif Arne Jensen

Utgave 7 2021

Hva gjør revisjonsbransjen unik?

Kommentaren Hva gjør revisjonsbransjen unik? Revisorloven slår fast at revisor er allmennhetens tillitsperson. Tillit er ikke noe man har, men noe man gjør seg …

Leif Arne Jensen

Utgave 6 2021

En attraktiv og relevant profesjon

Kommentaren En attraktiv og relevant profesjon I en verden i stor endring er tillit i samfunnet en forutsetning for å opprettholde vår økonomiske velstand og ve…

Leif Arne Jensen

Utgave 5 2021

Annerledesåret har styrket revisjonsbransjen

Kommentaren Annerledesåret har styrket revisjonsbransjen Koronapandemien har påvirket oss som bransje - til det bedre - og vi står bedre rustet for fremtiden en…

Leif Arne Jensen

Utgave 4 2021

Arbeidstidsbestemmelsene holder ikke tritt

Kommentaren Arbeidstidsbestemmelsene holder ikke tritt Koronapandemien har tydeliggjort at arbeidstidsbestemmelsene ikke har holdt tritt med den generelle utvik…

Leif Arne Jensen

Utgave 3 2021

Revisjon = tillit

Kommentaren Revisjon = tillit Vårt samfunnsoppdrag er å være allmenhetens tillitsperson og tillit skal være kjernen i alt vi leverer av tjenester - vi skal allt…

Leif Arne Jensen

Utgave 2 2021

Inkludering og kjønnsmangfold

Kommentaren Inkludering og kjønnsmangfold Mangfold på partner- og ledernivå er viktig for bransjens attraktivitet, konkurransedyktighet og evne til å ivareta vå…

Leif Arne Jensen

Utgave 1 2021

Å ivareta den tilliten samfunnet viser oss

Kommentaren Vår felles oppgave: Å ivareta den tilliten samfunnet viser oss Revisor er allmennhetens tillitsperson. Store ord, men det er essensen av vårt samfun…

Leif Arne Jensen

Utgave 8 2020

Rapporteringens relevans

Kommentaren Rapporteringens relevans Relevant selskapsrapportering er avgjørende for at det tas informerte beslutninger i markedet. Verden er i stor endring, og…

Leif Arne Jensen

Utgave 7 2020

En ny verden – nye kompetansebehov

Kommentaren En ny verden - nye kompetansebehov Revisjonsbransjen har hatt en fantastisk evne til å fornye seg i takt med endrede rammebetingelser og teknologisk…

Leif Arne Jensen