Emne: REGNSKAP

Utgave 6 2023

Mer frihet under ansvar i oppdragsutførelsen

Regnskap Ny standard for god regnskapsføringsskikk del II: Mer frihet under ansvar i oppdragsutførelsen 62-69 Med ny GRFS må regnskapsfører løfte blikket og i s…

Jan Terje Kaaby

Utgave 6 2023

Praksisundersøkelsen 2023

Regnskap Børsnoterte foretaks IFRS-rapportering: Praksisundersøkelsen 2023 48-53 I årets EY-undersøkelse av regnskapspraksis1 blant norske børsnoterte selskaper…

Steinar S. Kvifte, Karoline Thu, Sindre T. Eltarvåg, Jørgen M. Eriksen

Utgave 5 2023

Regnskapsstandardsetting i Norge

Regnskap Regnskapsstandardsetting i Norge 43-45 Mer enn 99 % av regnskapene i Brønnøysund er utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk.Langli og Stenheim 2023…

Steinar S. Kvifte

Utgave 5 2023

En prinsipp- og risikobasert standard med fokus på kvalitetsstyring

Regnskap Ny standard for god regnskapsføringsskikk del I: En prinsipp- og risikobasert standard med fokus på kvalitetsstyring 58-63 Ny GRFS er tydeligere avgren…

Jan Terje Kaaby

Utgave 4 2023

Aktuelt fra IASB

Regnskap Aktuelt fra IASB 24-26 Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle og sentrale spørsmål om fi…

Karoline Thu, Alvar Strandvold

Utgave 4 2023

Organisering, taushetsplikt, regnskapsoppdrag og sanksjoner

Regnskap Ny regnskapsførerlov del II: Organisering, taushetsplikt, regnskapsoppdrag og sanksjoner 48-54 I denne artikkelen ser jeg nærmere på gjeldende regler o…

Jan Terje Kaaby

Utgave 3 2023

Tvister og taps­kontrakter i prosjektbaserte foretak

Regnskap Regnskap i teori og praksis - del II Tvister og taps-kontrakter i prosjektbaserte foretak 36-39 Når en tvistesak eller en tapskontrakt konstateres, hva…

Svein Wiig, André Minge

Utgave 3 2023

Autorisasjonsplikt og godkjenningsregler

Regnskap Ny regnskapsførerlov del I: Autorisasjonsplikt og godkjenningsregler 54-61 Den nye regnskapsførerloven trådte i kraft 1. januar 2023. Norske regnskapsf…

Jan Terje Kaaby

Utgave 3 2023

Klassifisering og måling av finansielle instrumenter

Regnskap Nytt høringsutkast: Klassifisering og måling av finansielle instrumenter 62-63 Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi lø…

Robert Madsen

Utgave 2 2023

Tvister og tapskontrakter i prosjektbaserte foretak

Regnskap Regnskap i teori og praksis - del I Tvister og tapskontrakter i prosjektbaserte foretak 45-50 Tvistesaker eller tapskontrakter vil i noen tilfeller kun…

Svein Wiig, André Minge

Utgave 2 2023

Dårligere analyser med nye leasingregler

Regnskap Dårligere analyser med nye leasingregler 35-37 I 2019 ble det innført nye regnskapsregler for leasing, IFRS 16 Leieavtaler. De nye reglene bidrar neppe…

Finn Kinserdal

Utgave 2 2023

IASB gjør tilpasninger i IAS 12

Regnskap Nye internasjonale skatteregler: IASB gjør tilpasninger i IAS 12 40-41 Nye OECD-regler skaper utfordringer for næringslivet, både skattemessig og regns…

Sindre T. Eltarvåg