Emne: LIKESTILLING I ARBEIDSLIVET

Utgave 2 2021

Det er på tide å tenke nytt

Hva skal til for å nå toppen? Vi kan ikke si så mye godt om pandemiåret, men 2020 har fått oss til å tenke nytt om arbeidsliv og arbeidskultur. Dette kan også v…

Hanne Bjurstrøm

Utgave 2 2021

Revisors innsats for likestilling

Reglene om likestilling er skjerpet og arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) er utvidet. Næringslivet må ta ansvar på en ny måte og revisors inn…

Maiken Henriksen

Utgave 2 2021

Kvinner mest positive til hjemmekontor

Medlemsundersøkelse: Flere kvinner enn menn har opplevd tiden med hjemmekontor det siste året som mer positiv enn det menn har gjort - og flere kvinner enn menn…

Alf Asklund

Utgave 2 2021

Revisjonsbransjen kan tape stort på fraværet av kvinnelige partnere

I dette innlegget vil jeg redegjøre for hva forskningen forteller oss om kvinnelige partneres arbeidsvilkår og prestasjoner. Studier viser at revisjonsfirmaer k…

Kyrre Kjellevold

Utgave 2 2021

Korona og likestilling

Hva skjer med likestillingen under en uforutsigbar pandemi med strenge koronatiltak, hjemmekontor, hjemmeskole og stengte fritidsaktiviteter? I Likestillingssen…

Goro Ree-Lindstad

Utgave 2 2021

Ledernes erfaringer med hjemmekontor

Erfaringene med bruken av hjemmekontor under korona-pandemien vil endre måten vi kommer til å jobbe på også i fremtiden. Tilbakemeldingen fra topplederne i nors…

Alf Asklund

Utgave 2 2021

Litt flere kvinner i ledende stillinger

De største revisjonsselskapene: Innen revisjonsvirksomheten hos de største revisjons- og rådgivningsselskapene har det vært en svak økning både i andelen kvinne…

Utgave 4 2020

Beveger seg i skilpaddefart

Likestilling i Norge: - Norge har sovet i likestillingstimen. Det viktigste nå er å få ledelsen i norske bedrifter og organisasjoner til å sette seg gode mål, s…

Janna Myerscough Aarvik

Utgave 2 2020

Ambisiøse mål for kvinneandel hos de største

Dersom de største revisjonsselskapene når sine mål, vil andelen kvinner med ledende stillinger øke markant de kommende årene. Målene er satt, det rekrutteres ne…

Utgave 2 2020

Et likestillingsverktøy å regne med

Forsterket aktivitet- og redegjørelsesplikt Hanne Bjurstrøm Likestillings- og diskrimineringsombud Likestillingen i norske bedrifter skal kartlegges på en ny må…

Hanne Bjurstrøm

Utgave 2 2020

Kvinners høye sykefravær er et likestillingsproblem

Norge er et av verdens mest likestilte land og kvinners yrkesdeltakelse er høy. Hele ni av ti arbeidstakere trives på jobben, men vi har fortsatt en jobb å gjør…

Gry Anita Langsæther

Utgave 2 2019

– Likebehandling er avgjørende

Karrierestigen Hun er uredd, opptatt av likestilling og mener at vi er bundet av stereotyper. Hun er opptatt av å legge til rette for å skape fremtidens ledere …

Alf Asklund