Emne: AVGIFT

Utgave 7 2021

Fremtidens MVA-rapportering

Avgift Fremtidens MVA-rapportering Det ble innført en ny MVA-melding i 2017, og nå kommer det enda en ny versjon som trer i kraft 1. januar 2022. Den nye MVA-me…

Cecilie Dyrnes, Morten Jensen

Utgave 7 2021

Forslag om ny tollov

Avgift Forslag om ny tollov Nesten ett og et halvt år etter at forslaget om ny tollov ble sendt på høring, kom i midten av september 2021 regjeringens forslag o…

r Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 7 2021

Ulovfestet gjennomskjæring

Avgift Disposisjoner i sammenheng med byggeprosjekt Ulovfestet gjennomskjæring I et vedtak fra 2020 ble den ulovfestede omgåelsesnormen anvendt for å endre et e…

Anne Grethe Sandøy, Marius Holm Hansen

Utgave 6 2021

Ny frihandelsavtale med UK

Avgift Status quo eller endrede betingelser? Ny frihandelsavtale med UK Norge har blitt enige om en frihandelsavtale med UK. Avtalen avløser den midlertidige av…

Per Kirknes, Advokatfullmektig Teresa Sermak

Utgave 5 2021

Merverdiavgift på uttak

Avgift Merverdiavgift på uttak Det skal beregnes utgående merverdiavgift ved uttak, på samme måte som det skal beregnes merverdiavgift ved salg av varer og tjen…

Kari Elisabeth Christiansen

Utgave 5 2021

Endringer i EUs mva-regelverk

Avgift Endringer i EUs mva-regelverk Fra 1. juli 2021 skjer det noen store endringer i EUs mva-regelverk. Spesielt for norske nettbutikker som selger til privat…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 5 2021

Tap for Staten i tollverdisak

Avgift Tap for Staten i tollverdisak Staten v/Finansdepartementet fikk nylig prøvd regelverket om tollverdi på en ny type «konseptavgift», noe som endte med tap…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 4 2021

Har spøkelser betydning for mva-fradrag?

Avgift Fellesareal i bygg: Har spøkelser betydning for mva-fradrag? I tre klagesaker, som ble avgjort 9. september 2020 og publisert 14. januar 2021, kom skatte…

Hilde Alvsåker

Utgave 4 2021

Frihandel etter Brexit

Avgift Et komplisert farvann for norske bedrifter: Frihandel etter Brexit I denne artikkelen skisserer vi reglene i de europeiske frihandelsavtalene som norske …

Per Kirknes, Teresa Sermak

Utgave 3 2021

Reduksjon/fritak for el-avgift

Avgift Reduksjon/fritak for el-avgift Flere næringsdrivende betaler for mye i el-avgift uten at de er klar over det. Vi vil i denne artikkelen fokusere på de mu…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 3 2021

Alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Avgift MVA etter lovendringen og følgene av denne: Alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling De fleste virksomheter som leverer tjenester…

Sebastian Brodtkorb

Utgave 3 2021

Tap på krav-saker og tilleggsskatt

Avgift Saker fra Skatteklagenemndas behandling - del II 2021 Tap på krav-saker og tilleggsskatt Skatteklagenemnda har høsten 2020 i stor avdeling bl.a. behandle…

Margit Kjetsaa