Emne: LIKESTILLING I ARBEIDSLIVET

Utgave 2 2022

Hvordan lykkes med mangfold i arbeidslivet

Likestilling i arbeidslivet Hvordan lykkes med mangfold i arbeidslivet En inkluderende prosess er viktig for å utarbeide en god strategi for å nå det mangfoldsm…

Eli K. Langset

Utgave 2 2022

Den viktige lønnskartleggingen

Likestilling i arbeidslivet La oss snakke om lønn. Det er det mye å tjene på. Den viktige lønnskartleggingen Vi oppfordrer virksomhetene til å la den lovpålagte…

Likestillingsombud Bjørn Erik Thon

Utgave 2 2022

Klart for ny runde med likestillingsrapportering

Likestilling i arbeidslivet Klart for ny runde med likestillingsrapportering Fra 2020 fikk alle arbeidsgivere skjerpet plikt til å jobbe med å styrke likestilli…

Frøydis Sund

Utgave 2 2022

Slik sikres likestilling i rekrutteringsprosessen

Likestilling i arbeidslivet Slik sikres likestilling i rekrutteringsprosessen Ser du på funksjonshemmede som likeverdige arbeidstakere med kvalifikasjoner og am…

Tove Linnea Brandvik, Helga Aune

Utgave 2 2022

Kvinneandelen i ledende stillinger kryper videre opp

Likestilling i arbeidslivet De største revisjonsselskapene: Kvinneandelen i ledende stillinger kryper videre opp Kvinneandelen på partnernivå innen revisjon hos…

Utgave 2 2022

Ønsker et mer fleksibelt arbeidsliv

Likestilling i arbeidslivet Ønsker et mer fleksibelt arbeidsliv De ansatte i de største revisjonsselskapene ønsker en hybridmodell - en blanding av hjemmekontor…

Utgave 2 2022

Satser mye på mangfold

Likestilling i arbeidslivet De største revisjonsselskapene Satser mye på mangfold Mangfold i arbeidslivet handler om mye mer enn kjønnsbalanse. Det handler også…

Utgave 2 2021

Kvinner mest positive til hjemmekontor

Likestilling i arbeidslivet Medlemsundersøkelse: Kvinner mest positive til hjemmekontor Flere kvinner enn menn har opplevd tiden med hjemmekontor det siste året…

Alf Asklund

Utgave 2 2021

Litt flere kvinner i ledende stillinger

Likestilling i arbeidslivet De største revisjonsselskapene: Litt flere kvinner i ledende stillinger Innen revisjonsvirksomheten hos de største revisjons- og råd…

Utgave 2 2021

Ledernes erfaringer med hjemmekontor

Likestilling i arbeidslivet Ledernes erfaringer med hjemmekontor Erfaringene med bruken av hjemmekontor under korona-pandemien vil endre måten vi kommer til å j…

Alf Asklund

Utgave 2 2021

Revisjonsbransjen kan tape stort på fraværet av kvinnelige partnere

Likestilling i arbeidslivet Revisjonsbransjen kan tape stort på fraværet av kvinnelige partnere I dette innlegget vil jeg redegjøre for hva forskningen fortelle…

Kyrre Kjellevold

Utgave 2 2021

Korona og likestilling

Likestilling i arbeidslivet Korona og likestilling Hva skjer med likestillingen under en uforutsigbar pandemi med strenge koronatiltak, hjemmekontor, hjemmeskol…

Goro Ree-Lindstad