Emne: KOMMENTAREN

Utgave 3 2021

Revisjon = tillit

Kommentaren Revisjon = tillit Vårt samfunnsoppdrag er å være allmenhetens tillitsperson og tillit skal være kjernen i alt vi leverer av tjenester - vi skal allt…

Leif Arne Jensen

Utgave 2 2021

Inkludering og kjønnsmangfold

Kommentaren Inkludering og kjønnsmangfold Mangfold på partner- og ledernivå er viktig for bransjens attraktivitet, konkurransedyktighet og evne til å ivareta vå…

Leif Arne Jensen

Utgave 1 2021

Å ivareta den tilliten samfunnet viser oss

Kommentaren Vår felles oppgave: Å ivareta den tilliten samfunnet viser oss Revisor er allmennhetens tillitsperson. Store ord, men det er essensen av vårt samfun…

Leif Arne Jensen

Utgave 8 2020

Rapporteringens relevans

Kommentaren Rapporteringens relevans Relevant selskapsrapportering er avgjørende for at det tas informerte beslutninger i markedet. Verden er i stor endring, og…

Leif Arne Jensen

Utgave 7 2020

En ny verden – nye kompetansebehov

Kommentaren En ny verden - nye kompetansebehov Revisjonsbransjen har hatt en fantastisk evne til å fornye seg i takt med endrede rammebetingelser og teknologisk…

Leif Arne Jensen

Utgave 6 2020

Bransjens konkurransekraft

Kommentaren Bransjens konkurransekraft Bransjens konkurransekraft er avhengig av vår evne til å tiltrekke oss og beholde de beste samt utvikle ny kompetanse og …

Leif Arne Jensen

Utgave 5 2020

Sommer, sol og Covid-19

Kommentaren Sommer, sol og Covid-19 Statsautorisert revisor Mona Irene Larsen Styreleder i Revisorforeningen Klar for ferie, sol, en meters avstand og sannsynli…

Mona Irene Larsen

Utgave 4 2020

Digital – den nye normalen

Kommentaren Digital - den nye normalen Administrerende direktør Per Hanstad Revisorforeningen Etter at store deler av Norge ble stengt ned og de aller fleste so…

Per Hanstad

Utgave 3 2020

Verden står stille

Kommentaren Verden står stille Administrerende direktør Per Hanstad Revisorforeningen Koronakrisen har snudd opp ned på det meste. Vår samfunnsrolle er viktiger…

Per Hanstad

Utgave 2 2020

Hva er egentlig problemet?

Kommentaren Hva er egentlig problemet? Administrerende direktør Per Hanstad Revisorforeningen For at bransjen skal lykkes i fremtiden, er vi avhengig av mangfol…

Per Hanstad

Utgave 1 2020

Nytt tiår – en ny tid

Kommentaren Nytt tiår - en ny tid Administrerende direktør Per Hanstad Revisorforeningen Vi har gått inn i et nytt tiår - 2020-årene - og det er tid for både å …

Per Hanstad

Utgave 7 2019

Har du høye skuldre?

Kommentaren Har du høye skuldre? Statsautorisert revisor Mona Irene Larsen Styreleder i Revisorforeningen Det er ikke november ennå, men nisser og røde løpere t…

Mona Irene Larsen