Emne: REGNSKAP

Utgave 7 2021

Skjønn eller sjekkliste?

Regnskap Skjønn eller sjekkliste? Mengden av informasjon i IFRS-regnskap har siden implementeringen i 2005 økt jevnt og betydelig. Konsekvensen er at relevant i…

Steinar S. Kvifte

Utgave 7 2021

Regnskapsføring i forsikringsselskaper

Regnskap Del II - livsforsikring: Regnskapsføring i forsikringsselskaper Denne artikkelen må leses i sammenheng med Regnskapsføring i forsikringsselskaper del I…

Karoline Kvinge Toften, Business Jonas Røise, Finn Espen Sellæg

Utgave 7 2021

Virksomhetsoverdragelser under samme kontroll

Regnskap Klarer IASB å snevre inn praksis? Virksomhetsoverdragelser under samme kontroll Hvorvidt juridiske transaksjoner skal måles til virkelig verdi eller ko…

Ole Marius  Kaarigstad, Bjørn Einar Strandberg

Utgave 6 2021

Eldre standarder – ny forståelse

Regnskap Eldre standarder - ny forståelse Vi er inne i en periode med relativt få store endringer i IFRS. Det betyr likevel ikke at det er helt rolig på IFRS-fr…

Statsautorisert revisor Anne-Cathrine Bernhoft, Siviløkonom og master i revisjon og regnskap Alvar Strandvold

Utgave 6 2021

Bokføringsplikten – hvem omfattes og hva innebærer det?

Regnskap Bokføringsplikten - hvem omfattes og hva innebærer det? Bokføringspliktige må følge de omfattende og detaljerte reglene i bokføringsloven, bokføringsfo…

Jan Terje Kaaby

Utgave 6 2021

Regnskapsføring i forsikringsselskaper

Regnskap Del I - livsforsikring: Regnskapsføring i forsikringsselskaper Vi vil i denne artikkelen først redegjøre for virksomhetsreglene og deretter gjeldende r…

Jonas Røise, Finn Espen Sellæg

Utgave 6 2021

Fokus på nedskrivninger

Regnskap Praksisundersøkelsen 2021 Fokus på nedskrivninger I denne artikkelen oppsummeres ulike observasjoner gjort i forbindelse med EYs årlige praksisundersøk…

Steinar Sars Kvifte, Alvar Strandvold, Vegard Daltveit

Utgave 6 2021

Merverdiavgift, fast eiendom og felleskostnader

Regnskap Merverdiavgift, fast eiendom og felleskostnader Mange eiendomsselskaper som er frivillig registrert for mva, betaler for mye merverdiavgift til Staten …

Odd Hylland

Utgave 5 2021

Reverse factoring på agendaen

Regnskap Reverse factoring på agendaen De fleste som arbeider med regnskap, kjenner begrepet «factoring», men ikke alle er like kjent med reverse factoring. Bru…

Robert Madsen

Utgave 4 2021

Bruk og misbruk av personopplysninger

Regnskap SAF-T Regnskap: Bruk og misbruk av personopplysninger Målet med innføringen av Standard Audit File - Tax (SAF-T) Regnskap er å gjøre det enklere å dele…

Lars Erlend Leganger, Christine Ask Ottesen

Utgave 4 2021

Utsatt skatt i konsernregnskapet

Regnskap Kjøp av datterselskap uten virksomhet Utsatt skatt i konsernregnskapet Artikkelen problematiserer regnskapsmessig behandling av utsatt skatt i konsernr…

Hans Robert Schwencke, Kjell Magne Baksaas, Tonny Stenheim

Utgave 4 2021

Estimater og prinsippopplysninger

Regnskap Estimater og prinsippopplysninger IASB har nylig definert estimatendringer og endret kravene som gjelder for opplysninger om regnskapsprinsipper. Endri…

Steinar S. Kvifte