Emne: LIKESTILLING I ARBEIDSLIVET

Utgave 2 2023

Flere, inkludert revisorer, må dra likestillingslasset

Likestilling i arbeidslivet Flere, inkludert revisorer, må dra likestillingslasset 27 Likestillings- og redegjørelsesplikten i sin nåværende form er forholdsvis…

Bjørn Erik Thon, Lars Kolber

Utgave 2 2023

Vi må snakke om likelønn

Likestilling i arbeidslivet Vi må snakke om likelønn 25-26 Kvinner tjener bare 87,9 prosent av det menn tjener. Dette må vi snakke om, og arbeidsgiverne må rydd…

Goro Ree-Lindstad, Frøydis Sund

Utgave 2 2023

– Det å kunne styre sin hverdag er viktig

Likestilling i arbeidslivet Cathrine (39) fra Lommedalen og mannen har begge toppjobber: - Det å kunne styre sin hverdag er viktig 23-24 Cathrine Sæther Karlsen…

Utgave 2 2023

Slik rekrutterer du mangfoldig

Likestilling i arbeidslivet Slik rekrutterer du mangfoldig 21-22 Leder du en mangfoldsvirksomhet, bør du vise det frem. Søker du større mangfold, bør du vise og…

Tove Linnea Brandvik, Tor Andreas Bremnes

Utgave 2 2023

Aldersdiskriminering i norsk arbeidsliv

Likestilling i arbeidslivet Aldersdiskriminering i norsk arbeidsliv 19-21 Aldersdiskriminering i arbeidslivet betyr forskjellsbehandling av aldersgrupper på usa…

Linda Hauge, Roger Moen

Utgave 2 2023

Stadig flere kvinner i ledende stillinger

Likestilling i arbeidslivet De største revisjonsselskapene: Stadig flere kvinner i ledende stillinger 18 På nivået under partner er kvinneandelen innen revisjon…

Utgave 2 2023

Bredt fokus på likestillings- og mangfoldsarbeid

Likestilling i arbeidslivet De største revisjonsselskapene Bredt fokus på likestillings- og mangfoldsarbeid 14-18 Vi spurte - de store svarte I år som i flere å…

Utgave 2 2022

Slik sikres likestilling i rekrutteringsprosessen

Likestilling i arbeidslivet Slik sikres likestilling i rekrutteringsprosessen Ser du på funksjonshemmede som likeverdige arbeidstakere med kvalifikasjoner og am…

Helga Aune

Utgave 2 2022

Ønsker et mer fleksibelt arbeidsliv

Likestilling i arbeidslivet Ønsker et mer fleksibelt arbeidsliv De ansatte i de største revisjonsselskapene ønsker en hybridmodell - en blanding av hjemmekontor…

Utgave 2 2022

Kvinneandelen i ledende stillinger kryper videre opp

Likestilling i arbeidslivet De største revisjonsselskapene: Kvinneandelen i ledende stillinger kryper videre opp Kvinneandelen på partnernivå innen revisjon hos…

Utgave 2 2022

Tid for neste store skritt

Likestilling i arbeidslivet Eierstyring og selskapsledelse: Tid for neste store skritt Eierstyring og selskapsledelse er fundamenter for selskapenes verdiskapni…

Erik Mamelund

Utgave 2 2022

Klart for ny runde med likestillings-rapportering

Likestilling i arbeidslivet Klart for ny runde med likestillings-rapportering Fra 2020 fikk alle arbeidsgivere skjerpet plikt til å jobbe med å styrke likestill…

Frøydis Sund