Jeg heter (Leif) Arne og er toppleder

8. mars er en god dag for selvransakelse for mange av landets næringslivstopper. Hvorfor er det slik at noen lykkes med likestilling og andre ikke? Hvorfor er det slik at noen ledere er på evig jakt etter en eller annen kode som skal knekkes? Eller er det så enkelt at vi bare må ville det nok og gjøre noe?

Statsautorisert revisor
Leif Arne Jensen

Styreleder i Revisorforeningen

I den tredje episoden av NRK-serien Lykkeland, endrer den nyutdannede siviløkonomen Anna Hellevik fornavnet sitt til Arne for å få jobb i oljedirektoratet. Dette er i 1977 og kun ni prosent av avgangselevene fra siviløkonomstudiet ved NHH var kvinner.

I 2022 er 43 prosent av førsteklassingene ved NHH kvinner, noe som i utgangspunktet lover godt. Men det som er skremmende, er at det tilsynelatende er flere toppledere som heter Arne, enn det er kvinnelige toppledere i Norge. Dette, sammen med en nederlandsk kampanje, har inspirert flere kvinner til å endre fornavnet sitt på LinkedIn til Arne. En av de første var Anita Krohn Traaseth, som nå, frem mot 8. mars har gått under navnet Arne Krohn Traaseth på LinkedIn. En annen profilert leder som støtter Arne-aksjonen, er tidligere statsminister Arne Erna Solberg.

Vi er kommet langt på likestilling

Vi har jo på mange måter kommet veldig langt på likestilling i Norge. Særlig i organisasjonslivet og i politikken er også ledersjiktet godt representert med begge kjønn. I næringslivet derimot går det saktere. Vi har fått noen dyktige kvinner på toppen av enkeltselskaper, som DNBs Kjerstin Braathen og Schibsteds Kristin Skogen Lund, men likevel kan det se ut som det er flere som heter Arne enn det er kvinner i næringslivstoppen. Det er rett og slett ikke godt nok.

Vi har fortsatt en vei å gå

I en gjennomsnittlig toppledergruppe i de 200 største selskapene i Norge er 75 prosent menn, og hele 86 prosent av toppsjefene menn, viser CORE Topplederbarometeret 2020. Revisorforeningens undersøkelse fra januar 2022 viser at det går sakte fremover i revisjonsbransjen, men fortsatt er kun 18 prosent av partnerne i de store revisjonsselskapene kvinner. Dette til tross for at det i mange år har vært ansatt minst like mange kvinner som menn inn i revisorstillingene.

Hva er det vi som heter Arne gjør feil?

Som toppleder, som til og med heter Arne, føler jeg meg truffet. Vi har ikke vært gode nok til å gjøre revisoryrket attraktivt nok for kvinnelige talenter å bli i. Vi var heller ikke gode nok eller ville det ikke nok, for ti år siden da vi burde startet et langsiktig prosjekt for å identifisere, utvikle og motivere kvinnelige ledertalenter, som enten kunne blitt partnere eller toppledere i revisjonsselskapene nå, eller være klare for å ta over en CEO-stilling i nærings-livet.

Utfordringen er å beholde

Revisoryrket har tradisjonelt vært et viktig springbrett for videre lederkarriere, og vi som bransje kunne gitt et solid bidrag til å bedre kjønnsstatistikken. Dyktige kvinnelige ledere som Hydros Hilde Merete Aasheim og Revisorforeningens Karen Kvalevåg startet sine karrierer som revisorer. Utfordringen i dag er at vi verken klarer å tiltrekke eller beholde tilstrekkelig antall kvinner i revisoryrket og dermed bidrar vi ikke som bransje med å øke andel kvinnelige ledere i norsk næringsliv. Her må vi være nysgjerrige, innhente innsikt, og forstå underliggende årsaker slik at vi over tid systematisk kan jobbe med dette.

Vi må ville nok til å gjøre noe

Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB skriver i en kronikk i Bergens Tidende om fem grep de gjorde for å fremme likestilling, hvor det viktigste er faktisk å gjøre noe – ikke basere arbeidet på løse ambisjoner i årsrapporten. Blant de fem rådene er å sette mål for kvinneandel på alle ledernivåer, klare rutiner i ansettelsesprosesser, 50/50 deltakelse i talentprogrammer og ikke minst aktiv jobbing med etterfølgerplaner.

Til syvende og sist koker dette ned til ledelse – om ledere som er nysgjerrige nok og jobber med egne blindsoner, og om ledere som vil nok og som faktisk gjør noe.

Jeg har tatt Kjerstins og andres gode råd på alvor – som et tydelig svar til alle som heter Arne på LinkedIn om dagen.

Gratulerer med 8. mars!

#stoltrevisor