Emne: REGNSKAP

Utgave 1 2023

Praktisk implementering av åpenhetsloven

Regnskap Praktisk implementering av åpenhetsloven 19-21 Vi opplever at mange virksomheter ønsker å etterleve kravene i åpenhetsloven og mange er godt i gang med…

Josephine Rogne, Marianne Støkken Pilgaard

Utgave 1 2023

Endringer i regnskapslov og regnskapsstandarder – del II

Regnskap Endringer i regnskapslov og regnskapsstandarder - del II 59-65 Denne artikkelen utgjør den siste av to artikler som omhandler endringer i regnskapslov …

Marianne Berggaard Breili, Kjell Magne Baksaas, Tonny Stenheim

Utgave 1 2023

Klima i regnskapet – IFRS, norsk praksis og Finanstilsynets observasjoner

Regnskap Klima i regnskapet - IFRS, norsk praksis og Finanstilsynets observasjoner 27-30 Klimarelaterte forhold i og utenfor regnskapet er høyt på agendaen for …

Steinar S. Kvifte

Utgave 8 2022

ESMAs prioriteringer for 2022

Regnskap Klima, Russlands invasjon av Ukraina og makroøkonomiske -forhold i fokus ESMAs prioriteringer for 2022 36-38 Den europeiske verdipapir- og markedstilsy…

Inge Morten Braut

Utgave 8 2022

EU setter standarden for god bærekraftsrapportering

Regnskap EU setter standarden for god bærekraftsrapportering 45-46 Om ti år skal fremlegging av et revidert bærekraftsregnskap og -prognoser være like naturlig …

Utgave 8 2022

Endringer i regnskapslov og regnskaps­standarder – del I

Regnskap Endringer i regnskapslov og regnskaps-standarder - del I 49-55 Denne artikkelen utgjør den første av to artikler som omhandler endringer i regnskapslov…

Tonny Stenheim, Marianne Berggaard Breili

Utgave 8 2022

Inflasjon og påvirkning på regnskapet

Regnskap Inflasjon og påvirkning på regnskapet 26-28 «Økt inflasjon», «Venter prisnedgang på 25 prosent for Oslo-kontorlokaler» på grunn av «en betydelig økning…

Finn  Kinserdal

Utgave 8 2022

Lang vei å gå for ­norske selskaper

Regnskap Nye EU-standarder for bærekraftsrapportering: Lang vei å gå for -norske selskaper 42-46 For femte år på rad har Deloitte gjennomgått års- og bærekrafts…

Hildegunn Sandal, Siri Christine Rosenblad

Utgave 7 2022

Klassifisering og ­måling av finansielle instrumenter

Regnskap Prinsippene gjennomgås: Klassifisering og -måling av finansielle instrumenter IASB foretar nå en rutinemessig gjennomgang av prinsippene for klassifise…

Robert Madsen

Utgave 6 2022

To agenda­beslutninger fra IFRIC

Regnskap To agenda-beslutninger fra IFRIC Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle og -sentrale spø…

Alvar Strandvold

Utgave 5 2022

Øvrige foretak: GRS eller IFRS SME?

Regnskap Øvrige foretak: GRS eller IFRS SME? Aktuelt om finansiell rapportering Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle og sentrale s…

Steinar S. Kvifte

Utgave 5 2022

Utstedelse av fakturaer

Regnskap Fakturering - del III Utstedelse av fakturaer I del I av artikkelserien så jeg på selve faktureringsplikten, mens del II tok for seg krav til innhold i…

Jan Terje Kaaby