Emne: FINANS

Utgave 6 2012

Kapitaldekningsregelverket og internkontroll

Finans Kapitaldekningsregelverket og internkontroll Artikkelen gir en overordnet beskrivelse av regelverket rundt kapitaldekning og nødvendig internkontroll for…

Eivind Skaug, Kristian Dekke Løberg, Magne Steffensen

Utgave 2 2012

Risikopremien i det norske markedet 2011 og 2012

Finans Risikopremien i det norske markedet 2011 og 2012 I en undersøkelse svarer over 40 % at de benytter renten på 10-årig statsobligasjon som risikofri rente,…

Astrid Laake, Tor Harald Johansen

Utgave 6 2010

Hva som skjer med de private tjenestepensjonsordningene

Finans Hva som skjer med de private tjenestepensjonsordningene Banklovkommisjonen har foreslått endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, lov o…

Anna Pettersen

Utgave 2 2010

En flom av nytt regelverk for bank og forsikring

Finans Regulatoriske og forretningsmessige utfordringer: En flom av nytt regelverk for bank og forsikring Partner Are Jansrud Leder Financial Risk Management, K…

Are Jansrud

Utgave 6 2009

Kritisk suksessfaktor i en transaksjonsprosess

Finans Due diligence: Kritisk suksessfaktor i en transaksjonsprosess Statsautorisert revisor Thorbjørn Grindhaug Partner PricewaterhouseCoopers Artikkelen beskr…

Thorbjørn Grindhaug

Utgave 5 2009

Konseptuell modell for utledning av egenkapitalverdi

Finans Del II - Teoretisk rammeverk: Konseptuell modell for utledning av egenkapitalverdi Del I av artikkelen skisserte et helhetlig og teoretisk forankret ramm…

Bjarte M. Jonassen

Utgave 4 2009

Konseptuell modell for utledning av egenkapitalverdi

Finans Del I - Teoretisk rammeverk: Konseptuell modell for utledning av egenkapitalverdi Han er Siviløkonom/MBA og Statsautorisert revisor fra Norges Handelshøy…

Bjarte M. Jonassen

Utgave 2 2007

Måling av resultater fra investeringseiendom

Finans Måling av resultater fra investeringseiendom Internasjonalt er det blitt lansert en rekke ulike standarder som tar utgangspunkt i begrepet «virkelig verd…

Jørn Gunnar Kleven

Utgave 7 2006

- En ekstremt viktig tillitsjobb

Finans Finansministeren om revisorene: - En ekstremt viktig tillitsjobb Ikke bare skal revisorene ta affære hvis de oppdager forhold som er i strid med loven. -…

Alf Asklund

Utgave 6 2006

Resultat- og avkastningsmåling for private equity-porteføljer

Finans Resultat- og avkastningsmåling for private equity-porteføljer Nye investeringsformer kan medføre behov for nye nøkkeltall og alternative metoder for resu…

Jørn Gunnar Kleven

Utgave 2 2006

Finansierer forskning og allmennopplysning

Finans Finansmarkedsfondet: Finansierer forskning og allmennopplysning Stortinget har avsatt midler til et særskilt fond for å bedre kunnskapen om hvordan finan…