Emne: KOMMENTAREN

Utgave 5 2014

Revisjonskvalitet – forutsetning for relevans og tillit

Kommentaren Revisjonskvalitet - forutsetning for relevans og tillit Har vi unngått de store finans- og revisjonsskandalene i Norge fordi vi har vært heldige, el…

Nina Rafen

Utgave 4 2014

Fremtidens revisor

Kommentaren Fremtidens revisor Statsautorisert revisor Ingebret G. Hisdal Styreleder i Revisorforeningen Tiden er inne for at profesjonen tar en mer aktiv rolle…

Ingebret G. Hisdal

Utgave 3 2014

God ny regnskapsstandard

Kommentaren God ny regnskapsstandard Statsautorisert revisor Ingebret G. Hisdal Styreleder i Revisorforeningen Norsk RegnskapsStiftelse sendte nylig på høring e…

Ingebret G. Hisdal

Utgave 2 2014

Omkamp om oppbevaringsplikten

Kommentaren Omkamp om oppbevaringsplikten Statsautorisert revisor Ingebret G. Hisdal Styreleder i Revisorforeningen Regjeringen har utsatt avgjørelsen om den re…

Ingebret G. Hisdal

Utgave 1 2014

Tid for konklusjon og kommunikasjon

Kommentaren Tid for konklusjon og kommunikasjon Statsautorisert revisor Ingebret G. Hisdal Styreleder i Revisorforeningen Når denne utgaven av Revisjon og Regns…

Ingebret G. Hisdal

Utgave 8 2013

Bransjens relevans

Kommentaren Bransjens relevans En avgjørende forutsetning for utviklingen av revisjons-bransjen er at vår kompetanse og våre tjenester oppfattes som relevante a…

Ingebret G. Hisdal

Utgave 7 2013

Nærmere en reform av revisjonsmarkedet

Kommentaren Nærmere en reform av revisjonsmarkedet To år etter at EU-kommisjonen kom med sitt forslag til reform av revisjonsmarkedet, ser presidentskapet i EU …

Ingebret G. Hisdal

Utgave 6 2013

Mot en ny tid

Kommentaren Ny revisjonsberetning: Mot en ny tid Statsautorisert revisor Ingebret G. Hisdal Styreleder i Revisorforeningen I IAASBs forslag til ny revisjonsbere…

Ingebret G. Hisdal

Utgave 5 2013

Åpenhet skaper forandring

Kommentaren Åpenhet skaper forandring Statsautorisert revisor Ingebret G. Hisdal Styreleder i Revisorforeningen Åpenhet bidrar til ønsket endring og bærekraftig…

Ingebret G. Hisdal

Utgave 4 2013

De viktige forenklingene

Kommentaren De viktige forenklingene Statsautorisert revisor Ingebret G. Hisdal Styreleder i Revisorforeningen Foreslåtte endringer i aksjeloven vil gjøre det e…

Ingebret G. Hisdal

Utgave 3 2013

Forståelige bekreftelser og revisjonskvalitet

Kommentaren Forståelige bekreftelser og revisjonskvalitet Statsautorisert revisor Ingebret G. Hisdal Styreleder i Revisorforeningen På et møte i regi av den eur…

Ingebret G. Hisdal

Utgave 2 2013

Behov for fornyelse

Kommentaren Behov for fornyelse Statsautorisert revisor Ingebret G. Hisdal Styreleder i Revisorforeningen Norsk økonomi går godt, men likevel er det ingen tvil …

Ingebret G. Hisdal