Emne: AVGIFT

Utgave 2 2021

Kosttilskudd er ikke godteri!

Avgift Kosttilskudd er ikke godteri! Borgarting lagmannsrett har i en sak fastslått at Staten ikke har rett til å innkreve sukkeravgift for kosttilskudd som pro…

Cato Huseby

Utgave 2 2021

Unngå unødige mva-kostnader

Avgift Justeringsreglene: Unngå unødige mva-kostnader Justeringsreglene for merverdiavgift skaper mye hodebry, både for næringsdrivende eiere av bygg og anlegg,…

Marianne Brockmann Bugge, Kari Elisabeth Christiansen, Heidi Schram Torp

Utgave 2 2021

SAF-T og ny mva-melding

Avgift På vei mot sanntidsrapportering? SAF-T og ny mva-melding Fra 1. januar 2022 innføres ny digital mva-melding.Se Skatteetatens Skatteinfo nummer 11/2020 fo…

Lars Erlend  Leganger, Silje Kristiansen Guttormsen

Utgave 1 2021

Kan få høyere toll

Avgift Kan få høyere toll Norsk næringsliv som handler tekstiler/klær og næringsmidler fra utviklingsland, kan få høyere toll fra 1. januar 2021. Tollrådgiver C…

Cato Huseby

Utgave 8 2020

Overgangsavtale mellom Storbritannia og Norge

Avgift Toll: Overgangsavtale mellom Storbritannia og Norge Norge og Storbritannia klarte ikke å bli enige om en frihandelsavtale som kan tre i kraft fra 2021 nå…

Cato Huseby

Utgave 8 2020

Globale tiltak på merverdiavgiftsområdet

Avgift Koronaviruset: Globale tiltak på merverdiavgiftsområdet På grunn av koronaviruset (Covid-19) innførte mange land akutte tiltak knyttet til indirekte skat…

Espen Qvist, Luis Baron

Utgave 8 2020

Merverdiavgift – ny prinsipputtalelse om bedriftskantiner

Avgift Merverdiavgift - ny prinsipputtalelse om bedriftskantiner Skatteetaten har kommet med en ny prinsipputtalelse om merverdiavgift og kantinedrift. I en del…

Bjørnar Elverhøy Michaelsen, Olav Heiberg Hoff

Utgave 8 2020

Mva-kompensasjon for private skoler

Avgift Mva-kompensasjon for private skoler Finansdepartementet skal se nærmere på regelverket om mva-kompensasjon for private aktører i undervisningssektoren. D…

Advokat Erlend  Øen

Utgave 6 2020

Merverdiavgift i konkurssituasjoner

Avgift Et potensielt minefelt Merverdiavgift i konkurssituasjoner Høyesterett avsa nylig en kjennelse som viser at mva-regelverket kan få katastrofale økonomisk…

Odd Hylland

Utgave 7 2020

Tolletaten er omorganisert

Avgift Tolletaten er omorganisert Tollvesenet er ferdig med en omorganiseringsprosess som vil ha en del praktiske konsekvenser både for privatpersoner og næring…

Cato Huseby

Utgave 6 2020

Stadig trangere rom!

Avgift Fradragsretten for inngående merverdiavgift Stadig trangere rom! I en prinsipputtalelse går Skatteetaten et skritt i retning av å skape ny rett. Avskjæri…

Tor Arne Pedersen

Utgave 6 2020

Justeringsreglene gir staten fortrinnsrett

Avgift Høyesterettsavgjørelse om konkursbo og merverdiavgift Justeringsreglene gir staten fortrinnsrett RECs konkursbo solgte selskapets produksjonsanlegg for f…

Marit Bonnevie Wollebæk