Emne: MEDLEMSSIDER

Utgave 5 2014

notiser

Medlemssider notiser Kommunikasjonssjef Stephen Bråthen Den norske Revisorforening Ravninfo er blitt SmartCheck Revisorforeningen har hatt et samarbeid med kred…

Stephen Bråthen

Utgave 4 2015

Notiser

Medlemssider Notiser Kommunikasjonssjef Stephen Bråthen Den norske Revisorforening Revisorforeningen med nye nettsider Revisorforeningen har fått nye internetts…

Stephen Bråthen

Utgave 3 2015

Medlemssider

Medlemssider Medlemssider Kommunikasjonssjef Stephen Bråthen Den norske Revisorforening Norske revisjonskunder: «Revisor er vår viktigste rådgiver» Analyseselsk…

Stephen Bråthen

Utgave 2 2015

Hvor tilfreds er dine kunder?

Medlemssider Kundetilfredshetsmålinger i revisjonsbransjen: Hvor tilfreds er dine kunder? Hva mener kundene om oss og jobben vi gjør? Og vet vi egentlig nok om …

Stephen Bråthen

Utgave 2 2015

notiser

Medlemssider notiser Firmaer dekker medlemskontingenten i Revisorforeningen Visste du at mange av revisjonsselskapene har avtale med Revisorforeningen om å dekk…

Utgave 1 2015

notiser

Medlemssider notiser Kommunikasjonssjef Stephen Bråthen Den norske Revisorforening Kundetilfredshetsmåling i små og mellomstore revisjonsselskaper Analyseselska…

Stephen Bråthen

Utgave 8 2014

Styring og kontroll i små og mellomstore bedrifter

Medlemssider Revisor som rådgiver: Styring og kontroll i små og mellomstore bedrifter Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan en SMB-bedrift bør styres, men de…

Anders Thoresen

Utgave 8 2014

Notiser

Medlemssider Notiser Kommunikasjonssjef Stephen Bråthen Den norske Revisorforening Kommunikasjonssjef Stephen Bråthen Den norske Revisorforening Oversikt over g…

Stephen Bråthen, Stephen Bråthen

Utgave 7 2014

Notiser

Medlemssider Notiser Kommunikasjonssjef Stephen Bråthen Den norske Revisorforening Betaler medlemskontingent i Revisorforeningen Visste du at mange av revisjons…

Stephen Bråthen

Utgave 7 2014

Analyse av prognose og delårstall

Medlemssider Revisor som rådgiver: Analyse av prognose og delårstall Ved analyser av delårstall og prognoser dukker det ofte opp en del utfordringer. Hvordan ka…

Anders Thoresen

Utgave 6 2014

Notiser

Medlemssider Notiser Kommunikasjonssjef Stephen Bråthen Den norske Revisorforening I gang med praksisperioden? Om du har revisorutdanning og er i praksis, er pr…

Stephen Bråthen

Utgave 6 2014

Selskapssekretær

Medlemssider Revisor som rådgiver: Selskapssekretær Det stilles store krav til administrasjonen og styret i en bedrift, både når det gjelder løpende samarbeid o…

Anders Thoresen