Emne: KLIMA OG BÆREKRAFT

Utgave 8 2023

Kravene til en omstillingsplan

klima og bærekraft Overgangen til et lavutslippssamfunn Kravene til en omstillingsplan 37-39 Som en del av innføringen av nye EU-krav i norsk lovgivning, vil no…

Frithjof Grønlien