Emne: SELSKAPSRETT

Utgave 8 2022

Aksjonæravtaler – hvordan unngå fallgruvene

SELSKAPSRETT Aksjonæravtaler - hvordan unngå fallgruvene 32-35 En god aksjonæravtale krever skreddersøm og må i prinsippet utformes med konkret tilpasset innhol…

Marte Aasmundtveit Jessen, Aslak Støen