De største revisjonsselskapene:

Stadig flere kvinner i ledende stillinger

18

På nivået under partner er kvinneandelen innen revisjon kraftig økende. Hos de fem største selskapene var andelen kvinner i stillingskategorien manager/teamleder/senior manager pr. 15. januar 2023 på 46,4 %. Det er opp fra 44,5 % for et år siden og går vi tilbake til 15. januar 2020 var kvinnandelen ikke høyere enn 42,3 %. Fra 2022 til 2023 økte summen av kvinnelige partnere med to, mens det ble én mindre på herresiden.

Med dette fortsetter også trenden med at flere kvinner enn menn tas opp som revisjonspartnere. I fjor ble fem flere kvinner partnere, mens det også da ble én mann mindre. Kvinneandelen på partnernivå (på 19,3 %) hos de fem største revisjonsselskapene er imidlertid fortsatt svært langt unna kvinneandelen totalt sett i selskapene, som pr. 15. januar var på 47 %.

Kjønnsfordeling 5 store innen revisjon

Pr. 15. januar 2022

%-andel

Pr. 15. januar 2023

%-andel

Stillingsnivå

Kvinner

Menn

kvinner

Kvinner

Menn

kvinner

Medarbeider

541

616

46,8 %

671

817

45,1 %

Senior

817

629

56,5 %

821

614

57,2 %

Manager/teamleder/senior manager

548

684

44,5 %

644

745

46,4 %

Partner

75

324

18,8 %

77

323

19,3 %

Kjønnsfordeling kvinner/menn totalt

1981

2253

46,8 %

2213

2499

47,0 %

Kjønnsfordeling ledende stillinger innen revisjon

 (Pr. 15. januar 2023)

Antall

%-andel

Selskap

Stillingsnivå

kvinner

menn

kvinner

EY *

Manager/teamleder/senior manager

125

147

46,0 %

 

Partner

11

53

17,2 %

RSM-Norge

Manager/teamleder/senior manager

31

34

47,7 %

 

Partner

9

34

20,9 %

BDO

Manager/teamleder/senior manager

94

107

46,8 %

 

Partner (hvorav antall lønnspartnere)

22

108

16,9 %

Deloitte

Manager/teamleder/senior manager

128

112

53,3 %

 

Partner

14

46

23,3 %

KPMG

Manager/teamleder/senior manager

96

116

44,0 %

 

Partner

13

45

22,0 %

PWC **

Manager/teamleder/senior manager***

201

263

43,3 %

 

Partner

17

71

19,3 %

* Tallene gjelder Assurance Norge (revisjon og revisjonsnær rådgivning)
** Tallene er inkludert Revisjon, Fagavdelingen, Risk
*** Tallene inkluderer Directors