Emne: AVGIFT

Utgave 5 2018

MVA-fradrag for transaksjonskostnader

Avgift Kommentar - MVA-håndboken og Skatt øst sin artikkel i Revisjon og Regnskap 3-2018 MVA-fradrag for transaksjonskostnader Senere tids domstolsavgjørelser h…

Marianne Brockmann Bugge

Utgave 5 2018

Nye kontorkonsepter

Avgift Hvordan merverdiavgiften håndteres: Nye kontorkonsepter Endrede kontorløsninger krever bevisste vurderinger av lokalenes mva-status. Valg av kontorkonsep…

Marit Bonnevie Wollebæk

Utgave 4 2018

Omsetning, omkostning, utlegg og kostnadsdeling

Avgift Merverdiavgift: Omsetning, omkostning, utlegg og kostnadsdeling Om noe er en omsetning, en omkostning, et utlegg eller en kostnadsdeling, vil ha betydnin…

Kjetil Kühn Hanssen, Martin Rødland

Utgave 1 2018

Infrastruktur og merverdiavgift

Avgift Høyesterettsdom: Infrastruktur og merverdiavgift Advokatfullmektig Ingrid Myhrvold Engen Ernst & Young Tax Advokat Cecilie Dyrnes Ernst & Young T…

Ingrid Myhrvold Engen, Cecilie Dyrnes

Utgave 1 2018

Fomling på hoppkanten, greit svev og diskutabelt nedslag

Avgift Domskommentar Skårer Syd: Fomling på hoppkanten, greit svev og diskutabelt nedslag Høyesterett avsa i 2017 dom i Skårer Syd-saken1 som omhandlet fradrags…

Markus D. Wroldsen

Utgave 8 2017

Fradragsrett for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader

Avgift Skårer Syd-dommen: Fradragsrett for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader I de senere årene har det vært et særskilt fokus fra avgiftsmyndigh…

Axel Naustdal Cooper, Biljana Nedimovic

Utgave 8 2017

Ny momsreform innenfor EU

Avgift Grensekryssende varehandel i EU-markedet: Ny momsreform innenfor EU Europakommisjon la nylig frem en større reform om EUs felles momsregler. Det nye fors…

Kjerstin Ongre, Oddgeir Kjørsvik

Utgave 7 2017

Skjerpede krav påvirker merverdiavgift

Avgift Innføring av MIFID II i Norge Skjerpede krav påvirker merverdiavgift Verdipapirlovutvalget har utredet gjennomføringen av MIFID II i norsk rett.1 Verdipa…

Trond Larsen

Utgave 7 2017

Fellesregistrering – en felle for eiendomsbransjen?

Avgift Fellesregistrering - en felle for eiendomsbransjen? Advokat Siri Midling Larsen EY Tax & Law Advokat Agnete Haugerud Partner EY Tax & Law I denne…

Siri Midling Larsen, Agnete Haugerud

Utgave 6 2017

Ny praksis for MVA-behandling av vareutleie fra utlandet

Avgift Ny praksis for MVA-behandling av vareutleie fra utlandet Det har i lengre tid eksistert usikkerhet knyttet til merverdiavgiftsbehandlingen ved utleie av …

Håkon Mathias Sterling Danielsen

Utgave 6 2017

Mangelfull etter­levelse av regelverket

Avgift Riksprosjekt finans - fjernleverbare tjenester: Mangelfull etter-levelse av regelverket Skatteetaten - ved Riksprosjekt Finans - har avdekket at finansnæ…

Eivind Bell Saxegaard, Inger Graff-Iversen

Utgave 5 2017

Fjernleverbare tjenester og egenfastsettelse av merverdiavgift

Avgift Fjernleverbare tjenester og egenfastsettelse av merverdiavgift Artikkelen tar for seg egenfastsettelse av merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare tjene…

Atle Mæhlum