Emne: REGNSKAP

Utgave 6 2020

Leieavtaler i balansen

Regnskap Leieavtaler i balansen IFRS 16 Leieavtaler trådte i kraft 1. januar 2019. Med den ble for første gang de aller fleste leieavtaler balanseført. I det fø…

Steinar S. Kvifte, Alvar A. Strandvold

Utgave 5 2020

God informasjon er hard valuta

Regnskap Årsrapportundersøkelsen 2020: God informasjon er hard valuta Norge stengte ned 12. mars. Med en ekstrem usikkerhet skulle de fleste noterte foretakene …

Torstein Ytterdal, Bjørn Einar Strandberg

Utgave 5 2020

Forsvarlig egenkapital og likviditet

Regnskap Forsvarlig egenkapital og likviditet I vanskelige tider er det mange bedrifter som får problemer med å drive forsvarlig, både med hensyn til egenkapita…

Odd-Birger Hansen

Utgave 5 2020

Oppkjøp og goodwill på agendaen

Regnskap Oppkjøp og goodwill på agendaen IASB har satt oppkjøp og goodwill på agendaen, og vurderer behovet for justering av standardene for virksomhetssammensl…

Anne-Cathrine Bernhoft

Utgave 5 2020

Elektronisk oppbevaring av regnskapsmateriale

Regnskap Bokføringsloven i en digital verden -del III Elektronisk oppbevaring av regnskapsmateriale Alt regnskapsmateriale kan oppbevares elektronisk. Det still…

Jan Terje Kaaby

Utgave 5 2020

Krav til føring av personallister og annen tidsregistrering

Regnskap Krav til føring av personallister og annen tidsregistrering Personallister og annen tidsregistrering er viktige redskap for kontrollmyndighetene for bl…

Atle Mæhlum

Utgave 4 2020

Salg med nye betalingsformer

Regnskap Bokføringsloven i en digital verden -del II Salg med nye betalingsformer I utgangspunktet er dokumentasjon og bokføring av salg enkelt. Kontantsalg reg…

Jan Terje Kaaby

Utgave 4 2020

Opphev bestemmelsene om grunnleggende regnskapsprinsipper

Regnskap Regnskapsloven av 1998: Opphev bestemmelsene om grunnleggende regnskapsprinsipper Skal Norge fortsatt ha én regnskapslov, er det mest hensiktsmessig at…

Trond Kristoffersen

Utgave 4 2020

IFRS 16-effekter av Covid-19 for leietaker

Regnskap IFRS 16-effekter av Covid-19 for leietaker Når det gjelder leie, er det iht. IFRS 16 et viktig skille mellom såkalte revurderinger og modifiseringer fo…

Terje Glesaaen, Serge Fjærvoll

Utgave 4 2020

Korona – regnskapsmessige vurderinger

Regnskap Korona - regnskapsmessige vurderinger Koronakrisen og myndighetenes omfattende tiltak gjør det nødvendig å vurdere hvilke konsekvenser dette kan ha på …

Signe Haakanes

Utgave 3 2020

Kvalitetskontroll regnskapsføring 2019

Regnskap Kvalitetskontroll regnskapsføring 2019 Statsautorisert revisor Hilde Roheim Ebbesberg Den norske Revisorforening Etterlevelsen av regnkapsførerloven og…

Hilde Roheim Ebbesberg

Utgave 3 2020

Nytt resultatregnskap

Regnskap Nytt resultatregnskap IASB har skiftet fokus fra «getting the numbers right» til «making the numbers understandable». Det har vært lagt ned store ressu…

Steinar S. Kvifte