Emne: AVGIFT

Utgave 4 2017

Saker fra Skatteklagenemndas saksbehandling 2016

Avgift Del II: Saker fra Skatteklagenemndas saksbehandling 2016 Fremstillingen tar for seg fire saker på merverdiavgiftens område og én sak som gjelder skatteme…

Line Solli

Utgave 2 2017

Skattedirektoratet trekker uttalelser om fradragsrett

Avgift MVA-dramaet fortsetter: Skattedirektoratet trekker uttalelser om fradragsrett 20. desember 2016 publiserte Skattedirektoratet et fellesskriv til skatteko…

Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen, Kristin Thjømøe

Utgave 2 2017

Etterfakturering av merverdiavgift etter avholdt bokettersyn

Avgift Etterfakturering av merverdiavgift etter avholdt bokettersyn Advokatfullmektig Håkon Mathias Sterling Danielsen KPMG LAW Advokatfirma Når Skatteetaten fa…

Håkon Mathias Sterling Danielsen

Utgave 2 2017

Nøytral merverdiavgift for helseforetakene

Avgift Ny kompensasjonsordning Nøytral merverdiavgift for helseforetakene Med virkning fra 1. januar 2017 er det innført en ordning med nøytral merverdiavgift f…

Marit Barth, Sofie Aandal Vangsnes

Utgave 1 2017

Elektroniske nyhetstjenester – mval. § 6–2

Avgift Elektroniske nyhetstjenester - mval. § 6-2 Sentralskattekontoret for storbedrifter avga 22. september 2016 en veiledende uttalelse vedrørende rekkevidden…

Linda H. Bragstad

Utgave 7 2016

Merverdiavgifts­behandlingen for utenlandske virksomheter

Avgift Merverdiavgifts-behandlingen for utenlandske virksomheter Erfaring fra kontrollarbeid viser at kunnskapen om merverdiavgift ikke er like god hos mange ut…

Håkon Mathias Sterling Danielsen

Utgave 6 2016

Transaksjonsstruktur og merverdiavgift

Avgift Transaksjonsstruktur og merverdiavgift Merverdiavgiftsregelverket inneholder en rekke snubletråder som kan ha stor økonomisk betydning. Små endringer i e…

Siri Midling Larsen, Jarle Nordal

Utgave 6 2016

Ny skatteforvaltningslov og mva

Avgift Ny skatteforvaltningslov og mva Fra 1.1.2017 får vi en ny skatteforvaltningslov. Loven innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én f…

Camilla Brunfelt

Utgave 6 2016

Nye tollregler i EU

Avgift Nye tollregler i EU 1. mai 2016 ble det innført en rekke endringer i tollreglene i EU. De største endringene knytter seg til beregningsgrunnlaget for tol…

Nikolaos Kratimenos, Pål Valheim

Utgave 5 2016

Krever inn merverdiavgiften to ganger

Avgift Krever inn merverdiavgiften to ganger Temaet for denne artikkelen er om avgiftsmyndighetene, i tilfeller der kjøper har utvist uaktsomhet, kan foreta til…

Nina Thommesen

Utgave 5 2016

Momsbehandling ved akuttinnkvartering av asylsøkere

Avgift Momsbehandling ved akuttinnkvartering av asylsøkere En rekke hoteller, campingplasser og selskaper med ledig kontorareal har innkvartert asylsøkere etter…

Hild Sande Røkke

Utgave 4 2016

Dokumentavgift ved oppløsning av sameie

Avgift Dokumentavgift ved oppløsning av sameie Høyesterett avsa 17. mars 2016 en kjennelse som avklarer et prinsipielt spørsmål om hvordan avgiftsgrunnlaget for…

Ørjan Salvesen Haukaas