Emne: SKATT

Utgave 4 2023

Grunnrenteskatt på havbruk

SKATT Grunnrenteskatt på havbruk 54-60 Artikkelen tar for seg det nedjusterte forslaget til innføring av grunnrenteskatt på produksjon av laks, ørret og regnbue…

Tone Kaarbø, Ida Heldal

Utgave 3 2023

Profesjonsansvar for advokater

SKATT Ny dom fra Høyesterett: Profesjonsansvar for advokater 34-35 En nylig avsagt dom i Høyesterett (HR-2022-2010-A) synliggjør noen av grensene for en profesj…

Utgave 3 2023

Overskuddsfordelingsmetoden – en øvelse i synsing?

SKATT Overskuddsfordelingsmetoden - en øvelse i synsing? 28-33 Artikkelen behandler utvalgte praktiske aspekter ved overskuddsfordelingsmetoden ut fra et perspe…

Terje Arntzen

Utgave 8 2022

Trekantfisjoner – bytteforholdsberegning og verdsettelse

SKATT Trekantfisjoner - bytteforholdsberegning og verdsettelse 46-48 Skattedirektoratet har avklart at det ikke kreves verdsettelse av selskapet ved bytteforhol…

Vidar Kleppe, Belinda Jensen

Utgave 8 2022

Skjerpet skatt på ­havbruk, vann- og vindkraft

SKATT Skjerpet skatt på -havbruk, vann- og vindkraft 63-72 Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft fra 1. januar 2023. I tillegg …

Ida Heldal, Tone Kaarbø

Utgave 8 2022

Områder hvor det ­ gjøres feil

SKATT Områder hvor det - gjøres feil 16-19 Skatteetaten har fortsatt stort fokus på kontroll av SkatteFUNN, og denne artikkelen beskriver noen områder hvor avde…

Hege Ratikainen Søfteland, Silje Brattetveit Helle

Utgave 8 2022

Viktige endringer for deg som er revisor

SKATT Ny skattemelding for næringsdrivende Viktige endringer for deg som er revisor 29-30 Skatteetaten tilrettelegger for at selskaper kan bruke ny skattemeldin…

Anette Beichmann