Sommer i sikte

05

Bærekraft har inntatt styrerommene, og med et vellykket styreseminar om bærekraftsrapportering friskt i minne, nærmer sommeren seg med stormskritt. Gledelig er det også å se at selskapenes bærekraftsrapportering stadig blir bedre. Det er tydelig at mange selskaper har lagt ned en stor innsats i å forbedre og utvikle bærekraftsrapporteringen.

Statsautorisert revisor
Henrik Woxholt

Styreleder i Revisorforeningen

Mer enn 50 deltakere var i mai samlet til det første akademi om styrets ansvar for bærekraftsrapportering. Her fikk styremedlemmer blant annet en overordnet oversikt over rapporteringskravene som et styre i særskilt grad må være klar over, hva som er styrets konkrete oppgaver, og hva som er revisjonsutvalgets rolle.

En ny æra for bærekraftsrapportering

Deloitte har for syvende år på rad gjennomgått års- og bærekraftsrapporter for Norges 50 største virksomheter. Gjennomgangen som ble publisert 18. juni, viser at mange av virksomhetene har valgt å bruke 2023-rapporteringen til å forberede seg på de nye kravene som er på trappene og dermed fortsatt den positive trenden vi har sett de siste årene. Dette vises blant annet i rapportenes struktur, hvor vi ser at flere har valgt å følge strukturen som defineres av de nye bærekraftsstandardene («ESRS»). I rapporteringen hadde halvparten av selskapene i vårt utvalg rapportert på klima og miljø først, deretter sosiale forhold og virksomhetsstyring. Denne strukturen er i tråd med kravene i ESRS. Videre ser vi at om lag 1 av 5 selskaper har valgt å henvise til flere av rapporteringskravene i ESRS i årets rapportering, samtidig som de følger andre rammeverk som eksempelvis GRI eller TCFD.

Et viktig premiss for å kunne møte de nye kravene, og for å kunne rapportere på virksomhetens bærekraftsarbeid på en god måte er at bærekraftsansvaret forankres hos styret og ledelsen. Vi ser at flere selskaper enn tidligere skriver at de har plassert det overordnede ansvaret for bærekraft hos styret.

Revisortreffet – bransjens møtepunkt

For tredje året på rad gikk årets revisortreff av stabelen 11. juni. Med over 500 deltakere, venteliste og stor interesse i alle selskaper har Revisortreffet blitt en årlig begivenhet og den møteplassen vi hadde håpet på. Med faglig interessante diskusjoner og innlegg fra blant annet Kristin Skogen Lund (Schibsted), Øivind Amundsen (Oslo Børs) og Tina Bru (Høyre) fikk vi belyst det vi står i, både fra selskapenes, verdipapirhandelsaktørenes- og politikernes side. Det er veldig gledelig å se så mange kollegaer samlet. Revisortreffet har blitt en viktig relasjonsarena hvor vi kan diskutere fag, problemstillinger vi står overfor og sammen finne nye løsninger.

Takk for tilliten!

Som styreleder har jeg vært opptatt av å sikre at Revisorforeningen er relevant, ikke bare for de neste fem til ti årene, men for fremtiden. I en tid hvor samfunnet er i utvikling, har det vært viktig for meg at Revisorforeningen endrer seg minst like raskt som omverdenen. Vi i styret ser at foreningen tar signaler fra omverdenen og agerer proaktivt. At Revisorforeningen nå har et høyere antall medlemmer enn noen gang – at det har rykket fra å ha ligget rundt 5000 siste tiårsperiode til omtrent 5500 nå er imponerende. Det viser at rollen som bærekraftsaktør gjør at vi når ut til flere og det viser at investeringen i omdømme og økt synlighet er verdsatt. Som en del av å konkretisere dette arbeidet ytterligere ble det på generalforsamlingen tidligere i juni vedtatt å utvide medlemskategoriene som en del av arbeidet med omdømmet og attraktiviteten til yrket vårt.  

Med foreningen i spissen har vi fått til et veldig godt samarbeid på tvers i bransjen. At bransjen klarer å samarbeide tettere, har gitt god utvikling på viktige områder og ruster oss som bransje bedre for fremtiden. Det er inspirerende å se hvordan vi i fellesskap har bidratt til denne veldig positive utviklingen.

Da overlater jeg roret til ny styreleder, Johan Lid Nordby, samtidig som jeg vil ønske alle de nye i styret lykke til med det viktige arbeidet foreningen gjør. Styrevervet gir mye læring og verdifull innsikt i bransjen og bransjens rammebetingelser. Styret har en viktig jobb med å støtte foreningen i det viktige arbeidet som utføres.