Emne: AKTUELT

Utgave 6 2003

Public Interest Oversight Board i IFAC

Aktuelt Public Interest Oversight Board i IFAC IFAC har nylig utgitt en publikasjon om «Rebuilding Public Confidence In Financial Reporting». Rapporten tar opp …

Utgave 6 2003

Kontroll av finansiell rapportering

Aktuelt Kontroll av finansiell rapportering CESR (The Committee of European Securities Regulators - den europeiske organisasjon for tilsynsmyndighetene med kapi…

Utgave 6 2003

Oversettelse til norsk og EU-språk av IFRS

Aktuelt Oversettelse til norsk og EU-språk av IFRS Alle EU-godkjente IAS/IFRS blir nå publisert i EUs Official Journal på alle offisielle EU-språk. Dette omfatt…

Utgave 6 2003

Endringer i firmaloven

Aktuelt Endringer i firmaloven Stortinget har i vårsesjonen 2003 vedtatt endringer i firmaloven. Endringene trer i kraft 1. mars 2004. En grunnleggende endring …

Utgave 6 2003

Rådgivningsvirksomhet til revisjonsklienter

Aktuelt Rådgivningsvirksomhet til revisjonsklienter Kredittilsynet utga i oktober 2003 et rundskriv om revisor og rådgivningsvirksomhet. I rundskrivet behandler…

Utgave 5 2003

blå sider

Aktuelt blå sider Revisjon Forslag om nye revisjonsstandarder fra IAASB I EU-kommisjonens strategi inngår et forslag om at revisjon av alle oppdrag, ikke bare d…

Utgave 5 2003

Regnskapsanalyse med årsoppgjør

Aktuelt Regnskapsanalyse med årsoppgjør Trond Eklund og Knut Knutsen, Gyldendal, 2003, 431 sider. Kr. 398,-. Boken gjør leserne kjent med årsregnskapet før den …

Utgave 5 2003

e-strategier på norsk

Aktuelt e-strategier på norsk Arild Haraldsen, Cappelen, 2003, 287 sider. Kr. 338,-. Dette er en bok om forretningsstrategi og e-strategi. Den handler om hvorda…