Emne: REGNSKAP

Utgave 4 2021

Forlengelse av Covid-19-unntaket

Regnskap IFRS 16: Forlengelse av Covid-19-unntaket IASB vedtok 31. mars 2021 en forlengelse av Covid-19-unntaket i IFRS 16.46A («46A») fra 30. juni 2021 til 30.…

Terje  Glesaaen, Serge  Fjærvoll

Utgave 3 2021

Finansiell rapportering på Euronext Growth

Regnskap Finansiell rapportering på Euronext Growth Den store aktiviteten på Euronext Growth det siste året har ført til økt fokus på hvor ulike kravene til den…

Anne-Cathrine Bernhoft

Utgave 3 2021

Kontantsalg – unntak fra krav om kassasystem

Regnskap Kontantsalg - unntak fra krav om kassasystem De fleste er kjent med at kontantsalg som hovedregel må registreres og dokumenteres ved bruk av et kassasy…

Jan Terje Kaaby

Utgave 2 2021

Årsoppgjør for ikke-revisjonskunder

Regnskap Årsoppgjør for ikke-revisjonskunder Det er kun autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper som kan ta på seg årsoppgjørsoppdrag for andre en…

Jan Terje Kaaby

Utgave 2 2021

IBOR-reformen – endringer ferdigstilt

Regnskap IBOR-reformen - endringer ferdigstilt Den pågående rentereformen har regnskapsmessige konsekvenser. IASB etablerte i 2018 et prosjekt for å se på det s…

Robert  Madsen

Utgave 1 2021

SAF-T Regnskap er døråpner for datadrevet revisjon

Regnskap SAF-T Regnskap er døråpner for datadrevet revisjon Det er store forventninger til forenklingsgevinster fra innføringen av SAF-T Regnskap. I denne artik…

Lars Erlend Leganger, Magnus Skaar

Utgave 1 2021

Bærekraft i og utenfor regnskapet

Regnskap Bærekraft i og utenfor regnskapet IASB har nylig uttalt seg om klimaeffekter i regnskapet, samtidig som IFRS-stiftelsen har foreslått å etablere et sta…

Steinar S. Kvifte

Utgave 1 2021

Endringer i regnskapsloven

Regnskap Endringer i regnskapsloven Regjeringen har foreslått endringene i regnskapsloven og verdipapirhandelloven for å gjennomføre EU-direktiver. De viktigste…

Signe Haakanes, Harald Brandsås

Utgave 1 2021

Forbered deg til ESEF-rapportering

Regnskap Forbered deg til ESEF-rapportering Det siste året har selskaper over hele Europa forberedt seg på det nye European Single Electronic Format, og det kom…

Kim Eriksen

Utgave 8 2020

IFRS i 2020-regnskapet

Regnskap IFRS i 2020-regnskapet Når året 2020 nå skal oppsummeres og rapporteringen av selskapenes finansielle resultater skal avgis, er det virkningen av koron…

Anne-Cathrine Bernhoft

Utgave 8 2020

SAF-T er grunnsteinen i fremtidens bokføring

Regnskap SAF-T er grunnsteinen i fremtidens bokføring Første januar 2020 begynte første bokføringsperiode der de fleste bedrifterBokføringsforskriften § 7-8 før…

Lars Erlend Leganger, Øystein Tungen

Utgave 7 2020

Tematilsyn om bankenes regnskapsføring

Regnskap Tap på utlån etter IFRS 9: Tematilsyn om bankenes regnskapsføring Banker som avlegger regnskap etter IFRS, implementerte IFRS 9 Finansielle instrumente…

Robert Madsen