Aktuelt

Tips oss!

Støtter din revisjonsvirksomhet et godt formål – innen idrett, kultur eller veldedighet – eller har virksomheten eller en ansatt gjort noe annet som er verdt en notis i Revisjon og Regnskap? Send et par ord og gjerne et bilde til redaktør Alf Asklund (aa@revisorforeningen.no).

Nytt styre i Revisorforeningen

Henrik Woxholt fra Deloitte er valgt som ny styreleder i Revisorforeningen, mens Johan Lid Nordby fra EY er valgt til ny nestleder.

(Fra venstre) Ny styreleder Henrik Woxholt (Deloitte), adm. direktør Karen Kvalevåg (Revisorforeningen) og styrets nestleder, Johan Lid Nordby (EY).

Revisorforeningen avholdt generalforsamling 2. juni og det ble vedtatt endringer i vedtektene som innebærer at styret i foreningen utvides fra ti til tretten medlemmer. Tre av medlemmene skal være yngre revisorer som ikke kan være eldre enn 35 når de velges. Som følge av utvidelsen, skal det ikke lenger velges varamedlemmer til styret.

Styremedlemmer

Som styremedlemmer er følgende valgt:

 • Anders Nereng, RSM Norge, Oslo (ny)

 • Eli Moe-Helgesen, PwC, Oslo (ny)

 • Martin Aasen, BDO, Oslo (gjenvalg)

 • Torunn Berg, Enter Revisjon Hålogaland, Harstad (ny)

 • Anne Grethe Ruud Wirum, SLM Revisjon, Lillestrøm (gjenvalg)

 • Roland Fredriksen, KPMG, Oslo (ny)

 • Monica Anette Anthonisen, Collegium Revisjon, Bergen (gjenvalg)

 • Lene Hjelmesæth, Revisorkollegiet, Drammen (ny)

 • Lasse Andersen, BDO, Oslo (ny)

 • Siv Karin Randeberg, Partner Revisjon, Stavanger (ny)

 • Anette Oftedal fra Erga Revisjon, Stavanger (valgt til 2023)

Styreleder og nestleder er valgt for en periode på ett år. Styremedlemmene er valgt for to år.

Derfor kvoteres unge revisorer inn i styret

Kvotering av yngre revisorer til styret i Revisorforeningen gjøres for å inkludere unge revisorer i de foraene i foreningen hvor strategiske beslutninger for bransjens utvikling blir tatt. Det viktigste organet i å så måte er foreningens styre.

Revisorforeningens styre mener at involvering av unge revisorer bør settes i system, og at det vil være et viktig signal til bransjen at de unge gis plass i styret. Alderssammensetningen i tidligere styrer og valgkomiteer har ikke vært i tråd med en slik målsetting. Endringen i vedtektene som ble vedtatt på siste generalforsamling innebærer at tre av medlemmene skal være yngre revisorer som ikke kan være eldre enn 35 når de velges. Det er også vedtatt en instruks for valgkomiteen om at følgende skal gjelde for sammensettingen av styret.

 • Styret utvides fra 10 til 13 medlemmer. Ti av medlemmene oppnevnes i henhold til gjeldende retningslinjer og tre medlemmer etter retningslinjer for unge revisorer i styret.

 • Med 13 styremedlemmer anses det ikke lenger nødvendig med varamedlemmer.

 • De tre unge revisorene i styret skal ikke ha fylt 35 år når han eller hun oppnevnes første gang.

 • De tre unge styremedlemmene kan maksimalt sitte i fire år, dvs. at de ikke kan gjenoppnevnes mer enn én gang.

 • Ved oppnevninger til styret skal det sikres at minst én av de tre unge styremedlemmene er fra ett av de fem største revisjonsselskapene og minst én fra et mindre revisjonsforetak.

Valgkomiteens sammensetning

For sammensetningen av valgkomitéen gjelder følgende:

 • Valgkomiteen skal ha ett medlem som ikke skal ha fylt 35 år når han eller hun oppnevnes første gang.

 • I tråd med utviklingen i anerkjente prinsipper for god foretaksstyring, foreslås det at styret ikke lenger skal utpeke en representant til valgkomiteen.

 • Valgkomiteen utvides fra fem til seks medlemmer. Det oppnevnes ikke lenger varamedlemmer.

Revisorer støtter kultur, idrett og veldedig arbeid

Toppfotballag, BDO og Advansia går sammen om Action Now

FK Bodø/Glimt, Odd Ballklubb, BDO og Advansia har inngått partneravtale om bærekraftkonseptet Action Now.

Action Now har som formål å inspirere og bidra til bærekraftig samfunn og næringsliv gjennom å kombinere forretningsutvikling med bærekraft. Partnerne – og fremtidige samarbeidspartnere – skal inspirere og legge til rette for innovative partnerskap gjennom sine nettverk.

BDO har særskilt tro på Action Now som konsept for å skape bærekraftig samfunnsutvikling; det har stor nytte for den enkelte deltaker, samtidig med at det har potensial for fellesprosjekter som gir en lokal og regional effekt langt ut over hva hver enkelt aktør kan skape alene.

Sporty revisorer!

Center Revisjon støtter de kommende idrettsstjernene

Center Revisjon i Sarpsborg støtter de kommende idrettsstjernene, Amund Korsæth (langrenn), Andreas Bergsland (langrenn) og Jens Nicolai Holm (roing) og har faktisk blitt så inspirert av det at de har deltatt i Glommaløpet 2022.

Plassering og tid har vi ikke fått vite noe om, men de oppgir selv at «vi er ikke like opptatt av tid, men stil og gjennomføringskraft». Tommelen opp for det!

Medlemsfordeler

Som medlem i Revisorforeningen har du og ditt firma tilgang til en rekke fordeler.

Medlemsfordeler for deg personlig

Medlemsfordeler for firmaet

Drift av virksomhet

Revisorforeningen mener

Lønnsstøtteordningen – behov for praksisendring

Revisorforeningen mener arbeidsgivere som utbetaler lønn etterskuddsvis for alle perioder bortsett fra desember, bør kunne få lønnsstøtte også for januar.

Vi er blitt oppmerksom på at disse arbeidsgiverne, som en følge av at de ikke rapporterer lønn i en a-melding i januar, har fått avslått søknader om lønnsstøtte for januar.

Vi mener dette er en svært uheldig konsekvens av praktiseringen av regelverket, som strider mot intensjonen med lønnsstøtteordningen. Forutsetningen da lønnstøtteordningen ble lansert, var at det skulle gis kompensasjon for lønnskostnader for desember, januar og februar for de som ikke permitterte ansatte til tross for stort omsetningsfall.

Revisorforeningen har derfor tatt opp dette med Skattedirektoratet og Finansdepartementet.

Ikke behov for tiltak for å sikre utbetaling av opptjente feriepenger

Revisorforeningen har avgitt høringssvar til rapporten om «Sikring av feriepenger». Som Regelrådet mener vi at det er usikkert om det er et reelt behov for å innføre tiltak i denne saken.

Les mer

Presenterte artikkel på europeisk regnskapskonferanse

Merethe Grønvold Vavik og Solveig Haug som er ansatt som Associates hos RSM Norge, fikk æren av å presentere artikkelen Beyond Tools: a multiple case study of Beyond Budgeting implementation på den europeiske regnskapskonferansen EAA Conference som ble avholdt på Norges Handelshøyskole i Bergen 11. – 13. mai.

Konferansen samlet hele 1200 professorer, doktorgradsstudenter og praktikere fra hele verden, inkludert 50 fra Norge. Det er få masteroppgaver som blir publisert og gjort om til forskningsartikler, men det skjedde altså med Merethe og Solveig sin oppgave, noe som er en anerkjennelse også fra forskningsmiljøet.

Det som skiller deres oppgave fra tidligere forskning, er både metoden for forskning og problemstillingen. De har en mer praktisk tilnærming til Beyond Budgeting som styringsverktøy og hvor i implementeringsfasen bedriften er.

PS! Det er verdt å bruke et par minutter på en kort film fra konferansen og presentasjonen.

Beste masteroppgave innen revisjon

Vi gratulerer Emilie Borgan og Hedda Christensen med beste masteroppgave i revisjon ved Handelshøgskolen (HHN). Formålet med prisen er å motivere til videre forskning og interesse for revisjonsfaget. Prisen i kategorien revisjon gis av KPMG Noway, EY, PwC Norway, BDO Norge og Revicom.

Emilie Borgan (til venstre) og Hedda Christensen ble hedret for beste masteroppgave i revisjon ved Handelshøgskolen (HHN).

Oppgaven til Emilie og Hedda er svært tidsaktuell og har viktige forskningsfunn som bidrar til å fylle revisjonsbransjens kompetansebehov på bærekraftsområdet.

I denne masteroppgaven har studentene kartlagt bruken av GRI-rapportering blant Norges 200 største foretak. Studien viser blant annet at foretak som skilter med rapportering etter GRI i oppsiktsvekkende liten grad overholder kravene i standarden. Dette er et viktig funn om norsk rapporteringspraksis, fordi opportunistisk bruk av GRI medfører at interessenter ikke får tiltenkt informasjon og at man ikke kan stole på merkelappen GRI.

Heller ikke frivillig attestasjon øker i samsvar med GRI-standardene. Studien indikerer at verifisering også av bærekraftsrapportering må være pålagt og eksternt definert for å ha verdi for interessenter.

Prisen for beste masteroppgave innenfor revisjon går til en solid gjennomført studie med en – i internasjonalt perspektiv – unik forskningsside som er egnet til å flytte forskningsfronten, og som samtidig gir viktig praktisk kunnskap om rapporteringsatferd blant norske foretak, heter det i juryens vurdering.

Bisnode – temperaturmåler

www.bisnode.no

Siste måned

Nest siste måned

Endring

Sml. med
1 år tilbake

Endring

Konkurs

381

391

-2,8 %

367

3,8 %

Tvangsavvikling

50

81

-38,0 %

82

-39,0 %

Nyregistreringer

15 404

17 502

-12,0 %

17 380

-11,4 %

Antall anmerkninger

1 903 076

1 925 840

-1,2 %

1 928 125

-1,3 %

– Personer m/anmerkninger

254 142

259 012

-1,9 %

256 468

-0,9 %

– Foretak m/anmerkninger

62 280

60 714

2,6 %

57 135

9,0 %

Siste måned= 16.5.- 20.6

Nest siste måned 4.4 -15.5

1 år tilbake= 16.5.21 - 20.5.21

Bisnode

400 deltok på Revisortreffet

Fullsatt sal, god stemning, dyktige foredragsholdere og en opplagt konferansier Anders Hoff satte rammen for Revisortreffet som ble arrangert 2. juni på Clarion Hotel i Bjørvika i Oslo. – Til neste år skal vi booke større lokaler og ha et minst like godt og variert program, lovte Revisorforeningens adm. direktør Karen Kvalevåg.

Konferansier Anders Hoff stilte med både kjappe kommentarer og en flott sangstemme!

Her «avklares» også myter og sannheter om revisorene.

Interessen for arrangementet var over all forventning og de omkring 400 plassene ble raskt fylt opp og det måtte lages venteliste. En programkomité bestående av unge revisorer fra små og store revisjonsselskaper hadde satt sammen et aktuelt og variert program, med gode innlegg både fra eksterne og interne krefter. Og det slo an. Evalueringen gjennomført umiddelbart etter, viser at arrangementet traff godt både på aktualitet og sosialt.

En programkomité bestående av unge revisorer fra små og store revisjonsselskaper hadde satt sammen et aktuelt og variert program, her sammen med Revisorforeningens Karen Kvalevåg.

Sondre Justad avsluttet med en flott minikonsert.

I den faglige delen fikk deltagerne høre både om verdien av tillit i et bærekraftig samfunn, hva de unge tenker om revisjonsbransjen, myter om revisor, tanker om revisjonsbransjen fremtid, hvordan rekrutteringen til bransjen kan sikres og mye mer.

Kvelden ble avsluttet med en minikonsert av Sondre Justad.

(Alle foto: Sverre Christian Jarild)
Sprek revisor

Martin Kristiansen ledet fra start til mål på 10 kilometer (Foto: Edgar Dehli).

Martin Kristiansen som siden 2020 har jobb med revisjon i BDO Drammen, kan tydeligvis mer enn å revidere regnskaper. Da Sætre IF Graabein i slutten av mai feiret sitt 150-årsjubileum med et jubileumsløp, satte Martin like godt bestetid i løypa. Den nye bestetiden lyder på 31,5 minutter. – Den skal det bli krevende å slå, kommenterte Asle Lien, som var hovedansvarlig for løpet. Dette ifølge Røyken og Hurum Avis.

Møte i Nordisk Revisorforbund (NRF) 

Adm. direktør Karen Kvalevåg har deltatt i CFO-møte i Nordisk Revisorforbund. Blant temaene var NRFs representasjon i internasjonale verv i den europeiske revisororganisasjonen Accountancy Europe og den globale revisororganisasjonen IFAC, harmoniserte regler for ESG rapportering samt revisors ansvar vedr. hvitvasking. 

Revisorforeningens årsrapport 2021

Revisorforeningens årsrapport for 2021 kan lastes ned.# https://www.revisorforeningen.no/kundesider/min-side/medlemsinformasjon/revisorforeningens-arsrapport-2021/ Årsrapporten gir en oversikt over viktige saker vi har arbeidet med. I tillegg inneholder den foreningens årsberetning og konsernregnskap med noter for regnskapsåret 2021.Kommunerevisorens artikkelpriser til Anne Jorunn Vatne og Terje Tvedt

Anne Jorunn Vatne, statsautorisert revisor i KPMG, ble tildelt kommunerevisorens artikkelpris for artikkelen Praktisk bruk av grunnleggende revisjonsmetodikk, som sto i Kommunerevisoren nr. 4/2021. Da Vatne skrev artikkelen, var hun fagansvarlig for regnskapsrevisjon i Møre og Romsdal Revisjon SA. Prisen henger høyt, og den har vært delt ut siden 1995.

Artikkelen tar for seg temaer som vesentlighet, revisjonsrisiko, iboende risiko, særskilt risiko, kontrollrisiko, anslått risiko og Descartes, oppdagelsesrisiko. Dette er temaer som går rett inn i det praktiske arbeidet til de som jobber med regnskapsrevisjon.

Artikkelen kan også lastes ned i pdf-format.

Revisjon av kommuneregnskapet – utvalgte problemstillinger

Terje Tvedt, statsautorisert revisor og partner i BDO AS, ble tildelt prisen for artikkelen Revisjon av kommuneregnskapet – utvalgte problemstillinger, som sto i Kommunerevisoren nr. 2/2020.

Prisen ble offentliggjort i forbindelse med NKRFs jubileumskonferanse i oktober 2021, men ble først delt ut i forbindelse med det første fysiske møtet i NKRFs revisjons- og regnskapskomité etter koronapandemien. Artikkelen tar for seg temaer som vesentlighet, test av kontroller, analytiske kontrollhandlinger, revisjon av kommunens inntekter og kommunens lønnskostnader og selvkost i regnskapsrevisjonen.

Artikkelen kan også lastes ned i pdf-format.

Regnskapstreff i Sør

Karen Kvalevåg (midten) sammen med Anne-Cathrine Bernhoft fra Handelshøgskolen (HHN) og Kjell Ove Røsok fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Regnskapstreff i Sør ble avholdt på Universitetet i Agder, Kristiansand 2. – 3. juni. Adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen presenterte foreningens strategi med hovedfokus på omdømmekampanjen og vårt bærekraftsarbeid.

Omdømmekampanje påvirker inntrykket av revisoryrket i ønsket retning

Kampanjemålingen viser at annonsekampanjen Revisorforeningen og de fem store revisjonsselskapene startet i midten av mars, leverer godt. Overordnet har annonsekampanjen fungert etter hensikten. Den flytter målgruppenes oppfatninger i riktig retning.

– Det er gledelig å se en signifikant økning i andelen som er enig i at revisjon er et samfunnsnyttig yrke, det øker fra 39 % til 49 %. Mange flere har også fått med seg at revisoren er samfunnets tillitsperson (67 % til 75 %) etter å ha sett annonsene. Det er også færre som er uenige i påstanden om at de vil anbefale revisoryrket til andre, sier kommunikasjons- og strategidirektør Cathrine Torp.

Kampanjemålingen viser først annonsene og stiller deretter spørsmål om holdninger til revisor som vi har målt tidligere. Det viser seg at:

 • 26 % får et bedre inntrykk av revisoryrket etter fem eksponeringer for kampanjen (37 % i primærmålgruppen).

 • 21 % av studentene får økt motivasjon for å jobbe som eller studere til revisor.

 • 26 % av befolkningen (og 35 % av høyere utdannede) vil snakke positivt om revisoryrket til andre etter å ha sett kampanjen.

Revisorforeningen og revisorrollen er underkommunisert. Det vil ta tid å skape ny kunnskap og endre holdninger. Målgruppen (høyt utdannede som bor i byer) er attraktiv for mange annonsører, og målgruppen bor i områder med høyt reklametrykk, ergo er det krevende å bli lagt merke til og bli husket.

– Kampanjen evner å påvirke målgruppene i ønsket retning, men vi må jobbe med mekanismer i uttakene og i mediemiks for å øke oppmerksomheten. Det jobber vi med nå og vi skal forberede noen nye annonser i work shop med en gruppe unge revisorer og fremlegge en justert mediaplan for kampanjen i Puls 2 som kommer i september, sier Torp.

Budskapene ble også tatt ut i andre kanaler. – Vi fikk god dekning i redaksjonelle medier, hele 524 000 lesere fikk med seg forside og stor artikkel i Finansavisen og mange regionale kontorer var flinke til å ta budskapene ut i regionaviser. Det er viktig, disse leses av mange. Medlemmer engasjerte også sine egne sosiale medier og det er en viktig for å opprettholde trykket. Budskap fra folk vi kjenner har høy troverdighet og vi trenger flere revisor-ambassadører ute i samfunnet, sier Torp til slutt.

DnR-konferansen med Nicolay Ramm og Øystein Pettersen

DnR-konferansen avholdes onsdag 31. august og torsdag 1. september 2022 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen! På menyen står 17 kurs à la carte og festarrangement med Nicolay Ramm! Tidligere skiløpertopp Øystein Pettersen deler sine erfaringer, tanker og perspektiver på mekanismene som ligger til grunn for å få til noe.

Mer informasjon og påmelding gjøres på revisorforeningen.no.

Ramme Eiendom skal avgjøres i Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. mai 2022 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 13. januar 2022 skal behandles i Høyesterett. Saken gjelder det skatterettslige virksomhetsbegrepet, og særlig om krav til overskuddsevne.Les mer

Vil lovfeste gunstig skattepraksis i jordbruket

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om lovfesting av skattepraksis om tidfesting av tilskudd og erstatninger i jordbruket.

Les mer

Bankene vurderer virksomhetenes bærekraft

Norske virksomheter som vil ha banklån, blir nå vurdert på hvor bærekraftig de driver sin virksomhet. Nesten ni av ti norske banker har inkludert dette som en del av sin kredittvurdering. Det er en av konklusjonene fra Bærekraftsundersøkelsen 2022, som er gjennomført av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

Grønne bankprodukter tilbys nå av 84 % av bankene i undersøkelsen, mot 80 % i 2021 og bare 67 % i 2020. Det er et fåtall, kun 5 %, som ikke vurderer bærekraftsrisiko i sin kredittprosess for bedriftskunder.

Les mer på bdo.no

Slik laster du ned en pdf av Revisjon og Regnskap

Det er fra og med nr. 1-2022 mulig å laste ned en pdf-fil av hele Revisjon og Regnskap. Gå til www.revregn.no/, velg «Les som bla-pdf» og last ned hele bladet ved å velge pil til høyre helt nederst på siden.

Åpner du én enkelt artikkel på www.revregn.no/ kan denne også lastes ned fra toppen av siden.Praktisk eksamen 2022 – påmeldingsfrist 29. august

Praktisk eksamen må være bestått før du kan søke Finanstilsynet om godkjenning som statsautorisert revisor. Årets praktiske eksamen avholdes torsdag 27. oktober. Siste frist for påmelding er mandag 29. august. For mer informasjon og påmelding, se revisorforeningen.no

For å gå opp til praktisk eksamen må du oppfylle vilkår om utdanning og praksis, og ha betalt eksamensavgiften på kr 2000.

Utdanningskravet

Du må ha oppnådd en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR). Hvis du har en tilsvarende utenlandsk grad, må du ha en bekreftelse fra et av de norske studiestedene som tilbyr mastergrad i regnskap og revisjon om at graden tilsvarer studiestedets mastergrad i regnskap og revisjon. Etter en overgangsordning til den nye revisorloven kan også du som har oppnådd en bachelorgrad i regnskap og revisjon gå opp til praktisk eksamen.

Du kan gå opp til praktisk eksamen selv om du ennå ikke har oppnådd karakterkravet som forutsettes for å få godkjenning som statsautorisert revisor.

Praksiskravet

Du må ha gjennomført minst to år av den praktiske opplæringen, for å ta praktisk eksamen. Den praktiske opplæringen på minst to år må beregnes både i varighet (minst 24 måneder) og omfang av kvalifiserende praksis (minst 3200 timer), men kravet til variasjon (minst seks bransjer) gjelder ikke for å gå opp til prøven. På finanstilsynet.no finnes en artikkel om personlig godkjenning som revisor.

Masterstudiene i revisjon og regnskap

Revisorforeningen samlet studielederne for masterstudiene i revisjon og regnskap på Gardermoen. Her fra middagen torsdag kveld.

Revisorforeningen arrangerte i midten av juni et møte med studielederne for masterstudiene i revisjon og regnskap. Hvert av studiestedene ga en oppdatering av situasjonen på sitt studiested med fokus på søking, gjennomføringsgrad, innhold og planer for utvikling. Det ble diskutert hvordan undervisningen i finansregnskap fordeler seg på IFRS og GRS, og hvordan man ønsker å utvikle dette.

Utdanningstilbudet i bærekraftsrapportering var et hovedtema. Det kommende direktivet om rapportering av bærekraft (CSRD) stiller krav til både rapportering og attestasjon av denne og må inn som obligatoriske deler av revisorutdanningen. Utdanningsinstitusjonene må allerede nå forberede hvordan studieplanene skal endres for å få plass til dette.

Studiestedene har ulik fremdrift på arbeidet. Med den betydelige etterspørselen det er etter personer med kompetanse på bærekraftsrapportering både i næringslivet og revisjonsselskapene, er det viktig at både MRR og siviløkonomutdanningen tilpasses til etterspørselen.

Fremtidig organisering av arbeidet med norske regnskapsstandarder

Finansdepartementet har besluttet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmål knyttet til fremtidig organisering av arbeidet med norske regnskapsstandarder.

Les mer

Endret organisering av Skatteklagenemndas arbeid

Skatteetaten har sendt på høring et forslag om endring i organiseringen av Skatteklagenemndas arbeid for å redusere saksbehandlingstiden for klager.

Les mer

Nye krav i drosjenæringen

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.

Les mer

Seks av ti vil bytte jobb om de ikke får fleksibilitet

En undersøkelse gjennomført av HR Norge og EY viser at ni av ti arbeidstakere ønsker en fleksibel arbeidsløsning etter pandemien og hele 63 prosent sier de er forberedt på å bytte jobb dersom de ikke får den fleksibiliteten de ønsker seg. Til tross for tydelige ønsker om hybride løsninger blant arbeidstakere, jobber kun 44 prosent av virksomhetene aktivt for å legge til rette for hybride løsninger.

Undersøkelsen viser imidlertid at det private næringslivet er litt mer offensive på å legge til rette for hybride kontorløsninger enn offentlige virksomheter, 46 prosent av de private virksomhetene i undersøkelsen sier at de bruker hybride løsninger som et verktøy for å tiltrekke seg talent, mot 38 prosent i de offentlige virksomhetene. Offentlig sektor setter i større grad faste rammer for de hybride løsningene, fremfor å la de ansatte velge løsning selv.

Bilforsikring fra Jbf

Husk å bruke forsikringsfordelene dine! Som medlem i Revisorforeningen får du en av markedets beste bilforsikringer hos Jbf bank og forsikring – i tillegg til alle forsikringer du trenger, til gode priser.

Går du med planer om å kjøpe ny bil? Eller vil du sammenligne pris og vilkår på bilforsikringen du har i dag? Gjennom samarbeidet med Jbf bank og forsikring får du som medlem tilgang til svært gunstig bilforsikring. Velg mellom flere ulike typer dekning, alt etter dine egne behov.

Velger du superkasko får du blant annet:

 • Leiebil opptil 30 dager

 • Parkeringsskade uten bonustap (parkeringsbulk)

 • Veihjelp fra Falck

Les mer om Jbfs bilforsikring.

Ønsker du et godt tilbud på bilforsikring? Kontakt Jbfs kundesenter på telefon 22 94 82 00, eller logg deg inn på jbf.no for å registrere deg og beregne pris.

Kartlegging av revisjonsutvalgenes etterlevelse av reglene i allmennaksjeloven

Finanstilsynet har kartlagt hvordan revisjonsutvalg etterlever reglene i allmennaksjeloven. Konklusjonen fra svarene er at mange revisjonsutvalg synes å ha et forbedringspotensial i etterlevelsen av regelverket. Resultatene og observasjonene kan benyttes i revisjonsutvalgenes arbeid med å etterleve reglene.

Les mer

Foreslår endringer i ettårsregelen for lønnsinntekter

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endring av særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet på minst tolv måneder (ettårsregelen).

Departementet foreslår å endre regelen for beregning av tillatt opphold i Norge slik at tillatt opphold beregnes innenfor hvert inntektsår. Det foreslås også at vurderingen om arbeidsoppholdet «hovedsakelig» finner sted utenfor andre staters territorium, skal foretas innenfor hvert inntektsår.

I tillegg foreslår departementet at lønnsinntekter i form av opsjonsfordeler i arbeidsforhold ikke lenger skal omfattes av ettårsregelen. Høringsfristen er 10. august.

Invasjonen av Ukraina – konsekvenser halvårsrapporter og IFRS 17 Forsikringskontrakter

Den europeiske verdipapirtilsynsmyndigheten (ESMA) har utgitt to uttalelser knyttet til halvårsrapporteringen pr. 30. juni 2022 i børsnoterte foretak. Den ene uttalelsen omhandler konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina på halvårsrapporter. Den andre uttalelsen gjelder offentliggjøring av effekter av implementeringen av den internasjonale regnskapsstandarden IFRS 17 Forsikringskontrakter.

Les mer

Skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap.

Forslaget gjelder tilfeller der en eier, eventuelt sammen med nærstående, har bestemmende innflytelse i et selskap (AS, ANS mv.) og selskapet eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter som er egnet til privat bruk. Etter forslaget skal eieren utbyttebeskattes for disposisjonsretten til formuesobjektet etter en sjablong som foreslås satt høyt, slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum.

Les egen artikkel om forslaget annet sted i bladet.

Oppmykning i plikten til å fylle ut RF-1359 for finansielle produkter

Det er ikke nødvendig å fylle ut RF-1359 for aksjetransaksjoner som er omfattet av fritaksmetoden og som står oppført i RF-1088S.

Les mer

Financial Times: EY jobber med global splitt av konsernet

Norske Finansavisen siterer i et oppslag storavisen Financial Times, som skriver at revisjons- og rådgivningsgiganten EY jobber med å dele opp selskapet.

Les mer om saken i Finansavisen og i Financial Times. Artiklene ligger bak betalingsmur.

Mer populært å jobbe hos de fire store revisjonsselskapene

Alle de fire store revisjonsselskapene klatrer på listen over de mest populære arbeidsgiverne blant økonomistudenter i Norge, ifølge Universum 2022. Høyest ligger PwC (nr. 4), fulgt av Deloitte (nr. 7), KPMG (nr. 10) og EY (nr. 12). Gledelig er det også at alle klatrer opp på listen over de mest attraktive arbeidsgiverne sammenlignet med i fjor. 3466 økonomistudenter besvarte undersøkelsen.

Hele undersøkelsen kan lastes ned fra universumglobal.com/no/students-2022/