Ny skattemelding for upersonlige skattepliktige

I 2024 (for inntektsåret 2023) må alle selskaper bruke den nye skattemeldingen. Fra og med dette året vil selskapene derfor ikke kunne bruke skjemaene i Altinn ved innlevering av skattemeldingen.

Prosjektleder
Anette Beichmann

Prosjekt ny dialogbasert skattemelding, Skatteetaten

Til neste år må alle enkeltpersonforetak bruke den nye skattemeldingen, i tillegg kan mange selskaper bruke den. Selskapene må levere skattemeldingen gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er systemet som avgjør om selskapet kan bruke den nye eller gamle skattemeldingen.

Det er viktig at selskapet eller revisor/regnskapsfører har et sluttbrukersystem som støtter den nye løsningen.

Hva innebærer endringene?

Den største endringen er at RF-skjemaene blir erstattet med en ny måte å sette sammen informasjonen på. Det betyr at alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en næringsspesifikasjon som blir en integrert del av skattemeldingen. Næringsspesifikasjonen får en ny struktur og opplysninger som naturlig hører sammen, er samlet. Vi tar utgangspunkt i regnskapsoppstillingen.

Innsending av skattemelding fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogram vil være tettere integrert mot Skatteetatens systemer og vil gi direkte tilbakemeldinger på kvalitet og innhold.

Informasjonen vi henter inn vil stort sett være den samme, men den vil bli vist på en ny måte. Selskapene må fylle ut og sende inn skattemeldingen fra sluttbrukersystemet sitt.

Noen av endringene

Skatteetaten har laget en valideringstjeneste som gir tilbakemelding direkte i regnskaps- eller årsoppgjørsprogrammet ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. Flere av sluttbrukersystemene har tatt i bruk denne tjenesten, slik at kundene kan sjekke om opplysningene stemmer før de sender dem inn. Dette bidrar til å redusere feil i skattemeldingen, og spare tid for begge parter.

Så langt det er praktisk mulig, skal vi gjenbruke den informasjonen vi allerede har. På den måten slipper næringsdrivende og regnskapsførere å sende inn samme informasjon flere ganger. Opplysninger om selskapets verdipapirer og fremførbart underskudd fra forrige år er med på utkastet til skattemeldingen i årets pilot. Det vil bli vurdert om det er flere opplysninger vi kan dele. I den nye leveringsløsningen kan kundene også laste ned siste, gjeldende fastsetting av skattemeldingen med næringsspesifikasjon. Fra neste år kan brukere også få lastet ned tall og opplysninger fra fjorårets skattemelding.

Revisors bekreftelse

Det pågår et arbeid for å se på hvordan løsningen for revisors bekreftelse skal bli. Representanter fra blant annet Revisorforeningen er med i dette arbeidet. Dette vil vi kunne si noe mer om på et senere tidspunkt.

Innlevering i standard digitalt format

Skattemeldingen skal leveres på xml-format, det vil si at den må leveres fra et sluttbrukersystem, og at den må leveres komplett fra systemet. Det blir ingen mulighet til å levere deler av opplysningene i skjemaer i Altinn. Dette er vedtatt av Finansdepartementet og forankret i en forskriftsendring i skatteforvaltningsloven.

Fra poster til tema

Vi har laget oversikter som viser hvor postene i de tidligere RF-skjemaene passer inn i den nye skattemeldingen. Oversiktene er laget spesielt for tjenesteleverandører, regnskapsførere, revisorer og andre profesjonelle aktører. Se oversikt over poster, felter og temaer i ny skattemelding for næringsdrivende.#www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/ny-skattemelding/poster-felter-og-temaer/