Emne: AVGIFT

Utgave 6 2019

Coworking og merverdiavgift

Avgift Avklaringer fra sentral skattemyndighet: Coworking og merverdiavgift Skattedirektorat har i en prinsipputtalelse gitt uttrykk for sitt syn på enkelte sen…

Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, Kristian Rytter

Utgave 6 2019

Periodisering av merverdiavgift i langsiktige kontrakter

Avgift Periodisering av merverdiavgift i langsiktige kontrakter Artikkelen tar for seg avgiftsmessig periodisering av vederlaget i langsiktige kontraktsforhold,…

Jon Tindlund, Marius Holm Hansen

Utgave 5 2019

Vanlige fallgruver i tollbehandlingen

Avgift Vanlige fallgruver i tollbehandlingen I tollbehandlingen er det mange viktige regler og fallgruver, og konsekvensene kan være betydelige for virksomheten…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 4 2019

Tilstrekkelig dokumentasjon reduserer tollutgifter

Avgift Tilstrekkelig dokumentasjon reduserer tollutgifter Norske import- og eksportbedrifter kan redusere både sine egne og kundenes tollutgifter ved blant anne…

Helene Hval, Cato Huseby

Utgave 2 2019

Fradragsrett ved salg av fast eiendom?

Avgift Fradragsrett ved salg av fast eiendom? En generell problemstilling i avgiftsretten er hvorvidt det foreligger fradragsrett for merverdiavgift på anskaffe…

Geir Tollak Bjørndal Norli

Utgave 2 2019

Merverdiavgifts­kompensasjon for rus- og psykiatriboliger

Avgift Merverdiavgifts-kompensasjon for rus- og psykiatriboliger Skattemyndighetene har gjennomgående nektet kommunene MVA-kompensasjon for såkalte rus- og psyk…

Oddgeir Wiig

Utgave 8 2018

Forståelsen av utleiebegrepet i merverdiavgiftsloven

Avgift Ny avklaring: Forståelsen av utleiebegrepet i merverdiavgiftsloven I et usikkert spørsmål har Skatt øst i en bindende forhåndsuttalelse konkludert med at…

Biljana Nedimovic

Utgave 8 2018

Rentebegrensnings­reglene endres

Avgift Innstramming i fradragsretten for konsernselskaper Rentebegrensnings-reglene endres I statsbudsjettet (for 2019) foreslås en innskjerping for konsernsels…

Tone Kaarbø

Utgave 7 2018

Crowdfunding

Avgift Merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester: Crowdfunding Sentralskattekontoret for storbedrifter har avgitt en veiledende uttalelse vedrørende for…

Joakim Torgan Engebretsen, Marius Holm Hansen

Utgave 6 2018

Fradragsrett for transaksjons­kostnader

Avgift Oversikt og kommentarer Fradragsrett for transaksjons-kostnader «Moms er gøy» er et utsagn man oftere og oftere hører på foredrag rundt om. De som opprik…

Markus D. Wroldsen

Utgave 5 2018

Fradragsrett for merverdiavgift ved salg av fast eiendom

Avgift Fradragsrett for merverdiavgift ved salg av fast eiendom Borgarting lagmannsrett avsa 29. januar 2018 dom i Fias Invest-saken vedrørende fradragsrett for…

Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, Kristin Thjømøe

Utgave 5 2018

Bagatellgrensen

Avgift Justering av inngående avgift ved bruksendring og overdragelse av fast eiendom: Bagatellgrensen Det skal ikke foretas justering av inngående avgift når e…

Bernt Ollestad, Trygve Holst Ringen