Emne: LIKESTILLING I ARBEIDSLIVET

Utgave 2 2022

Satser mye på mangfold

Likestilling i arbeidslivet De største revisjonsselskapene Satser mye på mangfold Vi har spurt Vi har siden 2018 spurte de største revisjonsselskapene, samt mel…

Utgave 2 2022

Slik sikres likestilling i rekrutteringsprosessen

Likestilling i arbeidslivet Slik sikres likestilling i rekrutteringsprosessen Ser du på funksjonshemmede som likeverdige arbeidstakere med kvalifikasjoner og am…

Helga Aune

Utgave 2 2022

Ønsker et mer fleksibelt arbeidsliv

Likestilling i arbeidslivet Ønsker et mer fleksibelt arbeidsliv De ansatte i de største revisjonsselskapene ønsker en hybridmodell - en blanding av hjemmekontor…

Utgave 2 2022

Kvinneandelen i ledende stillinger kryper videre opp

Likestilling i arbeidslivet De største revisjonsselskapene: Kvinneandelen i ledende stillinger kryper videre opp Kvinneandelen på partnernivå innen revisjon hos…

Utgave 2 2022

Tid for neste store skritt

Likestilling i arbeidslivet Eierstyring og selskapsledelse: Tid for neste store skritt Eierstyring og selskapsledelse er fundamenter for selskapenes verdiskapni…

Erik Mamelund

Utgave 2 2022

Klart for ny runde med likestillings-rapportering

Likestilling i arbeidslivet Klart for ny runde med likestillings-rapportering Fra 2020 fikk alle arbeidsgivere skjerpet plikt til å jobbe med å styrke likestill…

Frøydis Sund

Utgave 2 2022

Den viktige lønnskartleggingen

Likestilling i arbeidslivet La oss snakke om lønn. Det er det mye å tjene på. Den viktige lønnskartleggingen Vi oppfordrer virksomhetene til å la den lovpålagte…

Likestillingsombud Bjørn Erik Thon

Utgave 2 2022

Hvordan lykkes med mangfold i arbeids-livet

Likestilling i arbeidslivet Hvordan lykkes med mangfold i arbeids-livet En inkluderende prosess er viktig for å utarbeide en god strategi for å nå det mangfolds…

Eli K. Langset

Utgave 2 2021

Kvinner mest positive til hjemmekontor

Likestilling i arbeidslivet Medlemsundersøkelse: Kvinner mest positive til hjemmekontor Flere kvinner enn menn har opplevd tiden med hjemmekontor det siste året…

Alf Asklund

Utgave 2 2021

Litt flere kvinner i ledende stillinger

Likestilling i arbeidslivet De største revisjonsselskapene: Litt flere kvinner i ledende stillinger Innen revisjonsvirksomheten hos de største revisjons- og råd…

Utgave 2 2021

Ledernes erfaringer med hjemmekontor

Likestilling i arbeidslivet Ledernes erfaringer med hjemmekontor Erfaringene med bruken av hjemmekontor under korona-pandemien vil endre måten vi kommer til å j…

Alf Asklund

Utgave 2 2021

Revisjonsbransjen kan tape stort på fraværet av kvinnelige partnere

Likestilling i arbeidslivet Revisjonsbransjen kan tape stort på fraværet av kvinnelige partnere I dette innlegget vil jeg redegjøre for hva forskningen fortelle…

Kyrre Kjellevold